BolsoGarnalen

Het nieuwe jaar is begonnen, een verkiezingsjaar waarin de toekomst van Brazilië op de weegschaal ligt. De pionnen op het schaakbord van die verkiezingen doen hun uiterste best om te scoren. In werkelijkheid loopt de campagne al sinds vorig jaar, inclusief de opvallende intrede van ex-rechter Sérgio Moro die langs alle kanten aangevallen wordt, maar ook verdedigd door een aanzienlijk deel van de kiezers waar de corruptieschandalen van voorheen nog steeds in hun hoofd zitten. Dat willen ze niet meer en hun tegenstand vormt dan ook een ernstige hindernis voor ex-president Lula die met glans aan de top van de peilingen staat.

Lula (PT) eindigde het jaar 2021 in een comfortabele positie. De peilingen wijzen uit dat hij de wedloop naar het Palácio do Planalto leidt met grote voorsprong tegen Jair Bolsonaro, zowel in de eerste als in de tweede kiesronde. Lula zou het ook met gemak halen tegen de andere pré-kandidaten en het percentage van de kiezers dat hem afwijst is kleiner dan dat van zijn voornaamste tegenstanders. In de gerechtelijke sfeer wist hij zich te bevrijden van de veroordelingen van het Lava Jato onderzoek door de beslissingen van het hooggerechtshof STF die ook verklaarden dat rechter Sérgio Moro partijdig was in zijn oordeel.

De weg was vrij en Lula kan dan ook bogen op een positieve agenda in de voorbije maanden. Bij zijn reis naar Europa werd hij met alle eerbetoon ontvangen door de Europese gastheren. In de kerstweek werd hij gehuldigd tijdens een diner in aanwezigheid van diverse partijleiders en ex-gouverneur Geraldo Alckmin die genoemd wordt als mogelijke kandidaat vicepresident naast Lula. Het evenement werd georganiseerd door een groep bevriende advocaten en vormde aanleiding om hem voor te stellen als een gematigde en mogelijke leider van een front ter verdediging van de democratie dat – volgens de gedachtegang van de arbeiderspartij – opgericht wordt om de autoritaire dreiging, vertegenwoordigd door president Bolsonaro, af te blokken.

Die vrijheid van activiteiten zal zich niet herhalen in 2022. Geallieerden van Bolsonaro zijn van plan om een campagne op te starten om te herinneren aan de corruptieschandalen tijdens de 2 ambtstermijnen van Lula. Senator Flávio Bolsonaro bijvoorbeeld, heeft het steevast over ” de ex-gevangene” wanneer Lula ter sprake komt. Het verblijf van verscheidene andere partijleden van de PT achter de tralies, zal ook aan bod komen. Lula beseft maar al te goed dat hij het mikpunt zal vormen van dergelijke aanvallen en zal zijn uitspraken dan ook vullen met de uitleg dat hij vrijgesproken werd, iets wat onjuist is. Het hooggerechtshof cancelde de uitspraken van het gerecht zonder in te gaan op de schuldkwestie, haalde alle processen weg uit Curitiba en bepaalde dat ze moesten hernomen worden in andere jurisdicties. Het is dan ook heel zeker dat het ganse passief van de PT in de mensalão- en petrolão schandalen zal terugkeren.

2000Lula

De arbeiderspartij pleegt te zeggen dat het argument van corruptie niet meer hetzelfde gewicht in de schaal legt dan in 2018. Specialisten gaan daarmee akkoord, maar met het voorbehoud dat het nog altijd erg belangrijk is voor een flink deel van de kiezers. De vernietigende impact kan dus niet uitgesloten worden. Velen zijn het erover eens dat de economie beslissend zal zijn voor het resultaat van de verkiezingswedloop. Lula zal ook op dit vlak aangevallen worden. Hij houdt ervan om te zeggen dat de groei 7,5% bedroeg in 2010, het laatste jaar van zijn mandaat. Dat is een feit, maar het is ook een feit dat zijn opvolgster Dilma Rousseff, het land naar een economische recessie leidde. De rivalen, inclusief Ciro Gomes, zullen niet nalaten om de kiezers hieraan te herinneren. De factuur van dit alles zal gepresenteerd worden, uiteraard aan Lula.

In het begin van dit nieuwe jaar heeft hij het voornemen om de coördinatie van zijn campagne te structureren. Voorlopig gaat het om ex-partijvoorzitter Ruy Falcão (communicatie strategie), Franklin Martins (uitvoering van communicatie) en partijvoorzitster Gleisi Hoffmann (allianties met partijen en deelstaten). Van januari tot februari zal de nadruk gelegd worden op reizen doorheen het land, met de focus op het noordoosten en het zuiden, om te vergaderen met politieke leiders. Lula wil ook andere landen bezoeken met centrum-linkse leiders, zoals Bolivia, Peru en Chili, alsmede de Verenigde Staten.

