STF-Inaug-Fux

De kersverse nieuwe voorzitter van het hoogste gerechtshof STF, minister Luiz Fux, zei dat de ontevredenheid van de bevolking niet mag leiden tot een terugkeer van de sombere tijden van de militaire dictatuur. Hij vindt dat Brazilië geen enkele achteruitgang mag aanvaarden. De magistraat loofde het werk van de Lava Jato onderzoekers en zei dat de discussie over de veroordeling en uitvoering van de straf na een uitspraak van de rechtbank van 2de instantie, moet worden hernomen. In zijn toespraak bij de inauguratie in aanwezigheid van Bolsonaro (foto) sprak hij over de harmonie tussen de verschillende machten en het respect tussen de wetgevende en uitvoerende macht, benadrukkend dat hij geen aanvallen op het hof zal toelaten. Zijn mandaat loopt tot september 2022. Een volledig interview staat hier te lezen.

In de handen van Bolsonaro

De keuze van een nieuwe minister van het STF (omdat minister Celso de Mello in november met verplicht pensioen gaat), maakt dat het lot van ex-president Lula in de handen ligt van president Bolsonaro. Indien er geen onverwacht manoeuvre opduikt, zoals een verzoek om de actuele samenstelling van de 2 panels van dat hof te wijzigen, zal de nieuwe magistraat verantwoordelijk zijn voor de doorslaggevende stem in het oordeel van het tweede panel dat zal moeten beslissen over de vraag of ex-rechter Sérgio Moro al dan niet partijdig was toen hij de leider van de arbeiderspartij veroordeelde. Een besluit in het nadeel van Moro zou het effect van de wet Ficha Limpa (zuiver strafblad) opheffen waardoor Lula opnieuw kandidaat mag zijn. De opvolger van Celso de Mello wordt door Bolsonaro gekozen.

Sinds november van vorig jaar, toen Lula uit de gevangenis kwam, geeft hij en zijn partij er zich rekenschap van dat het enige onderwerp dat hun zaak ruchtbaarheid gaf – Lula Livre – een lege ballon was. De ex-president viel in de vergetelheid; zijn deelnames aan virtuele conferenties trokken geen groot publiek en de herinnering aan zijn regering vervaagde, inclusief bij de kiezers die hem historisch steunden. Vorige maandag publiceerde hij een video waarin hij zichzelf plaatst als een geloofwaardige leider van de oppositie, voldoende om een proces van “heropbouw” van het land op te starten. Hij lanceerde ook diverse aanvallen op Bolsonaro die hij als onverantwoordelijk bestempelde, en zei dat hij had nagedacht over de rol die hij nog zou kunnen spelen in “de strijd om het leven van de Brazilianen te verbeteren”: “Ik weet het, jullie weten het, wij kunnen er samen weer voor zorgen dat Brazilië het land van onze dromen wordt. Ik zeg u, uit de grond van mijn hart, dat wij Brazilië weer gaan opbouwen, we hebben nog een lange weg te gaan”.

De ‘petistas’ zijn zodanig zeker van hun zaak dat ze, in de komende dagen, een plan zullen lanceren voor de heropbouw, “Plano de Reconstrução do Brasil” genaamd, een document waarin economische en sociale oplossingen zullen worden voorgesteld. Een deel van de partij wil zelfs dat Lula opnieuw door het land gaat trekken met zijn ‘caravanas’, zoals voorheen. Het idee bestaat erin om te beginnen in het noordoosten, net die regio waar de populariteit van Bolsonaro begint toe te nemen. De partij rekent daarbij op bondgenoten in de regeringen van de noordoostelijke deelstaten. Zij rekenen er ook op dat Bolsonaro niet echt van plan is om de benoeming van een nieuwe minister bij het STF te koppelen aan de voorwaarde dat hij in het nadeel van Lula stemt, voornamelijk omdat de president niet wil dat Moro zijn tegenstrever wordt in 2022. Dat gevoel, verenigd met de wens van de centrumpartijen (waar velen zich bedreigd voelen door Moro), zou voorrang hebben op het uitschakelen van Lula. Als dat klopt, dan is een duel tussen Bolsonaro en Lula niet onmogelijk, maar vooralsnog moeilijk om te geloven.

De namen die de ronde doen als mogelijke opvolger van Celso de Mello: Jorge Oliveira (secretaris-generaal van de president), André Mendonça (minister van Justitie) en Augusto Aras (procureur-generaal van de republiek). Mendonça hoort niet echt bij de nauwe kring van de president, maar is wel “verschrikkelijk evangelisch”, een van de voorwaarden waaraan de nieuwe rechter van het hof moet voldoen, volgens een eerdere uitspraak van Bolsonaro.

Bron

Foto: Nelson Jr. - SCO - STF