GoDigital1

Eerder deze maand werd hier al melding gemaakt van de versnelde digitalisatie van de Braziliaanse maatschappij. Wat de banken betreft, begon die digitalisatie al eerder. De Banco Inter, voorheen Banco Intermedium (gehuisvest in Belo Horizonte – Minas Gerais), bood in 2014 al een volledige digitale bankrekening aan.

De pandemie van het nieuwe coronavirus, waardoor er een sociale isolatie werd opgelegd aan de burgers, zorgde voor een doorbraak van de digitale platformen. Er kan rustig gesteld worden dat hierdoor het digitalisatie proces enkele jaren ingekort werd. De banken stonden plots voor de uitdaging om strategieën en oplossingen te bedenken om diegenen te verwelkomen die het niet gewoon waren om via het internet te bankieren, of om applicaties te gebruiken om hun financiële zaken af te handelen.

Bij Bradesco, een van de grootste privé banken, gaat het om een uitbreiding van minstens twee cijfers op alle platforms van de instelling. Het gebruik van Next, de digitale afdeling van deze bank, steeg met 46%. Bij Agora Investimentos, Bradesco’s inzet om individuele investeerders aan te trekken, bedroeg de groei 76%. Een woordvoerder van de bank zegt dat 20% van het bankverkeer afkomstig is van mensen die geen digitale ervaring hadden voor de pandemie.

Volgens Estevão Lazanha, directeur van Channel Engineering bij Itaú-Unibanco, werd driekwart van de nieuwe rekeningen die in de voorbije twee maanden geopend werden, geregistreerd via de app van Itaú. Dat betekent een verdrievoudiging van het aantal van voor de pandemie. De klant lost alles op in het comfort van zijn eigen woning. Volgens Lazanha is de vooruitgang van de technologie niet alleen gunstig voor de bank, maar heeft ook de capaciteit om de verwachtingen van de consument alsmaar meer op een positieve manier in te vullen. Hij vergeleek de wijziging met het gebruik van een stratengids bij het besturen van een auto, of het gebruik van de app Waze: tegenwoordig zijn de bestuurders ontevreden als de nodige tijd om een traject af te leggen, verhoogd wordt met vijf minuten, een irritatie die niet voorkomt bij het gebruik van een gewoon wegenplan: “De crisis zal een erfenis nalaten van meer comfort, een grotere diepgang in digitale relaties waardoor andere bedrijfsmodellen kunnen worden verkend, met betere aanbiedingen als resultaat”, zo evalueert hij.

Bij de Banco do Brasil steeg het aantal transacties via hun app met 76%. Gustavo Fosse, directeur van de afdeling technologie van de bank, zegt: “De toename van het gebruik van digitale platforms daagt ons uit om verder te gaan, om een betere service aan te bieden. We zijn nu verplicht om ons constant te innoveren”.

Hetzelfde is te horen bij Santander Brasil, de grootste buitenlandse bank van Brazilië: “Het moment zorgde voor een versterking van de strategie van de bank in het digitalisatieproces, niet alleen van de digitale kanalen, maar ook om een meer vloeiende relatie aan te bieden tussen fysieke en digitale kanalen zodat de klant kan beginnen op een kanaal om vervolgens zonder enige wrijving te kunnen navigeren op andere kanalen”, aldus Marino Aguiar, verantwoordelijke directeur voor technologie.

Bij de overheidsbank Caixa Económica Federal is er nog werk aan de winkel en loopt men achterop op de privé banken. Toch begon ook daar een wedloop om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Cláudio Salituro, vice-president van de afdeling Tecnologia da Informação: “Voor ons vormt dit een grote kans omdat de Caixa niet deelnam aan de beweging die reeds gaande was op de financiële markt. We hadden al een project in voorbereiding in deze zin, de pandemie versnelde dit alles”.

Ook zestigplussers vallen onder de aandacht van de banken, te midden van de pandemie. Zij worden aangemoedigd om meer gebruik te maken van hun mobiele telefoon en internetbanking. Het gaat om een relevante groep van de bevolking die nu zwakker staat dan de anderen, het niet gewoon waren om de digitale kanalen te gebruiken en telkens weer opnieuw in de lange files belandden om een eenvoudige financiële verrichting uit te voeren. Velen onder hen hebben wel een hoger inkomen, en zijn hierdoor wel degelijk relevant.

De digitale nieuwkomers hebben ook voordelen voor buitenlanders die om een of andere reden een bankrekening nodig hebben, en daar voorheen niet in slaagden. Bij Banco Inter bijvoorbeeld, volstaat het om een selfie te maken met een RNE (ID kaart voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning) in de handen, en wat persoonlijke gegevens in te vullen via de app. Wie niet beschikt over een bewijs van domicilie (comprovante de residência – rekening van een nutsvoorziening op naam van de aanvrager), kan die van een huisgenoot indienen, samen met een digitale verklaring. Het is niet nodig om een inkomen te bewijzen, dat mag gewoon zelf ingevuld worden. Er worden geen kosten aangerekend en men kan al snel beschikken over een debet- en kredietkaart (1 kaart met dubbele functie) die ook werkt in de keten van de automaten Banco24Horas die overal in Brazilië te vinden zijn.

Bron