VirgilioNetoManaus

Het is niet de eerste maal dat Manaus, de toegangspoort tot het regenwoud, hier aan bod komt. De hoofdstad van Amazonas is ook niet de enige Braziliaanse stad met ernstige problemen als gevolg van de pandemie, verre van. De beelden die dagelijks te zien zijn in de Braziliaanse kranten, weekbladen en niet in het minst op de televisie, spreken voor zich. BBC Brasil praatte met Arthur Virgílio Neto (foto boven links), burgemeester van Manaus.

Neto weerstaat aan de aanbeveling van het openbaar ministerie in zijn deelstaat om een totale lockdown op te leggen, hierbij verwijzend naar het risico van sociale chaos: “Iemand gooit een steen naar iemand anders, het begint met het afvuren van een rubberen kogel waarbij iemand blind kan blijven, er komen reacties van anderen, mensen die in wanhoop leven. En dat is iets wat leidt tot schietpartijen, doden.”

In het jongste decennium scoorden de noordelijke en noordoostelijke regio’s van Brazilië erg hoog als de meest gewelddadige gebieden van Brazilië. Volgens de ‘Atlas da Violência’, gebaseerd op gegevens uit 2017, werden de meeste moorden geregistreerd in Fortaleza, Rio Branco, Belém, Natal, Salvador, Maceió, Recife, Aracaju en in Manaus. Aan de andere kant zeggen specialisten in gans de wereld dat een lockdown de meest efficiënte manier is in de strijd tegen de pandemie.

CemMan2

Het interview vindt plaats enkele dagen nadat de burgemeester video’s stuurde naar internationale personaliteiten zoals de Franse president Emmanuel Macron en milieuactiviste Greta Thunberg, met de vraag om hulp. Hij zegt dat hij zich geen moer aantrekt van de mogelijke reacties van president Bolsonaro op deze noodkreten, en dat het nu tijd is dat de internationale leiders laten zien dat het menens is als ze hun bezorgdheid uitdrukken over het Amazonegebied.

Over de situatie van het begrafenissysteem van de stad:

Dat is nu onder controle. We bereiden een project voor van een eerbetoon aan alle mensen die begraven worden, een memoriaal. We werken ook aan de identificatie van elk slachtoffer. Maar de hospitalen tonen beelden die de wereld rondgaan en het is duidelijk dat er mensen overlijden die niet meteen ter aarde besteld worden. Dat komt omdat het gemiddelde aantal begrafenissen van onze stad 20 á 30 bedroeg, en nu haalden we pieken van 140. Stilaan stabiliseert dit en hebben we een gemiddelde van 120, wat nog steeds erg veel is.

CemMan1

We beseffen dat we in een oorlogssituatie zitten. We zien de strijd tegen het coronavirus als een oorlog. Wij moeten de slachtoffers begraven. We kunnen niet eenvoudig naar elkaar kijken, onbeslist, zoals momenteel gebeurt in hospitalen waar zieke mensen naast overledenen liggen. We moeten hen ter aarde bestellen. Dat is het bevel wat ik gaf aan het secretariaat voor publieke schoonmaak, met het behoud van een maximum aan waardigheid, maar wel met de nodige stiptheid om te vermijden dat dit tot ergere gevolgen leidt.

ManAmbu

Over de onderschatting van het werkelijke aantal covid-19 slachtoffers; tientallen mensen worden begraven met de vermelding ‘oorzaak onbekend’ of ‘ernstig acuut ademhalingssyndroom’ op hun overlijdenscertificaat:

Wanneer ik lees ‘ernstig acuut ademhalingssyndroom’, dan lees ik covid. Wanneer ik zie ‘oorzaak onbekend’, dan zou ik lachen, maar het is helemaal niet het moment om te lachen…

Ik ben in het hospitaal, ik sterf en niemand weet waarom? Dat is ongerijmd. Ik lees covid. Wanneer ik de medische rapporten lees in de hospitalen met het woord pneumonie, dan lees ik covid. Het is zonder meer duidelijk dat de cijfers in onze stad, en in gans Brazilië, zwaar onderschat zijn.

Over de noodoproep aan de Franse president:

Ik heb net gesproken met een Franse krant. Ik verwacht een duidelijke steun van president Emmanuel Macron. Zijn recente uitspraken wijzen in die richting. Ik zou daar mijn redenering en ervaringen willen aan toevoegen. Indien hij echt solidair is en bezorgd is op een intelligente manier voor een goed leiderschap in Amazonas, dan moet hij te hulp schieten.

