BolsoVN

President Bolsonaro zei vandaag dat Brazilië het slachtoffer is van “een bijzonder brutale campagne van desinformatie over de Pantanal en over het Amazonegebied”. Bij zijn openingstoespraak voor de 75ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, beweerde hij dat er commerciële belangen meespelen in de berichtgeving over de brandhaarden en ontbossingen, en dat die branden normaal zijn in deze tijd van het jaar, en gerelateerd aan het werk van lokale gemeenschappen in gekapte gebieden.

“De Braziliaanse Amazone is een gekende bron van rijkdom. Dat verklaart de steun van internationale instituten aan deze campagne, opgestart door duistere belangen die zich aansluiten bij Braziliaanse associaties, onvaderlandslievende opportunisten met het doel om de regering en Brazilië te benadelen. Brazilië is in opkomst als ’s werelds grootste voedselproducent, vandaar dat er zoveel belangstelling bestaat om foute informatie te verspreiden over ons milieu”, zo zei hij.

Bij zijn toespraak legde hij de nadruk op de striktheid van de Braziliaanse milieuwetgeving, maar herinnerde eraan hoe moeilijk het is om illegale activiteiten in het Amazonegebied, zoals branden, houtkap en bio-piraterij te bestrijden, omwille van de afmetingen en aard van het gebied. Hij drukte erop dat hij, samen met het Braziliaanse parlement, streeft naar een grondregeling voor eigendommen in de regio, “om de daders van deze misdaden te identificeren”.

Pantanal

“Onze Pantanal, groter dan bepaalde Europese landen, kampt, net als Californië, met dezelfde problemen. De vele branden zijn het onvermijdelijke gevolg van de extreem hoge lokale temperaturen, bovenop een accumulatie van ontbindende organische massa’s”.

Omwille van de wereldwijde pandemie van het coronavirus, verloopt de 75ste editie van de Algemene Vergadering virtueel. Brazilië is traditiegetrouw het eerste land dat een verklaring aflegt. Bolsonaro stuurde, net als de andere wereldleiders, een vooraf opgenomen video van zijn toespraak (foto).

Hij betreurde de vele dodelijke slachtoffers door covid-19 en herhaalde dat het virus en economische kwesties “gelijktijdig en met dezelfde verantwoordelijkheid moeten aangepakt worden”. Hierbij maakte hij een opsomming van de economische maatregelen, genomen door de Braziliaanse federale regering, en zei dat de Braziliaanse media onder de motto’s “Thuisblijven” en “Voor de economie zorgen we later wel” bijna een “sociale chaos veroorzaakten in het land”: “Net zoals gebeurde in andere delen van de wereld, politiseerde een deel van de Braziliaanse pers het virus, waardoor paniek ontstond bij de bevolking”, zo zei hij.

Voor de president is de pandemie een les voor de wereld dat de productie van essentiële grondstoffen en middelen voor het voortbestaan van de bevolking niet alleen kan afhangen van enkele landen. Daarom stelt hij Brazilië open voor de ontwikkeling van geavanceerde technologieën en innovatie, zoals de 4.0 industrie, kunstmatige intelligentie, nano- en 5G technologie i.s.m. “alle partners die onze soevereiniteit respecteren, en de vrijheid en bescherming van gegevens”.

Bolsonaro sprak ook over bilaterale handelsakkoorden en overeenkomsten met economische blokken, en zei dat “Brazilië eindelijk het traditionele protectionisme achter zich liet om in de handel het onmisbare instrument te vinden van groei en transformatie”. Verder legde hij ook nog de nadruk op de prestaties van Brazilië op het gebied van humanitaire hulp en mensenrechten, en op de hervormingen die het land doorvoert.

Contradicties

Bolsonaro bevestigde dat Brazilië vorig jaar de vierde grootste bestemmeling was van buitenlandse investeringen, en dat er in het eerste semester van dit jaar een verhoging werd vastgesteld van de investeringen, i.v.g. met dezelfde periode in 2019. De gegevens spreken de president tegen. Tussen januari en juli van dit jaar werd er 25,5 miljard dollar geïnvesteerd door het buitenland, tegen 36,4 miljard dollar in dezelfde periode van vorig jaar volgens de Centrale Bank, een duik van 30%.

Ook bij de vermelding van de uitgekeerde noodhulp (auxilio emergencial) aan informele werkers en kleine zelfstandigen als compensatie voor het verlies door de pandemie, overdreef hij: “We keerden een financiële steun uit van duizend dollar aan ongeveer 65 miljoen mensen, het grootste hulpprogramma aan de armen van Brazilië door de regering, wellicht het grootste in de wereld”. Indien dat correct was, dan zou het gaan om een bedrag tussen R$ 5.000 en R$ 6.000. In werkelijkheid gaat het om een gemiddelde van R$ 3.600 tot maximum R$ 4.200 per begunstigde (of familie), gespreid over een periode van 8 maanden.

Andere uitspraken

– Brazilië is een conservatief Christelijk land. Er moet gestreden worden tegen ‘Christofobie’.

– De olie die onze kust bevuilde in het noordoosten in 2019, is afkomstig uit Venezuela, werd illegaal verkocht en werd op een ‘criminele’ wijze geloosd”.

– Het Amazone woud brandt niet vanbinnen, maar aan de grenzen omdat het woud vochtig is. Branden worden gesticht door indianen en ‘caboclos’ (halfbloed indianen).

Bron

Foto: Marcos Corrêa - PR