MoroLul

Ex-rechter Sérgio Moro, pré-presidentskandidaat voor de partij Podemos, gaf deze week antwoord op de kritiek van Lula die zijn tegenstrever omschreef als “canalha”.

Moro twitterde: “Canaille is wie het volk jarenlang berooft en ons geld gebruikt om dictaturen te financieren. De omschrijving van de groep mensen die dat deed is ‘een bende’ die door u, Lula, geplaatst werd bij Petrobras. Je zal verliezen. Je beledigt enkel maar omdat je de corruptie in je regering niet kan uitleggen”.

Lula zei tijdens een interview door linkse websites die hem steunen, dat hij het slachtoffer was van een farce die tegen hem werd opgezet:

“Ik had het geluk geholpen te worden door het Braziliaanse volk om te bewijzen dat er een farce tegen mij werd opgezet. Ik slaagde erin om het canaille, dat Moro was tijdens de veroordelingen in mijn processen, procureur Dallagnol, de leugen, het fake news, de Powerpoint voorstelling van die bende, af te breken. Ik slaagde in dit alles en kon bewijzen dat zij een bende waren”.

Lava Jato

Ondertussen kwam aan het licht dat de inkomsten van de firma Alvarez & Marsal (multinational die Moro contracteerde na zijn ontslag als minister van Justitie) voor 78% van bedrijven kwamen die het doelwit vormden van het Lava Jato onderzoek. De informatie komt van het Rekenhof TCU die de zaak onderzoekt en de verzegeling van de informatie ophief.

Moro gaf een nota uit waarin hij verklaarde dat hij nooit werkte voor de afdeling van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor gerechtelijke recuperaties. De ex-rechter benadrukte dat die afdeling volledig gescheiden is van de andere waar hij voor werkte, die van de gerechtelijke conflicten en onderzoeken.

De aanwerving van Moro door Alvarez, van november 2020 tot oktober 2021, kreeg veel kritiek omdat het bedrijf de gerechtelijke administratie afwerkt van de recuperatie van de groep Odebrecht. De executieven van Odebrecht werden door Moro veroordeeld toen hij nog aan de leiding stond van het Lava Jato onderzoek.

Moro: “Mijn contract was met Alvarez & Marsal geschillen en onderzoeken, niet het deel van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor gerechtelijke terugvorderingen dat een andere CNPJ (Cadastro de Pessoa Jurídica) heeft en waarvan de inkomstenbronnen verschillen. Ik heb nooit gewerkt voor bedrijven die betrokken waren in het Lava Jato onderzoek. Dat werd duidelijk gemaakt in het contract dat ik tekende met dit gerenomeerde Amerikaanse adviesbureau, op mijn verzoek. Tijdens de maanden dat ik bij het bedrijf was, werkte ik aan compliance en bedrijfsonderzoek, dat wil zeggen, bedrijven helpen en begeleiden bij het opstellen van beleid om corruptie te voorkomen en te bestrijden. Ik heb nooit voor Odebrecht gewerkt of advies gegeven, direct of zelfs indirect, aan bedrijven die in Lava Jato zijn onderzocht. Het internationale adviesbureau waarvoor ik werkte, is door een rechter aangesteld om op te treden bij de gerechtelijke inning van de vorderingen van Odebrecht, dat wil zeggen om schuldeisers te helpen bij het innen van schulden. En ik heb nooit op die afdeling van het bedrijf gewerkt. Daarom zijn de argumenten die ik heb gebruikt in situaties van belangenverstrengeling niets meer dan ongegronde fantasie.”

Niettegenstaande de uitleg van Moro, zorgde het nieuws weer voor voldoende voer aan zijn tegenstanders om hem in een kwaad daglicht te stellen. Journalist Reinaldo Azevedo, de man die de bijnaam “petralhas” (leden van de arbeiderspartij PT) uitvond, is een van de hevigste tegenstanders van de ex-rechter en kraakt hem voortdurend af in zijn artikels en tweets (een voorbeeld hierboven).

Ciro Gomes gelanceerd

De PDT lanceerde inmiddels officieel de kandidatuur van Ciro Gomes als presidentskandidaat, tijdens de nationale partijconventie in de hoofdstad Brasília. Indien hij het volhoudt tot in oktober, dan zal dit zijn 4de poging zijn om president te worden.

Gomes

Tijdens zijn lange redevoering viel hij vooral president Bolsonaro aan die hij beschuldigde van een genocide politiek tijdens de pandemie. Ex-president Lula en ex-minister van Justitie Sérgio Moro werden eveneens bekritiseerd.

Op het vlak van de economie beloofde Gomes om het uitgavenplafond om te keren omdat dit de “publieke uitgaves blokkeert”, en sprak over de noodzaak van een fiscale hervorming die de belastingen van de rijken moet verhogen.

De kansen van Gomes zijn op dit moment eerder klein, maar het kan niet ontkend worden dat hij de eerste presidentskandidaat is die met een volwaardig regeringsprogramma op de proppen komt.

