Congresso

Het Braziliaanse parlement is het tweede duurste van de wereld, na dat van de Verenigde Staten. Het grootste deel van de kosten gaat naar de vergoedingen en allerlei gunsten van de dames & heren wetgevers. De gegevens zijn een conclusie van de studie van een groep onderzoekers bij de universiteiten van Iowa en Zuid-California, en bij de UnB (Universiteit van Brasília).

Uitgedrukt in dollars is het alsof elke van de 513 Braziliaanse volksvertegenwoordigers en 81 senatoren iets meer dan US$ 5 miljoen per jaar kost aan de Braziliaanse schatkist, momenteel het equivalent van R$ 23,8 miljoen, gebaseerd op de koers van vorige vrijdag.

In verhouding tot het gemiddelde inkomen van burgers is de wetgevende macht in Brazilië de eerste in termen van uitgaven. De uitgaven voor elk congreslid komen overeen met 528 keer het gemiddelde inkomen van Brazilianen. De tweede plaats wordt bekleed door Argentinië. Daar kost elk congreslid het equivalent van 228 keer het lokale gemiddelde inkomen. Om tot deze conclusie te komen, vergeleken de onderzoekers de begrotingen van de parlementen en congressen van 33 landen, opgesteld door de International Parliamentary Union (IPU); de Wereldbank en het kantoor van de Fed (de Amerikaanse Centrale Bank) in St. Louis (in de staat Missouri).

In 2020 bedroeg het budget van de Braziliaanse Kamer en Senaat in totaal 2,98 miljard dollar, ofwel 0,15% van het nationale Bruto Binnenlands Product (BBP). In de Verenigde Staten ging het om 4,73 miljard dollar, wat slechts 0,02% vertegenwoordigt van alles wat het land dat jaar produceerde. De derde plaats in de totale uitgaven was Japan (US$ 1,12 miljard, of 0,02% van het BBP), gevolgd door Argentinië (US$ 1,1 miljard).

“Er is een zin van professor Barry Ames, in het boek ‘The Deadlock of Democracy in Brazil’, volgens welke de tragedie van het Braziliaanse politieke systeem niet is dat het de elites ten goede komt, maar voornamelijk voor zichzelf zorgt”, zegt onderzoeker Luciano de Castro, een universitair hoofddocent aan de Universiteit van Iowa, in de Verenigde Staten. Naast Castro is het artikel ondertekend door Odilon Câmara (University of Southern California) en Sebastião Oliveira, van de University of Brasília (UnB).

De Kamer

De uitgaves van de wetgevende macht blijven hoog, ook in 2022. Bij de Kamer, de Senaat en het Rekenhof van de Unie gaat het samen om een goedgekeurd budget van R$ 14,5 miljard. Het meeste van al dat geld wordt opgesoupeerd door de Kamer (R$ 6,95 miljard), gevolgd door de Senaat (R$ 5,1 miljard) en het Rekenhof (R$ 2,4 miljard). Ondanks de naam van deze laatste instantie maakt het Rekenhof geen deel uit van de gerechtelijke macht, maar is het een adviesorgaan voor de wetgevers.

Het beschikbare budget voor de wetgevende macht van dit jaar is groter dan dat van vier andere ministeries samen: Communicatie (R$ 4,2 miljard), Milieu (R$ 3,6 miljard), Toerisme (R$ 3,5 miljard) en Vrouwen, Familie en Mensenrechten (R$ 947 miljoen). Het is ook groter dan het bedrag dat beschikbaar is voor het federale openbare ministerie (R$ 8 miljard).

Het grootste deel van het wetgevende budget gaat naar de betaling van salarissen en uitkeringen voor congresleden en ambtenaren: R$ 6,43 miljard. Alleen voor medische en tandheelkundige zorg is R$ 495 miljoen voorzien. Het op een na hoogste bedrag gaat naar pensioenen, in totaal R$ 5,5 miljard. Daarnaast hebben de Kamer en de Senaat vier volledige residentiële superblokken in Brasília voor functionele appartementen: in 2022 is R$ 21 miljoen gereserveerd voor het onderhoud van deze eigendommen. Als het congreslid besluit niet in een van deze panden te wonen, kan hij een woonvergoeding aanvragen: hiervoor werd dit jaar R$ 10,5 miljoen gereserveerd.

De loonlijst van de federale wetgevers kost niet alleen veel geld, maar is ook erg uitgebreid, met een totaal van 20.000 mensen. Van de drie organen heeft de Kamer het meeste personeel. Momenteel gaat het om 14.778 aangestelden, effectieven en stagiairs waarvan de grootste groep bestaat uit kabinetsadviseurs (10.821), de zogenaamde parlementaire secretarissen. In de Senaat zijn er nog eens 6.132 ambtenaren waarvan een meerderheid (4.121) een commissie krijgt. In het Rekenhof werken 831 mensen.

Parlementaire quota

Elke federale volksvertegenwoordiger heeft recht op een bedrag om de hele maand te besteden aan uitgaven zoals voedsel, vliegtickets, autoverhuur en het publiceren van het mandaat (zoals het afdrukken van grafisch materiaal en het verzenden van direct mail naar de kiezers).

Bedrag

Het bedrag varieert afhankelijk van de deelstaat: wie van verafgelegen regio’s komt, krijgt meer. Het kleinste bedrag geldt voor het Federaal District (R$ 30.700), het hoogste voor de staat Roraima (R$ 45.600). Het saldo dat niet gebruikt wordt in de ene maand, kan in de volgende worden gebruikt, maar niet van het ene jaar op het andere.

Raadgevers

Elke volksvertegenwoordiger heeft R$ 111.600 ter beschikking om adviseurs in te huren. Hun aantal kan variëren van 5 tot 25 professionals; hun salaris ligt tussen R$ 1.025 en R$ 15.600. Zij werken 40 uur per week en kunnen dat zowel in Brasília doen als in hun eigen deelstaat.

Gezondheidszorg

Volksvertegenwoordigers en hun raadgevers hebben toegang tot de Medische Dienst van de Kamer voor basiszorg op het terrein van de Kamer. De afgevaardigden kunnen ook vergoedingen vragen voor medische verrichtingen tot een bedrag van BRL 135.400.

Salaris en pensioen

Het salaris van een volksvertegenwoordiger bedraagt R$ 33.700. In november 2019 maakte de grondwetswijziging van de pensioenhervorming een einde aan de speciale pensionering voor nieuwe federale afgevaardigden en veranderde de regels voor degenen die al waren ingeschreven in het ‘Plano de Seguridade Social dos Congressistas’ (PSSC). In de PSCC is de bijdrage van de afgevaardigde R$ 5.500, en de Kamer draagt hetzelfde bedrag bij.

Woonvergoeding en functioneel wonen

De Kamer beschikt over 432 functionele appartementen in Brasília, verdeeld over vier woonblokken (2 in de Asa Sul en 2 in de Asa Norte). Degenen die ervoor kiezen om niet in het functionele appartement te wonen, ontvangen een huurtoeslag van R$ 4.253. Dit bedrag kan als restitutie worden betaald, op vertoon van een kwitantie; of in cash.

Misschien zou het interessant zijn dat de onderzoekers een volgende studie besteden aan de motieven van de politici: waarom willen ze eigenlijk aan politiek doen?

Bron

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil