MichelleBolsonaro

Een reportage van het tijdschrift Crusoé onthult dat Michelle Bolsonaro (foto), de echtgenote van de president, een totaal van R$ 89.000 op haar rekening ontving tussen 2011 en 2016. Dat geld werd gestort door de voormalige parlementaire adviseur van Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz en diens echtgenote Marcia Aguiar, via 27 cheques. Flávio, de oudste zoon van de president, was in die periode raadslid van de staat Rio de Janeiro. Een en ander kwam aan het licht nadat het fiscale geheim opgeheven werd van Fabrício en zijn vrouw.

De nieuwe informatie staat in tegenstelling met de uitleg van de president die eerder verklaarde dat het gewoon om een terugbetaling ging van een lening van R$ 40.000, door hem toegestaan aan Queiroz. De bankrekening van de adviseur vertoont nergens de ontvangst van dat bedrag.

Artikel 86 van de grondwet bepaalt dat de president van de republiek tijdens zijn mandaat, niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor acties die niets te maken hebben met de uitoefening van zijn functie. Het is dus onwaarschijnlijk dat procureur-generaal Augusto Aras hiervoor een onderzoek zou openen. “Primeira Dama” (first lady) Michelle beschikt niet over die immuniteit en kan wel het doelwit worden van het openbaar ministerie van Rio de Janeiro dat een verondersteld “rachadinha” schema (waarbij ambtenaren of adviseurs een deel van hun vergoeding teruggeven aan het raadslid dat hen het baantje bezorgde) onderzoekt in het voormalige kabinet van Flávio.

Het is echter duidelijk dat de zaak politieke gevolgen kan hebben voor de president. Bovendien is er het feit dat Nathália Queiroz, een van de dochters van Fabrício, werkte in het kabinet van Bolsonaro in Brasília, toen hij nog volksvertegenwoordiger was. De verdenking bestaat dat zij een “funcionária fantasma” (spook werkneemster) was omdat zij in werkelijkheid in die periode werkte in Rio de Janeiro als personal trainer.

Naast de uitleg van Bolsonaro dat de stortingen van Fabrício de terugbetaling van een lening van R$ 40.000 betroffen, zei Queiroz zelf eerst dat de verrichtingen op zijn rekening alles te maken hadden met een autohandel: hij zou voertuigen aangekocht hebben en weer verkocht. Later gaf hij toe dat hij een deel van de salarissen van de medewerkers op het kabinet van Flávio recupereerde, maar dat hij dat geld gebruikte om anderen aan te werven om de ploeg uit te breiden. Flávio zou daar niet van op de hoogte geweest zijn.

Nu geeft het voormalige raadslid, vandaag senator, toe dat hij mogelijk opdracht gaf aan Queiroz om persoonlijke rekeningen te betalen. Hierbij zou hij eerst geld gegeven hebben aan de raadgever die vervolgens de rekeningen betaalde. Ook dat verhaal rammelt: Flávio haalde nooit geld af van zijn rekening voor dergelijke betalingen, waaronder het schoolgeld van zijn kinderen en een ziekteverzekering.

Wordt vervolgd.

Bron

Foto: Carolina Antunes - PR