Rachadinha, weeral

President Bolsonaro kreeg in de voorbije week twee zware opdoffers. Hij moest plots zijn reis naar Suriname onderbreken na het nieuws van het overlijden van zijn 94-jarige moeder, Olinda Bolsonaro. De rivalen Sérgio Moro, Ciro Gomes en João Doria stuurden hun medeleven. Moro schreef: “Grote meningsverschillen kunnen niet groter zijn dan het respect voor menselijk lijden. Mijn condoleances aan de president van de republiek voor het verlies van zijn moeder”. Lula onthield zich van enige commentaar.

BolsoMaeBolsonaro samen met zijn, inmiddels overleden moeder Olinda.

De tweede opdoffer werd aangeleverd door het weekblad Veja dat opnieuw uitpakte met een nieuw verhaal over het reeds bekende en veelbesproken rachadinha-schema dat al herhaaldelijk aan bod kwam bij BRNieuws. Het verhaal werd verteld tegen een journalist van Veja door Waldyr Ferraz, bijgenaamd “Jacaré”, een van de oudste vrienden van Bolsonaro, en een persoonlijke raadgever. Het veronderstelde wegsluizen van overheidsgeld, bedoeld als vergoedingen voor raadgevers, kwam eerder al aan het licht door de bekendmaking van een verslag van Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), door de krant Estadão, in december van 2018.

Waldyr

Waldyr bevestigde aan het weekblad Veja dat advocate Ana Cristina Valle, de 2de ex-vrouw van Bolsonaro, het schema leidde om een groot deel van de vergoedingen van raadgevers weg te sluizen. Het gaat om adviseurs van senator Flávio Bolsonaro, destijds gedeputeerd afgevaardigde in de provincieraad van Rio de Janeiro, en van raadslid Carlos Bolsonar, zijn broer. De president vroeg om uitleg aan Waldyr na de onthullingen, maar “Jacaré” ontkende dat hij getuige was van gepleegde misdaden en dat hij er zeker van was dat de familie Bolsonaro niet wist wat er gebeurde.

Ondanks zijn pogingen om de president te vrijwaren, gaf deze laatste de opdracht aan zijn zoon Flávio om in te gaan tegen de beschuldigingen in een poging om de aangerichte schade te beperken.

Waldyr Ferraz maakte deel uit van alle kiescampagnes van Bolsonaro, sinds de tijd dat hij nog volksvertegenwoordiger was. Volgens Veja gaf Ferraz een omschrijving van het schema zoals uitgevoerd door Ana. Zij leidde de kabinetten van Jair, Flávio en Carlos Bolsonaro en beschikte over de eindbeslissingen van de aanwervingen van raadgevers. Op die manier kwam ze in het bezit van de persoonlijke documenten van die raadgevers, opende er een bankrekening mee en betaalde hen vervolgens slechts een klein deel van hun maandelijkse vergoeding en beheerde zelf de rest. Het ging niet zelden om spookwerknemers. Volgens deze versie van de feiten was Bolsonaro hier niet van op de hoogte. Waldyr zelf had ook niets te maken met het schema. Eerdere processen over mogelijke rachadinha-praktijken werden reeds opgeheven door het hooggerechtshof STJ die de bewijzen ongeldig verklaarde.

BolsoRacha

Waldyr Ferraz (wiens verklaringen werden opgenomen door Veja): “Zij (Ana) deed dat in drie kabinetten: in Brasília (Kamer van volksvertegenwoordigers), in het voormalige kabinet van Flávio in Rio de Janeiro in in dat van Carlos. Bolsonaro liet alles aan haar over. En zij feestte. Zo is dat. Zij voerde het uit, maar wie plaatste zijn handtekening? Hij tekende. Hij zal zeggen dat hij het niet wist. Maar dat is zoals lippenstift op een onderbroek. Hoe leg je zoiets uit? Hij is verantwoordelijke voor de administratie. Er is weinig wat hij kan doen”.

“De kerel werd bedrogen”, aldus Ferraz tegen Veja: “Zij begon ermee. Bolsonaro trok zich nooit wat aan van dergelijke dingen. De kerel wist niet wat er gebeurde achter de schermen. Soms haalt de kabinetschef domme dingen uit en de volksvertegenwoordiger weet er niets van. Zelfs een volksvertegenwoordiger met minder goede bedoelingen weet het niet, komt er later pas achter”.

De reportage legt enkel olie op het vuur van een reeds tanende populariteit.

Alle peilingen van de voorbije zes maanden laten niets aan onduidelijkheid over: de populariteit van president Jair Bolsonaro brokkelde af en hij kijkt zelfs aan tegen een mogelijk verlies in de eerste stemronde in oktober. De Braziliaanse pers wijst regelmatig op de belangrijkste uitschuivers waardoor het zover kon komen: zijn anti-beleid in de strijd tegen de pandemie en de uitverkoop van de macht aan de centrumpartijen waardoor zijn greep op het roer begon te verzwakken.

Deze week was er een virtuele samenkomst van zijn voormalige ministers waaronder onder meer Ricardo Salles (Milieu), Ernesto Araújo (BZ), Abraham Weintraub (Opvoeding) die net terugkeerde uit de Verenigde Staten. Een andere opvallende aanwezige was de extreemrechtse evangelische pastoor Silas Malafaia. De bijeenkomst was een live uitzending, een onderdeel van het online programma Conserva Talk.

