MendesCab

Het is op dit moment geen goed idee om de commandanten van het leger, de marine en de luchtmacht aan dezelfde tafel uit te nodigen met minister Gilmar Mendes (foto) van het hooggerechtshof STF (Supremo Tribunal Federal). Deze laatste is met vakantie in Portugal, zo niet zou hij wel nog generaal Fernando Azevedo kunnen ontmoeten, minister van landsverdediging.

Azevedo was ooit nog raadgever van minister Dias Toffoli bij het hoogste gerechtshof, toen aangewezen door generaal Eduardo Villas Boas, toen die nog opperbevelhebber was van de strijdkrachten. Voor het overige is Azevedo rustiger, iemand die er de voorkeur aan geeft om een dialoog te voeren. Desondanks had ook hij moeite met de uitspraak van Gilmar Mendes in het voorbije weekend.

Tijdens een voordracht (live via het internet), vorige zaterdag, sprak Mendes over het feit dat het ministerie van Volksgezondheid nu al bijna een maand land geleid wordt door een generaal van de strijdkrachten (Eduardo Pazuello): “Dat is bijzonder slecht voor voor het imago van de strijdkrachten. Het moet klaar en duidelijk gezegd worden: het leger laat zich betrekken in een genocide en dat is absoluut niet redelijk”.

Azevedo antwoordde onrechtstreeks en op een elegante manier, de acties van de strijdkrachten opsommend in de strijd tegen covid-19. Dat antwoord viel niet in de smaak van de commandanten van het leger. Er werd een nieuwe nota opgesteld, samen met de minister, in meer krachtige termen. Maar die werd nog niet vrijgegeven. Het is ook niet bekend of en wanneer dat zal gebeuren.

Gisteren publiceerde minister Mendes twee berichten op zijn Twitter account. Het eerste bericht:

“Op de verjaardag van het Rondon Project (*), vernoemd naar een gerespecteerde Braziliaan die zich mobiliseerde in de verdediging van het inheemse volk, wil ik mijn absoluut respect en bewondering uitdrukken voor de Braziliaanse strijdkrachten en voor hun trouw aan de democratische principes van de grondwet uit 1988″.

Het tweede:

“Dat ontneemt me niet het recht om kritiek te geven op de leiding van het ministerie van Volksgezondheid dat nu volledig geleid wordt door militairen. De publieke gezondheidszorg moet overdacht en gepland worden door specialisten, binnen de constitutionele grenzen. Hopelijk wordt dit herzien, voor het welzijn van de gezondheidszorg”.

(*) Rondon Project

Het idee om universiteitsjongeren kennis te laten maken met de Braziliaanse realiteit en deel te nemen aan het ontwikkelingsproces ontstond in 1966, tijdens een bijeenkomst in Rio de Janeiro, met deelname van universiteiten uit de toenmalige staat Guanabara, het ministerie van Onderwijs en Cultuur en onderwijsspecialisten. Het Rondon-project werd geboren op 11 juli 1967, toen een team van 30 universiteitsstudenten en twee universiteitsprofessoren uit de voormalige staat Guanabara de Amazone-realiteit in het toenmalige federale gebied Rondônia van dichtbij leerde kennen. De eerste missie duurde 28 dagen.

Zodra de studenten terugkwamen uit Rondônia, stelden ze de oprichting voor van een universitaire beweging die de werkzaamheden in het bezochte gebied zou voortzetten. Deze beweging kreeg de naam Rondon Project, ter ere van de twintigste-eeuwse pionier, maarschalk Cândido Rondon. In het volgende jaar breidde het werk zich uit naar de Amazone en Mato Grosso, met 648 jongeren, die een grotere deelname van de regering aan haar steun eisten. Tijdens de periode waarin het actief bleef en de overheidsstructuur integreerde, waren bij het project meer dan 350.000 universiteitsstudenten betrokken in alle regio’s van het land.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Nelson Jr. - ASCOM/TSE