Força Nacional naar Brasília

Forca-Nacional

Een decreet, uitgevaardigd door minister van justitie en publieke veiligheid, Sérgio Moro, laat toe dat de “Força Nacional de Segurança Pública” kan ingezet worden om manifestaties te controleren op en rond het plein ‘Praça dos Três Poderes’ en de ‘Esplanada dos Ministérios’, in de hoofdstad Brasília. De geldigheid van de maatregel begint vandaag en duurt 33 dagen. De Força Nacional is een elite-eenheid, samengesteld uit de beste politieagenten en brandweerlui van de elite-groepen in de Braziliaanse deelstaten. Om toegelaten te worden moet een rigoureuze training gevolgd worden op diverse vlakken, zelfs m.b.t. de mensenrechten. De aanvraag tot het inzetten van de Força Nacional vertrekt van de gouverneur en moet goedgekeurd worden door de minister van justitie. Indien hij de toelating verleent, dan vertrekt de eenheid naar de plaats van aanvraag en wordt er bijgestaan door de burgerlijke en militaire politie, het brandweerkorps of de officiële organen van experten. Recente voorbeelden zijn Rio de Janeiro waar de lokale eenheden, de Força Nacional en het leger samenwerkten, alsook in Rio Grande do Norte. Lees verder

Honderd dagen en evenveel nachten

Jair-Hamilton

De wissel in het presidentiële paleis op 1 januari l.l. bracht een ontelbaar aantal nieuwe personages in het spel, en veel pogingen tot een politieke ommezwaai. Woensdag 10 april zal Jair Bolsonaro zijn honderdste dag aanvatten als leider van een rechtse regering, een van de meest markante en turbulente transities in de recente democratische geschiedenis van Brazilië. De ontstane controverses, in het leven geroepen door de betrokkenen, brachten heel wat moeilijkheden mee voor de uitvoerende macht. Politieke waarnemers berekenden het aantal crisissen op 28 met een totale duur van 40 dagen. Dit alles slorpte flink wat tijd en energie op, twee elementen die beter gebruikt worden om andere en meer dringende problemen op te lossen. Lees verder

Begunstigden Bolsa Família krijgen 13de maand

Heleno-Moro-Bolso

President Jair Bolsonaro bevestigde gisteren tijdens een live uitzending via Facebook dat de regering een dertiende maand zal uitkeren aan de begunstigden van het sociale programma, Bolsa Família. De maatregel maakt deel uit van de doelstellingen in de eerste 100 dagen van de nieuwe regering, en zal volgende week officieel aangekondigd worden. De nodige fondsen zullen gehaald worden uit de strijd tegen fraude, een andere doelstelling. Lees verder

Bretas, de ‘Punisher’

Bretas-Moro

De voorbije week werd o.m. gekenmerkt door de meningsverschillen tussen Kamervoorzitter Rodrigo Maia en president Bolsonaro. Ook de voormalige rechter en huidige minister (van justitie) Sérgio Moro werd bekritiseerd door Maia. Eén man slaagde erin als een soort bliksemafleider te fungeren, met name rechter Marcelo Bretas (uit Rio de Janeiro) die een aanhoudingsbevel uitvaardigde tegen ex-president Michel Temer en ex-minister Moreira Franco, deze laatste nota bene de schoonvader van de Kamervoorzitter. Een en ander veroorzaakte een stofwolk die tot op vandaag niet helemaal ging liggen. Maar wie is nu eigenlijk deze strenge rechter? Lees verder

Fils à papa

Playstation

Brazilianen hebben gevoel voor humor. Een internetgebruiker riep een ‘vaquinha‘ (geldinzameling via het internet voor een bepaald doel) in het leven om een Playstation te kunnen kopen voor Carlos Bolsonaro (36), raadslid in Rio de Janeiro en een van de drie zonen van president Bolsonaro. Lees verder

Een triljoen is een goed cijfer

Joyce-Hasselmann

Volksvertegenwoordigster Joyce Hasselmann (PSL) staat bekend om tewerk te gaan als “een tractor”, iedereen omver rijdend die haar in de weg staat. In het dispuut om een plek vooraan te krijgen binnen haar partij, kreeg ze het aan de stok met collega volksvertegenwoordiger Eduardo Bolsonaro, de jongste zoon van de president. Ze bestempelde hem als een “verwende baby”. Eduardo schoot terug en bestempelde haar als “half gek”. Aan de woordenwisseling kwam een einde nadat de president beiden verplichtte om vrede te sluiten. Lees verder