BolsoWeintraubPresident Bolsonaro en zijn voormalige minister van Opvoeding, Abraham Weintraub.

Het Palácio do Planalto had niet gerekend op de houding die aangenomen werd door de ex-ministers die voorheen op dezelfde ideologische lijn stonden als de president. Weintraub voelt zich aan de kant geschoven door Bolsonaro omdat hij geen steun krijgt voor zijn plannen om verkozen te worden in São Paulo, iets waarover al gesproken werd sinds het begin van de regering, in 2019. De ex-minister van Opvoeding spaarde geen kritiek op de regering en maakte diverse insinuaties.

Het gedrag van Weintraub zorgt voor onrust bij de regering, en nog geen klein beetje. Zijn kritiek op de centrumpartijen en zijn eventuele kandidatuur voor de regering van São Paulo tegen de kandidaat van Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, is voer voor de campagne van de oppositie die het materiaal tegen Bolsonaro zal gebruiken.

De ex-minister, die ooit de leden van het hooggerechtshof STF openlijk uitschold voor ‘vagabundos’, is intelligent, heeft een goed geheugen en voldoende retoriek om de feiten duidelijk te maken. De verhalen die hij naar buiten kan brengen over de regering Bolsonaro zijn niet gering in aantal, sommige daarvan allesbehalve republikeins.

Weintraub zei tijdens de live dat Bolsonaro vooraf al op de hoogte was van een onderzoek tegen zijn zoon, senator Flávio Bolsonaro, in de ‘rachadinha’ affaire: “Ik zal hier iets zeggen wat ik nooit eerder publiekelijk vertelde. In november van 2018 maakte ik deel uit van de overgangsregering en werd naar een zaal geroepen waar slechts enkele mensen aanwezig waren. Bolsonaro zat aan de kop van de tafel en sprak: ‘Kijk, het is het volgende. Er is een beschuldiging op komst die zich tegen hem zal richten (wijzend op Flávio die ook aanwezig was)’. De regering heeft niets met hem te maken. Indien hij iets verkeerd deed, dan zal hij daar voor boeten”, aldus Weintraub.

Ernesto Araújo bracht zijn ideologische ideeën naar voren. De ex-minister van Buitenlandse Zaken, die in maart van vorig jaar de regering verliet, liet zich ironisch uit over de PP (Partido Progressista) en bestempelde hen als de “Partij van Peking”. Volgens Araújo buigt de regering nu voor China, door de alliantie met de PP die de kop vormt van de centrumpartijen. Hij zei ook dat twee PP ministers, Ciro Nogueira (stafchef) en Flávia Arruda (regeringssecretaris) samenspannen om Brazilië om te vormen tot een “Chinese kolonie”.

BolsoMalafaiaBolsonaro samen met pastoor Silas Malafaia.

Pastoor Malafaia verdedigde Bolsonaro en zei dat de president niet kon regeren zonder toe te geven aan het centrum, en dat Bolsonaro zelfs het gevaar liep om afgezet te worden als hij niet toegaf.

Voorrang aan de familie

De koepel van de kerk Universal oordeelt dat president Bolsonaro voorrang geeft aan zijn zonen en uit zijn ontevredenheid over de Braziliaanse leider die door hen als zwak beschouwd wordt. Bisschop Edir Macedo en zijn belangrijkste pastoors vinden dat Bolsonaro meer bezorgdheid zou moeten tonen voor de bevolking.

De explosie van de werkloosheid, de groei van de armoede, de terugkeer van de honger, de ongevoeligheid voor de slachtoffers van de pandemie, dit alles staat in schril contrast met de manier waarop Bolsonaro zijn vier zonen verdedigt, die het onderwerp vormen van gerechtelijke onderzoeken: Flávio, Eduardo, Carlos en de jongste, Jair Renan Bolsonaro.

BolsoMacedoBolsonaro omhelst Edir Macedo van de kerk Universal.

De kerk Universal was tot nog toe een van de voornaamste partners van Bolsonaro, hem verdedigend in hun tempels en in de programma’s van TV Record, eveneens in handen van Edir Macedo.

Alles wat u hierboven leest vormt slechts het begin van een kiescampagne waarbij de deelnemers ongenadig op elkaar zullen inhakken, in de hoop dat het neerhalen van de rivaal er automatisch voor zal zorgen dat ze zelf omhoog gaan in de peilingen. Een volwaardig programma voorleggen, zoals Ciro Gomes nu deed, is geen slecht idee. Immers, wat er verwacht kan worden van de twee hoofdrolspelers (Lula en Bolsonaro) is reeds bekend. Geen wonder dat een flink deel van de Brazilianen diepe zuchten slaakt en een “nem nem” (noch de een noch de ander) houding aanneemt.

Bronnen: G1 – Estadão – Veja – UOL Notícias – Metrópoles

Foto's: Carolina Antunes - Alan Santos - Isac Nóbrega - Marcos Corrêa/PR - YouTube