FWDiabo

Indianenverhalen zijn niet ongebruikelijk in Brazilië. Soms zijn ze nog waar ook. Of dit hier het geval is, moet nog blijken. Het tijdschrift Veja, nooit verlegen voor een portie politieke sensatie, publiceert deze week een exclusief interview met de omstreden advocaat Frederick Wassef die beweert dat hij een van zijn woningen ter beschikking stelde van ex-adviseur Fabrício Queiroz om president Bolsonaro te “beschermen”.

Om de achtergronden en de hoofdrolspelers van dit verhaal te kennen, moet u eerst even dit stukje lezen. Frederick Wassef, of Dr. Fred zoals hij door zijn collega’s aangesproken wordt, was naar eigen zeggen de persoonlijke verdediger van president Bolsonaro en zijn zonen, voornamelijk van Flávio, in de ‘rachadinha’ affaire in Rio de Janeiro. Wassef loopt al maanden rond in Brasília, bezocht de president verscheidene malen persoonlijk in zijn officiële residentie en was ook regelmatig aanwezig bij sommige officiële evenementen. Bolsonaro zelf verklaarde dat Wasseff hem verdedigde in de zaak Adélio Bispo, de man die een aanslag pleegde op Bolsonaro met een mes, tijdens de kiescampagne in 2018.

Sinds de aanhouding van Queiroz, vorige week donderdag, kent Wassef slapeloze nachten. “Ik verkeer in staat van oorlog. Als dat gebeurt, verander ik in een duivel”, zo verklaarde hij tegen Veja.

Volgens Dr. Fred verborg hij Queiroz in zijn woning in Atibaia (SP) om president Bolsonaro te “beschermen”. Hij legt uit dat er een samenzwering bestond om de ex-adviseur te vermoorden en om de schuld op de schouders van Bolsonaro te schuiven, “net zoals dat gebeurde in de zaak Marielle Franco”. Wassef verdedigt zich en zweert dat hij niet de “anjo” (engel) is, de bijnaam die teruggevonden werd in diverse boodschappen van de betrokkenen in het onderzoek, en door de politie gebruikt om een naam te geven aan de operatie waarbij Queiroz in Hollywoodstijl aangehouden werd. Wassef garandeert ook dat de familie Bolsonaro er niet van op de hoogte was dat Queiroz in zijn woning verbleef.

Vandaag lijkt het erop dat hij de oorlog verloor. Door Queiroz te verbergen, een man die ervan verdacht wordt om de stroman te zijn van de Bolsonaro clan, zag hij zich verplicht om de verdediging van Flávio Bolsonaro op te geven. Tevens kon hij niet meer uitschreeuwen dat hij de persoonlijke advocaat was van de president, en zwijgt in alle talen wanneer hij hierover ondervraagd wordt. Het verlies van de privileges, toegang tot het presidentiële paleis en allerlei evenementen, werd nog verzwaard door het risico van een gerechtelijke maatregel door de poging tot controle van een belangrijke getuige. Wassef bereidde zich hier al op voor, zo zegt hij in nauwe kringen. Toch houdt hij vol dat hij niets onwettelijk deed, en blijft volhouden dat hij Queiroz een schuilplaats verleende omdat die in levensgevaar verkeerde, ook uit medelijden (Queiroz werd behandeld voor kanker).

“Ik heb zelf vier kankers overleefd en weet wat Fabrício Queiroz meemaakt. Dat raakte me diep. Ik beeldde me in hoe hij psychologisch en emotioneel gemarteld werd. President Bolsonaro liet hem gewoon vallen. Ook Flávio Bolsonaro nam afstand. Queiroz had plots geen vrienden meer, was ziek en werd belaagd. Hij kon niet gewoon over de straat lopen, geen normaal leven leiden”, zo zegt Wassef.

Maar specialisten zeggen dat u mogelijk een misdaad beging?

“Toen ik hem liet weten dat hij in een van mijn woningen kon blijven, vormde hij alleen maar deel uit van een onderzoek, en dat is nog steeds zo. Hij werd niet beschuldigd, is nog geen beklaagde in een proces. En ik was nog geen advocaat van Flávio. Ik verstrekte gewoon humanitaire hulp. Het was pas later dat ik ontdekte dat ik zijn leven ook op een andere manier redde. Ik kwam te weten dat hij vermoord zou worden. Wat ik nu zeg is pure realiteit. Ik ben er zeker van dat men hem wilde ombrengen, in Rio de Janeiro, net zoals ik heel zeker weet dat men dit nadien op de schouders van de familie Bolsonaro wilde schuiven. Het plan bestond erin om Queiroz te vermoorden om nadien te zeggen dat de opdracht van de familie Bolsonaro kwam, zogenaamd om hem uit te schakelen als getuige”.

Het volledige interview kan u hier lezen.

Foto: YouTube