“Lula Livre” na 580 dagen in de cel

Zanin-Peticao-Lula

Zoals verwacht, hakte STF-voorzitter Dias Toffoli de knoop door: met zes tegen vijf stemmen werd het besluit goedgekeurd dat kan leiden tot de vrijlating van bijna 5.000 gevangenen, waaronder de voormalige president Lula. De aanklagers van het Lava Jato onderzoek zeggen dat de uitspraak van het hooggerechtshof hun werk zal bemoeilijken, en de straffeloosheid zal bevorderen, dit door het grote aantal mogelijke beroepsprocedures in Brazilië. Velen vinden dat het arrest een achteruitgang betekent en niet strookt met een land dat de corruptie wil bestrijden. Lees verder

To be or not to be (free)

STF-Estatua-Jose-Cruz-ABr

De arbeiderspartij (PT) had in de jongste 18 maanden enkel en alleen aandacht voor één welbepaald doel: Lula livre. De boodschap werd, met relatief succes verspreid over de Amerikaanse continenten en vond zelfs steun bij diverse figuren als Alberto Fernández, de pas verkozen president van Argentinië, en de Noord-Amerikaanse democraat Bernie Sanders. De partij komt deze week dichter dan ooit bij dat doel, en bij de overweging wat te doen als de ex-president werkelijk zijn cel in Curitiba zou mogen verlaten. Lees verder

Vrijheid in zicht voor Lula?

STF-02-10-2019-Nelson-Jr

Overmorgen donderdag 17 oktober is het zover: het hoogste gerechtshof zal opnieuw een oordeel vormen over de geldigheid van een strafuitvoering na een oordeel door en rechtbank van tweede aanleg. Sinds 2016 oordelen de eerbiedwaardige ministers dat het wel degelijk toegelaten is om iemand onder dergelijke omstandigheden, zijn of haar straf uit te laten voeren. Sinds dat jaar werd al al vier maal geoordeeld over hetzelfde onderwerp, maar het is de bedoeling dat het deze keer uitgebreid geanalyseerd wordt door de voltallige raad van elf ministers, om het zogenaamde effect “erga omnes” te bekomen, m.a.w. dat het resultaat van de nieuwe stemming geldt voor alle vergelijkbare zaken bij het gerecht, en verplicht moet opgevolgd worden. Lees verder

Janaina Paschoal: Bolsonaro overdrijft

Janaina-Paschoal

Gedeputeerde (voor de deelstaat São Paulo) en juriste Janaina Paschoal (45) staat vooral bekend als een van de initiatiefnemers van het impeachment proces dat leidde tot de afzetting van Dilma Rousseff (PT) in 2016, samen met de jurist Hélio Bicudo en advocaat Miguel Reale Júnior. Dat leidde tot uitnodigingen van diverse politieke partijen tot aansluiting, maar het zou duren tot 2018 vooraleer ze de knoop doorhakte en lid werd van de PSL, de partij van president Jair Bolsonaro. Uiteindelijk werd zij verkozen als gedeputeerde voor São Paulo met 2.060.786 stemmen, het hoogste aantal in deze staat maar ook in gans Brazilië. Janaina geeft les in de universiteit van São Paulo. In de beginperiode van de kiescampagnes werd zij uitgenodigd als kandidaat vicepresident van Bolsonaro, maar bedankte daarvoor om familiale redenen omdat zij in dat geval naar de hoofdstad zou moeten verhuizen. De krant Correio Braziliense had met haar een vraaggesprek. Lees verder

Adélio of Fabrício? Adélio!

Wip

President Jair Bolsonaro zit andermaal in het midden van een wip: zoveel temeer Fabrício Queiroz daalt, zoveel te hoger Adélio Bispo stijgt. Het lijkt erop dat Queiroz, een politieman met pensioen en de hoofdfiguur op het kabinet van de voormalige gedeputeerde Flávio Bolsonaro, tegenwoordig senator, alsmaar meer naar de achtergrond verdwijnt. Er bestaat een nieuw front om Adélio Bispo, de dader van de aanslag op Jair Bolsonaro, aan een strenger onderzoek te onderwerpen. Lees verder

De privileges van de togadragers: het kan (blijkbaar) niet op

STFPlenario

Een online-petitie vraagt dat er een einde gemaakt wordt aan de reisjes in eerste klasse van de ministers, in naam van de moraliteit, redelijkheid en efficiëntie in het gebruik van overheidsgeld. Eén enkel reisje heen & weer naar Rusland in mei van vorig jaar, door minister/rechter Dias Toffoli, kostte R$ 48.287,62 aan vliegtuigticketjes, en nog eens R$ 26.462,80 aan verblijfskosten. Dat is samen R$ 74.750,42; ofwel (aan de koers van vandaag € 16.600). De uitgaves zijn te vinden op de website Transparência van het eerbiedwaardige gerechtshof Supremo Tribunal Federal. Daar kan vastgesteld worden dat ministers, ambtenaren, magistraten, rechters en raadgevers samen R$ 735.303,84 (€ 163.400) besteedden aan vliegtuigticketjes in de eerste zes maanden van dit jaar, naast R$ 1,1 miljoen (€ 244.445) aan verblijfskosten. Deze totalen zijn respectievelijk 64% en 41% hoger dan de uitgaves voor dezelfde doeleinden in de eerste zes maanden van vorig jaar. Lees verder