Zal dit geen ongenoegen veroorzaken bij president Bolsonaro die zich frontaal opstelde tegen de Franse president, inclusief bij de Verenigde Naties?

Ik zal u zeggen hoe ik mij gedraag tegenover Bolsonaro. Hij zorgt iedere dag opnieuw voor spanningen. Hij maakt ruzie met iedereen, heeft minstens 1 vijand per dag. Soms breng ik problemen voor hem, wanneer ik antwoorden geef, of een interview toesta. Ik geef daar niets om. Ik ga niet akkoord met zijn buitenlandse politiek, ook niet met zijn minister van Buitenlandse Zaken. Dat was geen rijpe keuze, het gaat hier om een junior ambassadeur. Ik maak mij daar niet de minste zorg over. Ik richt me dus tot de leiders van de G7, de belangrijkste leiders. Indien zij helpen, ok, indien niet, dan is dat omdat ze de echte problemen van het Amazonegebied niet begrijpen. En waarom Greta (Thunberg)? De bolsonaristas vallen op mijn nek. Wanneer ik hen het woord ‘snotaap’ hoor gebruiken, dan weet ik van wie dat komt.

Van wie dan?

Van Bolsonaro. Van zijn aanhangers. Het is nochtans goed om een ‘snotaap’ te zijn, ik denk met heimwee terug aan die tijd. Het is veel erger als ik het land zou regeren als een ‘snotaap’, niet?

En Greta, die op een onverantwoorde manier een ‘snotaap’ genoemd werd door een stel mentale snotapen, praat met ons in een poging om iets te bereiken op een objectieve, praktische manier.

Eender welke hulp is van harte welkom. We hebben geneesmiddelen nodig, beschermende kledij voor ons medisch personeel, tomografie.

Hoe is de situatie op dit moment in Manaus?

De horrorsituatie zal mogelijk verzachten, indien God het toelaat. Ik zie het bezoek van minister Nelson Teich (Gezondheid) en generaal Eduardo Pazuello (de secretaris van de minister) als positief. Of zij het gaan oplossen of niet, dat zullen we snel weten. Trouwens, erger kan het niet meer worden.

ManHos

Onze veldhospitalen breiden uit, begrafenissen worden nu beter georganiseerd. Het kabaal, de verwarring, is voorbij. Het verhaal van de aanval op een grafdelver door de zoon van een overledene, behoort tot het verleden. Stel je voor, een grafdelver die blootgesteld wordt aan de gevaren van covid-19.

Over zijn emotionele reacties:

Ja, ik weende op de televisie (CNN Brasil). Ik ben een erg gevoelig iemand. Ik groeide niet op in een familie waar ‘mannen niet wenen’. Iedereen krijgt opdoffers, iedereen weent. Ik explodeerde omdat je te horen krijgt ‘dat je weer de straat op moet’, en ik zeg ‘dat je moet thuisblijven’. De bevolking luistert niet en gaat toch de straat op. En dan sterven er mensen.

ManSemTetosTijdelijke opvang van straatbewoners in Manaus

Verschillend van H1N1, die slachtoffers maakte in de ganse wereld, kan ik me niemand herinneren die stierf door deze ziekte, iemand die ik ken, niemand. Vandaag zie ik elke dag namen van bekenden die overleden, mensen die ik kende. Ik identificeer mensen uit de lagere sociale klasse, rijke mensen die ik ken, middenklassers die ik ken, elke dag opnieuw. Dit maakt wellicht weinig los bij mensen die een hart van steen hebben, oneerlijke mensen. Het is de machteloosheid, het gebrek aan middelen, de middelen komen er gewoon niet, nog steeds niet, wij vechten met eigen middelen. En de mensen overlijden, ze blijven maar sterven.

De grafdelver die aangevallen werd door de zoon van een overledene… de grafdelver! Indien er nood is om iemand aan te vallen, val dan de gouverneur aan, of mij, maar toch niet de grafdelver! Wie daar ongevoelig voor blijft, niet emotioneel reageert… dat maakt mij dan maar verschillend.

Bron

Foto's: Fotos Públicas - Alex Pazuello - Mário Oliveira - Semcom