In 2021 speelde hij het spel zonder het mikpunt te zijn van vanalles en nog wat. In dit verkiezingsjaar, zowel in Brazilië als elders, zal hij wel degelijk aangevallen worden en uitleg moeten geven.

Bolsonaro overweegt af te zien van de verkiezingen

Volgens de linkse krant en nieuwsportaal DCM (Diário de Centro do Mundo) zou president Bolsonaro gezegd hebben tegen zijn geallieerden dat hij het niet uitsluit om af te zien van de presidentsverkiezingen van dit jaar. Hij stelt een minimum aan intentiestemmen voorop tegen de maand mei om een beslissing te nemen. Als dat minimum lager zou liggen dan 25% zou hij geen kandidaat meer zijn. In dat scenario zou als uitleg het argument gebruikt worden dat hij niet vertrouwt in de elektronische stembussen om er aldus als held uit te komen.

Bij bolsonaristen klinkt het: “De president zal niet aanvaarden dat hij door Lula verslagen wordt”. Parlementairen die banden hebben met Bolsonaro, bevestigden reeds de strategie en raadplegen hun basis. Het idee is afkomstig van politici die dichtbij de president staan, en van leden van zijn ideologische vleugel. Bolsonaro lijkt het idee te aanvaarden. Vanuit de centrumpartijen werden pogingen gedaan om hem ervan te overtuigen om zich kandidaat te stellen voor een zetel in de Senaat, maar het idee ging nu verder dan dat, met name helemaal geen kandidaat zijn, voor niets.

Volgens de visie van zijn ideologische vleugel zou de president, door af te zien van deelname en het vermoeden uit te spreken van fraude bij de verkiezingen, zijn basis verstevigen. Een niet bevestigde bron zegt: “Velen zijn van mening dat het eerste jaar van een regering Lula erg moeilijk zal zijn, en dat de president hét gezicht kan vormen van de oppositie”.

Nauwe medewerkers van Bolsonaro in het Palácio do Planalto denken dat niemand op dit moment een opgave zal bevestigen: “Dat zou betekenen dat hij de handdoek in de ring zou gooien voor Lula”. Intern wint het idee echter aan sterkte en aan de sympathie van de president: “Hij beseft dat – wanneer hij verliest in de eerste kiesronde – het totaal afgelopen is voor hem”.

Volgens de bolsonaristen zou – indien de meest passionele kiezers het idee omarmen – het een strategie kunnen zijn: “Hij zou eruit komen als een held voor deze groep en een krachtige stem vormen in de oppositie tegen Lula”.

Zelfvernietiging

Het is niet duidelijk of het idee van een spontane uitstap de aanleiding is voor het gedrag van Bolsonaro, dat op zijn minst als zelfvernietigend kan omschreven worden. Deze week, na zijn fel bekritiseerde vakantie aan de kust van Santa Catarina tijdens de eindejaarsfeesten, en na een verblijf van enkele dagen in een hospitaal in São Paulo wegens darmobstructie (veroorzaakt door een garnaal omdat de president zijn voedsel onvoldoende kauwt, aldus de artsen die hem verzorgden), viel hij opnieuw de vaccinatie aan van kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar, tegen Covid-19.

Tijdens een interview door TV Nova Nordeste minimaliseerde hij het aantal dodelijke slachtoffers in die groep en zei dat hij geen enkel geval kende. Dat is een foute informatie omdat het ministerie van Gezondheid tot nog toe 308 doden registreerde in deze leeftijdsgroep, sinds de aanvang van de pandemie.

Bolsonaro trok ook de de correctheid van het controle orgaan Anvisa in twijfel omdat zij de inenting van kinderen tegen Covid-19 goedkeurden en sprak over de “ziekelijke drang” van mensen om voorstander te zijn van een immunisatie. De uispraken van de president werden gepubliceerd op zijn sociale media:

“Ik vraag u: is er iemand die kennis heeft van een kind tussen 5 en 11 jaar dat overleden is aan covid-19? Ik niet. Als dat zo is, hef dan uw arm op. Er staan hier een tiental mensen voor me waarvan niemand zijn hand omhoog steekt. U laat u kind vaccineren tegen iets waarbij de kans op een overlijden zo goed als zero is? Wat zit daarachter? Wat is de interesse van Anvisa tegen dit alles? Wat is het belang van die ziekelijke drang bij die mensen om anderen te vaccineren?”, aldus de president.

