Housi

Er wordt voorlopig nog niet zo veel ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwe vorm van wonen die in Brazilië omschreven wordt als “Moradia por assinatura”. Enkele bedrijven zetten in op een flexibele huur met inbegrip van faciliteiten, zoals wassen en coworking. Een onderzoek wijst nochtans uit dat sommige Brazilianen de stap zetten en de droom van een eigen woning inruilen voor het gemak van allerlei diensten.

Het idee van de financiering van een eigen woning en om dat streefdoel nooit uit het oog te verliezen, is geen vaste regel meer. Een onderzoek van het instituut Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas), in opdracht van het project Moradia – een laboratorium van ideeën dat binnen- en buitenlandse intellectuelen verenigt om te debatteren over de tendensen in de maatschappij – wijst uit dat 60% van de mensen op verschillende manieren wonen, al naargelang de fase van hun leven. De studie zegt dat 63% van de ondervraagden toegeven dat ze huurders zijn met een flexibel contract, in plaats van zelf een woning te kopen. 82% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar wil zich niet meer binden aan de financiering van een eigen huis.

De pandemie zorgde voor een versterking van de tendens die als “hassle-free” (zorgeloos) wonen omschreven wordt, in alle leeftijdsgroepen met een gevarieerde koopkracht. Een voorbeeld daarvan is Vila 11, een project dat huurwoningen administreert en beheert in São Paulo. De eerste onderneming in een reeks van dertien was klaar in augustus. In het gebouw, gelegen in de wijk Vila Madalena, werden reeds 21 eenheden bezet waardoor de verwachtingen op korte termijn met 25% overschreden werden.

Het huurcontract is volledig gedigitaliseerd en verloopt zonder borgstelling (fiador). Het wekelijkse onderhoud en schoonmaak wordt voor 100% door het bedrijf voorzien, naast faciliteiten zoals een wasserij ‘pay per use’, coworking, een speciale plek voor huisdieren, zwembad, een ‘espaço gourmet’ en een fitness. Een ander verschil met de klassieke huur is de overdracht van het contract, geldig vanaf 2022: de bewoners mogen verhuizen naar een ander gebouw van Vila 11, allemaal dichtbij de metro, en zonder de bureaucratie die meestal gepaard gaat met een verhuis.

CEO Ricardo Lahan zegt: “São Paulo heeft een globaal karakter en er zijn veranderingen op komst in de betekenis van wonen. Mensen beginnen anders te denken over verbintenissen op lange termijn. Het hoeft niet meer allemaal zo definitief te zijn, iedereen wil gewoon beter leven”.

Die ommekeer in het denken is volgens hem algemeen, wat ook de diversiteit van het profiel van de bewoners verklaart. Koppels met of zonder kinderen, gescheiden, mensen met een grote of een kleine hond, ouderen, mensen uit andere deelstaten die hier komen werken, mensen met of zonder een eigen voertuig.

Burgerlijk ingenieur Alexandre Frankel, oprichter van het immobiliën- en bouwbedrijf Vitacon, gelooft in het concept van compacte appartementen met gemakkelijke toegang tot allerlei diensten en een goede mobiliteit. Hiervan uitgaande lanceerde hij Housi, een “moradia de assinatura” woonplatform, gefocust op de minimalisering van de bureaucratie: “Housi ontstond vanuit de perceptie dat een goede levenskwaliteit niet hoeft af te hangen van de aankoop van een eigen woning, waarbij men gedurende dertig jaren op dezelfde plaats moet blijven, opgezadeld met een schuld op dezelfde termijn. Het idee bestaat erin om toegang te hebben tot een woning die in elke fase van het leven past, met de vrijheid om te wonen waar men wil, en voor hoelang men wil”. Housi ontwikkelde zelfs een app die het de kandidaat huurders erg makkelijk maakt om snel een geschikte woning te vinden, en om de deal zonder bureaucratie af te sluiten.

Housi beschikt momenteel over 12.000 eenheden in 40 verschillende gebouwen, in 14 steden van Brazilië. De bewoners verschillen sterk van profiel, van een student van 17 jaar tot een gepensioneerde van 80. De totale bezetting bedraagt op dit moment 85%. Frankel omschrijft hen als de “generatie zonder woning”, mensen die meer in vrijheid leven, op het moment dat zij dat wensen en ergens op een plaats die op dat moment direct in verbinding staat met de fase van hun leven: “Het is een revolutie van de manier zoals wij het wonen tot nog toe beschouwden”, zo zegt hij.

De appartementen hebben verschillende afmetingen, gaande van een studio van 10 m2 tot eenheden waar vijf mensen wonen, volledig uitgerust en klaar om in te trekken. Het bedrijf zorgt voor het onderhoud, de schoonmaak en zelfs het wisselen van lakens en handdoeken, indien de bewoner dat wenst. Daarnaast worden er ook aanverwante diensten aangeboden, zoals geneeskundig tele-onthaal, personal trainer en transport. De kosten zijn kleiner omdat het bedrijf op grote schaal contracteert.

Economisch gezien vertegenwoordigt het wonen met diensten ook een vermindering van de kosten. De redenering is vergelijkbaar met de wijzigingen in de automarkt. Een eigen wagen bezitten was altijd een statussymbool. De besparingen die op dat vlak kunnen bereikt worden door zich te verplaatsen met het gebruik van een app voor privé vervoer, wijzigde die visie. In een scenario zoals dat van Brazilië, waar een familie gemiddeld 36,6% van het inkomen besteedt aan wonen, volgens gegevens van het IBGE, begint het traditionele denken over wonen te veranderen. De kost van een transactie in de immobiliënsector in Brazilië is erg hoog, om het nog niet te hebben over de tergende bureaucratie die met dit alles gepaard gaat. Een “multifamily’ eigendom wordt aantrekkelijker door het gemak, de mobiliteit en flexibiliteit van het model, zo zegt professor Gesner Oliveira van de Stichting Getúlio Vargas.

De verschillen in de noden van elke etappe in het leven, spelen hierin een rol. Volgens Oliveira zijn de noden van een persoon van 30 die een woning aankoopt via een financiering, helemaal anders wanneer hij 60 is: “Het is als de ommekeer van de logica in de zoektocht naar diensten, waar “hebben” vervangen wordt door “gebruiken”, net zoals we ophielden met DVD’s te kopen om dat te vervangen door films te bekijken via streaming, of door de auto in de garage om te ruilen door het gebruik van een app. De tendens is dat we het begrip wonen veel meer op een praktische manier gaan bekijken. Stilaan verlaten we het idee van het bezit van een woning te beschouwen als een financiële actie, en betreden we het tijdperk van het ‘Netflix wonen‘.

Bron

Foto: Housi