Moro: triplex is topje van de ijsberg

Moro-FB

In het eerste interview dat rechter Sérgio Moro toestond aan de geschreven pers, sinds hij uitgenodigd werd om minister van justitie te worden in de regering Bolsonaro, zegt hij dat hij een voorstel zal doen om de uitvoering van een straf, na uitspraak in 2de instantie, wettelijk te maken. Over de beschuldigingen aan zijn adres dat hij ex-president Lula politiek vervolgt, zei hij: “Lula is de mentor van het criminele schema bij Petrobras. Het triplex appartement is nog maar het topje van de ijsberg”. Lees verder

De oude politiek wint nog een slag

Oliveiro

De Braziliaanse Senaat keurde met 41 stemmen tegen 16 de salarisverhoging goed van de ministers van het STF. Het gaat om een verhoging van R$ 33.000 naar R$ 39.000 (van 7.675 euro naar 9.090 euro, aan de actuele wisselkoers). De verhoging van meer dan 16% heeft een watervaleffect met een verhoging van het plafond van de publieke functionaliteit, en de automatisch daaraan gekoppelde verhogingen voor rechters, procurators en parlementairen. De totale impact wordt geschat op 6 miljard reais per jaar. Lees verder

Kroniek van een extreme campagne

BOLXHAD

De wedloop naar het Planalto (presidentiële paleis in Brasília) zal de geschiedenis ingaan als een van de spannendste ooit, stilaan uitgroeiend tot een nieuwe vorm van sterke polarisatie. Kandidaten die zichzelf aanboden als een derde alternatief, zonken weg naar de diepte. Parlementaire voorstellen en kandidaten bleven ook op de achtergrond. Lees verder

Opinie: Privileges

Privileges

Op het gevaar af dat we opnieuw uitgescholden worden, gaan we het vandaag nog eens hebben over ‘linkse rakker’ Guilherme Boulos. Misschien helpt het om uit te leggen dat de omschrijving “links” gewoonweg bedoeld is om de ideologie aan te geven van de betrokkene, iets wat niet altijd even duidelijk is wanneer men naar de grote groep vissen kijkt in het Braziliaanse politieke aquarium, zeker niet voor lezers die minder vertrouwd zijn met het Braziliaanse politieke leven. Boulos is daar op zijn minst duidelijk in, wat niet of minder het geval is bij zijn tegenstrevers. En waarom een “rakker”? Even opzoeken in het woordenboek levert synoniemen op als “guit, jongen, snaak, ondeugend, stout”. Guilherme is 36, de jongste presidentskandidaat en bekend voor zijn acties in de sociale beweging MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ofwel de beweging van dakloze arbeiders). Om daar wat te bereiken moet je af en toe stout durven zijn. Dit gezegd zijnde, zoeken we inmiddels naar enkele leuke bijvoeglijke naamwoorden om de anderen te omschrijven, zie lager. Lees verder

Politieke bokkesprongen

Lula-Calheiros

De jongste manoeuvres van de PT laten geen twijfels bestaan over hun prioriteiten, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen achterban. Dat gaat zover dat “petistas” in het arme noordoosten luidruchtig protesteren tegen de beslissingen van hun eigen partijtop, gemanipuleerd door Lula vanuit zijn cel. Lees verder