VN

De Verenigde Naties vieren morgen hun 75ste verjaardag. De organisatie, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht met veel idealisme, vertoont de laatste jaren minder vitaliteit. De Algemene Vergadering van de VN zal deze keer, vanwege covid-19, virtueel plaatsvinden. Jair Bolsonaro zal, net als andere wereldleiders, zijn toespraak houden via een scherm.

Het feestje zal naar verwachting niet echt veel animo opleveren, ook al door het kruisvuur van het multilaterale systeem op Brazilië omwille van de aanpak van de pandemie, maar vooral door de vele kritieken op de Braziliaanse milieuproblemen.

De Braziliaanse president was nooit een voorstander van sociale afstanden, maar deze keer past de afstand tussen hem en de rest van de internationale gemeenschap als een handschoen. Zijn toespraak focust op één enkel woord, met name soevereiniteit. Of het nu gaat om de verdediging van het Amazonegebied, of over beslissingen met betrekking tot de pandemie, de nationalistische toon zal dienen als een muur van bescherming tegen de kritieken, en om zijn keuzes te verrechtvaardigen.

AraujoBolsoPresident Bolsonaro naast minister Ernesto Araújo (BZ).

Voor de Braziliaanse regering is het multilateralisme een ideologie, een ideologie die geen antwoorden geeft op de noden van een land. Vooral Ernesto Araújo, minister van Buitenlandse Zaken, lanceerde herhaaldelijk aanvallen tegen het systeem in zijn toespraken, bij evenementen en in zijn teksten, om het idee van de soevereiniteit te versterken. Vorige week zei hij, tijdens een vergadering van de groep “Personalidades em Foco”, dat Brazilië vastbesloten is om zijn belangen te verdedigen, en er niet is om “bruggen te bouwen”, het diplomatische jargon dat gebruikt wordt om relaties tussen landen te bevorderen.

Bemoei u niet met onze zaken

De vraag om Brazilië zelf te laten beslissen over binnenlandse aangelegenheden wordt niet beperkt door de uitspraken van de president. In de voorbije maanden kregen diverse Braziliaanse buitenlandse missies de opdracht om de diplomaten het woord te laten vragen, niet om multilaterale oplossingen te verdedigen, maar wel om de soevereiniteit te benadrukken. Het gaat hier om een diplomatische manier om een eenvoudige boodschap over te brengen: “Bemoei u niet met onze zaken”.

Deze strategie werd toegepast bij de raad voor mensenrechten, tijdens debatten in New York, bij het WHO en op diverse andere fora. Het “voordeel” van deze tactiek is dat externe controles voorkomen of afgewezen kunnen worden, ook al werden die voorzien in akkoorden die ook door Brazilië ondertekend werden.

Lege koffers

Het betalen van bijdrages aan internationale entiteiten staat niet op de prioriteitenlijst van Brazilië. Bij de VN betaalden 115 van de 193 landen reeds hun jaarlijkse bijdrage. Brazilië staat niet alleen op de lijst van de wanbetalers, maar heeft ook een grote achterstand. Itamaraty (BZ) ondertekende ook niet een gezamenlijke verklaring van de grootste Zuid-Amerikaanse economieën met het verzoek om de achterstallen te betalen.

Het gebrek aan het nodige budget heeft ook gevolgen. De raad voor mensenrechten heeft geen middelen meer om nieuwe onderzoeken op te starten tegen misbruik van mensenrechten; verscheidene andere comités moesten hun activiteiten stopzetten. De schuld van de Braziliaanse regering bij de VN loopt dit jaar op tot 32 miljoen dollar.

Bron

Foto's: Cesar Itiberê - Marcos Corrêa - PR