You’re So Vain

Carly-Simon

You’re so vain – You probably think this song is about you – You’re so vain, you’re so vain – I’ll bet you think this song is about you. Het fragment uit dit liedje (uit 1972 – Carly Simon) zou op veel Brazilianen kunnen slaan. Een recente studie wees uit dat de inwoners van dit land, ouder dan vijftig, meer bezorgd zijn om lelijk te worden dan arm. Gaat het hier om ijdelheid? Lees verder