Wat betekent een vrijlating van de grote roerganger?

LulaL

De mogelijkheid dat het hoogste gerechtshof STF de weg opent voor de vrijheid van ex-president Lula, het proces van het buitenverblijf in Atibaia (SP) annuleert en de politieke rechten teruggeeft aan de betrokkene, doet de politieke thermometer stijgen. Partijbonzen van diverse politieke partijen denken dat een eventuele terugkeer van Lula naar de presidentiële wedloop in het voordeel werkt van zijn tegenstrever en huidige president Jair Bolsonaro, de polarisatie van de vorige campagne versterkend. Die campagne werd vooral gevoed door een anti-PT klimaat. Lees verder

De hogepriesters van de censuur

Cruzada-das-Criancas

Controleurs van het secretariaat voor publieke orde van de gemeente Rio de Janeiro, trokken gisterenavond opnieuw naar de boekenbeurs Bienal do Rio zonder iets in beslag te nemen wegens onwettigheden omtrent boeken met het thema LGBT. De controleurs keerden terug na een tweede gerechtelijke beslissing die de eerste ongedaan maakte (rechter Heleno Ribeiro Pereira Nunes van het tribunaal in Rio de Janeiro vaardigde een verbod uit voor de gemeente om werken in beslag te nemen met het thema LGBTQ, dit op verzoek van de nationale bond van uitgevers). Burgemeester Marcelo Crivella ging in beroep tegen dat besluit en kreeg gelijk van rechter Cláudio de Mello Tavares. Lees verder

De kruisvaart van Crivella

Avengers

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en Queer zijn ondertussen ook welbekende termen in Brazilië, maar worden nog niet door iedereen aanvaard. Niet-Brazilianen in het buitenland kunnen weleens de indruk krijgen dat er allemaal “losjes” aan toe gaat, niet zelden op basis van wat plaatjes van schaarsgeklede dames tijdens de jaarlijkse carnavalgekte. Niettegenstaande bestaat er nog veel bekrompenheid in Brazilië, ook bij bepaalde politici die menen dat zij hun enge visie moeten opleggen om de bevolking in (hun) gareel te houden. De huidige president is er een voorbeeld van en grijpt in als hij meent dat bepaalde uitingen van cultuur over de schreef gaan, zeker als er overheidsgeld mee gemoeid is. Een andere conservatieve figuur is de burgemeester van de ‘cidade maravilhosa’ Marcelo Crivella, een van die zelfverklaarde bisschoppen van een evangelische kerk (de IURD van Edir Macedo). Crivella vond het nodig om in te grijpen tijdens de boekenbeurs Bienal do Rio en stuurde enkele inspecteurs ter plaatse. Waarover ging het? Lees verder

Wie is er echt aan de macht in Brazilië?

STF-Plenario

Van de drie machten vormt het opperste gerechtshof “Supremo Tribunal Federal”, kortweg het STF, een clubje magistraten dat zonder enige overdrijving tot de machtigste groep mensen behoort van Brazilië. Hun voornaamste bezigheden bestaan erin om te oordelen of de wetten en de activiteiten van de regeerders passen in de grondwet. Het hof en de 11 ministers komen regelmatig aan bod bij Brazilië Nieuws, en het kan geen kwaad een woordje uitleg te geven over deze waardigheidsbekleders die, omhuld in een klassieke zwarte toga, het laatste woord hebben in belangrijke discussies. Wie leeft, woont en werkt in Brazilië, of de gebeurtenissen op een of andere manier regelmatig volgt, kan dit stukje overslaan. Lees verder

Geha(c)kte republiek

FP-Hackers

Brazilië kan al lang niet meer beschouwd worden als een bananenrepubliek, maar vandaag wel als een geha(c)kt land. Zelfs de president werd het doelwit van de criminelen. Het gaat hier niet om het afluisteren van telefoongesprekken, op bevel of met toelating van het gerecht, maar wel om hackers die de telefoons binnendringen om allerlei (bank)gegevens te roven, of om privé gesprekken via een app als Telegram te kopiëren. Bij dit laatste gaat het niet om het beroven van bankrekeningen, maar wel om andere doeleinden, mogelijk politieke, mogelijk ook niet. Lees verder

Gezocht: verschrikkelijk evangelische minister

Bolso-Culto-Camara-IURD

“In Brazilië bestaat er een scheiding van kerk en staat (de kerk mag niet regeren en de overheid mag geen geloof dicteren), maar wij zijn christelijk. Ik zal twee nieuwe ministers mogen aanduiden tijdens mijn ambt, voor een zetel in het hoogste gerechtshof STF (Supremo Tribunal Federal). Een van beiden zal ‘verschrikkelijk’ evangelisch’ zijn, zo zei president Bolsonaro vanmorgen tijdens een religieus evenement (foto boven) in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, georganiseerd door leden van de bekende IURD (Igreja Universal do Reino de Deus, de evangelische kerk van ‘bisschop’ Edir Macedo). Lees verder