SWBLLS

Sara Winter (foto), de leidster van het extremistische paramilitaire clubje ‘300 do Brasil” zou vandaag vrijgelaten worden, dit na een verblijf van 10 dagen achter de tralies, met enkelband en het verbod om in de buurt te komen van het STF. Haar advocaten dienden een verzoek in bij het hooggerechtshof tegen rechter/minister Alexandre de Moraes, om hem de leiding af te nemen van het onderzoek 4828, gericht op de anti-democratische acties van de voorbije maanden.

De advocaten van Sara – die de veiligheid van de ministers van dat hof bedreigde, en het ook had over een gewapende strijd tegen het hof – willen ook dat alle initiatieven van Alexandre de Moraes in deze zin ongeldig verklaard worden. Hun argument: “Wij pleiten voor de belemmering omdat minister Alexandre de Moraes persoonlijk betrokken is in feiten die uitliepen op een klacht. In het strafwetboek staat dat een rechter niet bevoegd is in een proces waarin hijzelf een partij is, of rechtstreekse belangen heeft bij de feiten”. Zij zien de arrestatie als een willekeur, louter met de bedoeling om duidelijk te maken aan het land: “Wie het hier voor het zeggen heeft, ben ik”.

De advocaten van de extremiste zeggen ook dat het “verachtelijk” is dat ze geen toegang krijgen tot het onderzoek, en dat het Supremo Tribunal Federal zich niet mag bezondigen aan een “juridische afwijking” van dat formaat. Het verzoek om Moraes van de zaak af te halen, zal geanalyseerd worden door Dias Toffoli, de voorzitter van het hof. De kansen dat hij erop ingaat zijn eerder klein. Het voltallige hof is zo goed als unaniem in de veroordeling van de aanvallen op de leden en hun familie. Trouwens, buiten het geblaf van Sara en het kleine groepje rechtse radicalen rond haar heen, is er weinig wat de democratie in het gedrang brengt, zo vindt minister João de Noronha toch.

Noronha: Brazilië is niet Venezuela

De voorzitter van het hooggerechtshof STJ (Superior Tribunal de Justiça – een trap lager dan het STF) João Otávio de Noronha, oordeelt dat de huidige spanningen tussen de drie machten niet zorgwekkend zijn, zo zei hij in een interview met CNN Brasil.

“De president nodigde de voorzitters van het STJ en het STF herhaaldelijk uit voor plechtigheden in het presidentiële paleis. Telkens ik met hem contact had, altijd institutionele contacten, toonde hij respect en was hij vriendelijk. Wanneer we de feiten onder de loep leggen, de manifestaties, dan zie ik de president zich nergens manifesteren. Hij begroet enkel de deelnemers, en dat wordt geïnterpreteerd als ondersteuning. Ik zie daar geen enkele manifestatie in”, zo zei Noronha die niet gelooft in de effecten van de uitgeoefende druk door de manifestanten.

NoronhaBolsoMCorreaPRRechter João Otávio de Noronha, voorzitter van het STJ, op bezoek bij president Bolsonaro.

“Het gerecht wordt tegenwoordig aangevallen door radicalen – van links en rechts, van iedereen die beslissingen meent te zien die politiek beïnvloed werden. Brazilië beleeft een delicaat moment, een democratische pracht. Wij kenden nooit eerder een dergelijk lange periode van een Braziliaans democratisch systeem. De grondwet van 1988 vormt een grote garantie voor het behoud van een democratische ruimte in dit land”, zo vindt Noronha.

Voor de voorzitter van het STJ bestaat er “geen ruimte voor een achteruitgang van de democratie in Brazilië”, omdat alle instituten op dezelfde lijn staan tegenover een mogelijke scheuring.

“Wij zijn niet Venezuela of Bolivia. De democratie is een kostbaar goed voor het Braziliaanse volk, na de revolutie van 1964 die een dictatuur oplegde. De jongeren beseffen niet wat een dictatuur inhoudt. Ik weet dat maar al te goed. Er bestaat geen nationale noch internationale ruimte voor achteruitgang”, zo meent hij.

“Spanningen tussen de machten in een democratisch systeem kunnen eventueel plaatsvinden. Dat gebeurt in de Verenigde Staten, in Frankrijk, het gebeurt ook in Brazilië. Ik heb de indruk dat de dialoog met de Kamer (Rodrigo Maia) en de Senaat (Davi Alcolumbre) een belangrijke rol speelt, net zoals de bijdrages van Dias Toffoli (voorzitter STF)”, zo klinkt het.

Ondanks dat hij vertrouwt op de instituten, ziet Noronha pogingen van bepaalde groepen om de wetgevende en gerechtelijke machten te diskwalificeren. Dergelijke aanhangers van een dictatuur hebben wel de neiging om later spijt te krijgen na de opkomst van dictators, zo vindt hij.

“Bepaalde groepen manifesteren zich in Brazilië. Die zijn duidelijk niet goed op de hoogte, of werden verleid. Het is belangrijk om erop te wijzen dat een groot deel van de mensen die een dictatuur steunen, daar later spijt van krijgen. Een volk kan niet gelukkig zijn buiten een democratisch systeem, een andere weg. Dan spreken we over onderdrukking, corruptie, opportunisme. Dat is niet gezond voor een land waar zo hard gevochten werd voor de rijping van het politieke systeem, en daarin slaagde”, zo analyseert de voorzitter.

Bron 1Bron 2

Foto's: Instagram / Marcos Corrêa - PR