Tijdens het interview verwees hij ook naar enkele zeer zeldzame tegenwerkingen, maar zei er niet bij dat die op alle bijschriften vermeld staan van alle vaccins, in de ganse wereld. Naast Anvisa, werd de inenting van kinderen met het Pfizer vaccin ook goedgekeurd door agentschappen in de Verenigde Staten en in Europa. Het gaat hier om gerespecteerde autoriteiten.

Braziliaanse epidemiologen bevestigen dat – ook al is het Coronavirus gevaarlijker voor volwassenen – er geen enkele andere ziekte is die meer kinderen doodt dan Covid-19. Dat werd bevestigd door de Braziliaanse Vereniging voor Pediatrie tijdens een openbare raadpleging over vaccinatie bij kinderen, een initiatief van de regering.

Marco Aurélio Palazzi Sáfadi, afgevaardigde van de Vereniging van Pediatrie: “Ik toonde een vergelijking van wat Covid-19 betekent voor kinderen in vergelijking met andere ziektes die kunnen voorkomen worden door een vaccinatie. Geen enkele van die andere ziektes maakte zoveel slachtoffers als Covid-19.”

“De cijfers zijn beangstigend. We praten over 2.500 doden bij de bevolking beneden 19 jaar en ongeveer 300 doden in de leeftijdsgroep tussen 5 en 11 jaar. Geen enkele door vaccinatie te voorkomen ziekte die vandaag op de immunisatiekalender staat, heeft zoveel mensen gedood. We kunnen de Covid-slachtoffers dus niet bagatelliseren. We zullen in staat zijn om een ​​groter aantal kinderen te beschermen en nieuwe sterfgevallen te voorkomen”, legt Carla Dominguez, voormalig coördinator van het Rijksvaccinatieprogramma, uit.

De Braziliaanse pediaters verklaarden ook dat de inenting van kinderen een belangrijke strategie is om het aantal doden in Brazilië te beperken, een aantal dat zorgwekkend is in vergelijk met andere landen.

Perplex

De nieuwe aanval van president Bolsonaro deed de gealieerden van de centrumpartijen perplex staan. Voor deze politici was de kwestie al opgelost door het besluit van het ministerie van gezondheid om de vaccinatie goed te keuren. Minister Queiroga kwam eerder al in opspraak door te suggereren dat er een medisch voorschrift nodig zou zijn om de vaccinatie toe te laten.

Een niet nader genoemde leider uit het centrum: “Het gezichtsverlies was al enorm, door alle moeilijkheden met betrekking tot de inenting van kinderen, veroorzaakt door de regering. Nog eens terugkomen op dat onderwerp is politieke zelfmoord. Alles wijst erop dat de president zich enkel tot een minderheid van de bevolking wenst te richten”.

Een andere woordvoerder: “Niemand begrijpt waar de president naartoe wil. Tenslotte bestaat er een consensus in Brazilië over de inenting. Iedere vader en grootvader wil immers de garantie dat zijn kind of kleinking gevaccineerd wordt tegen Covid-19”.

De nieuwe aanval op de vaccinatie van kinderen is niet de enige. Jair Bolsonaro lanceerde ook opnieuw zijn twijfels over de veiligheid van de electronische stembussen (net zoals voorspeld hierboven, in het deel waar gesuggereerd wordt dat hij niet zou deelnemen aan de verkiezingen). Nadat hij terug naar huis mocht keren, na zijn verblijf in het hospitaal, zei hij dat het ministerie van Landsverdediging opnieuw vragen stuurde naar het kiestribunaal TSE over eventuele zwakheden van de stembussen, en dat hij overtuigd moest worden van zijn ongelijk: “Als we het bij het rechte eind hebben, dan kan je er zeker van zijn dat er iets moet veranderd worden bij het TSE. En dat zal niet tegengehouden worden door bravoures van eender wie in Brazilië”, zo pochtte hij.

Moro in campagne

FelizAnoMoro

Sérgio Moro, pré-kandidaat van de partij Podemos, startte een reeks reizen op doorheen Brazilië. Hij publiceerde een foto van de luchthaven voor zijn vertrek en verwees zijdelings naar zijn rivalen Lula en Bolsonaro: “Deze week zal ik in Paraíba zijn. Ik reken op jullie bij deze rondreis die slechts het begin vormt. We zitten met een land dat moet bevrijd worden van een trieste polarisatie tussen ‘pelegos’ en milities”. Pelegos zijn mensen die zich willoos laten domineren door anderen. Bolsonaro en zijn familie worden vaak gelinkt aan de milities van Rio de Janeiro die de arme bevolking onder de knoet houden.

Bronnen: Veja – Diário do Centro do Mundo – Folha de São Paulo – Estadão – Jornal Nacional

Foto's: Alan Santos/PR - Twitter