MoroDemis

Te midden van protesten en uitingen van steun, legde ex-minister Sérgio Moro gisteren een getuigenis af in de zetel van de federale politie in Curitiba die bijna 9 uur duurde. Volgens Moro ondernam president Bolsonaro verscheidene pogingen om op een illegale manier toegang te krijgen tot onderzoeken bij de federale politie, en om erin tussen te komen. Bolsonaro ontkent iedere onregelmatigheid.

De inhoud van zijn getuigenis, afgelegd tussen 14 en 22h en afgenomen door drie federale procureurs in het kader van een onderzoek door het hoogste gerechtshof (STF – Supremo Tribunal Federal), is vooralsnog niet bekend.

Volgens de kranten Estado de São Paulo en O Globo werden er Whatsapp gesprekken en audio’s van Moro en zijn medewerkers overhandigd aan de procureurs, maar zonder verdere details.

De aanwezigheid van Moro lokte een aantal voor- en tegenstanders. Een groepje Bolsonaro aanhangers verbrandde T-shirts met de afbeelding van de voormalige rechter. Een van hen viel een aanwezige cameraman aan die moest ontzet worden door de politie. Voorstanders van Moro loofden het Lava Jato onderzoek en de breuk tussen Moro en de regering Bolsonaro.

In de uren, voorafgaande aan de ondervraging van Moro, publiceerde president Bolsonaro een bericht bij Twitter waarin hij zijn ex-minister uitschold als een Judas. Eerder zei hij tegen een groepje fans over het onderzoek waarin Moro betrokken is: “Niemand raakt aan de grondwet, wees gerust. Niemand zal een staatsgreep tegen mij uitvoeren.”

Indien de getuigenis van Moro bewijzen zou opleveren dat de president onwettelijk handelde tijdens de uitvoering van zijn mandaat, dan kan procureur-generaal Augusto Aras een aanklacht indienen bij het STF tegen Bolsonaro. De grondwet bepaalt echter dat het hooggerechtshof enkel gevolg kan geven aan de aanklacht na een goedkeuring door 2/3 van het totale aantal volksvertegenwoordigers in de Kamer.

Moro, een voormalige federale rechter uit Curitiba – Paraná, won nationale bekendheid door zijn aanpak van het corruptieschandaal Lava Jato waarbij erg veel politici (van diverse partijen) en grote zakenlui achter de tralies belandden. Hij werd minister van Justitie en Publieke Veiligheid in de regering Bolsonaro waar hij carte blanche kreeg, en de status van “superminister”. Moro scoort veel hoger aan populariteit dan Bolsonaro, in diverse peilingen.

Waarom Lula Moro door de hete olie haalt

Journalist Diogo Schelp analyseerde een interview, afgelegd door ex-president Lula die ondervraagd werd door Leonardo Sakamoto, een collega van Schelp. Volgens Schelp wijzigde Lula zijn houding m.b.t. Bolsonaro omdat hij wenst dat deze een confrontatie aangaat met de PT in 2022, dit door het imago van Moro af te brokkelen.

“Tot vorige week leek het erop dat de arbeiderspartij bereid was om het idee van een impeachment te ondersteunen, een idee waarover ik geen persoonlijk oordeel wil over vormen, maar waarbij het wel duidelijk is dat de oppositie, en eenieder die zich met hen identificeert, het wel ziet zitten. De politieke basis van Lula zou maar al te graag willen dat Bolsonaro verdwijnt uit het politieke scenario. De oriëntatie van Lula om niet in te zetten op een impeachmentprocedure, zelfs na de beschuldigingen van Moro tegen Bolsonaro, is een excuus om geen partijkwestie te maken van een impeachment, ook al nemen verschillende partijen zoals de PSB, PDT en Rede een andere houding aan.”

“De waarheid echter, die niet gezegd wordt door Lula, is dat Moro door de hete olie moet gehaald worden om twee redenen: ten eerste omdat dit de retoriek versterkt dat Lula onschuldig is, en ten tweede, omdat de PT er de voorkeur aan geeft om in 2022 de confrontatie aan te gaan met Bolsonaro, liever dan met Sérgio Moro. Het ontbreekt er enkel nog aan dat Lula Bolsonaro gaat verdedigen in de strijd tegen Moro. Hij (Lula) zei dat Moro probeerde om sterker over te komen dan Bolsonaro en dat dit verkeerd is, dan een minister dat niet mag, enzovoort. Hij gebruikte zelfs het argument dat Moro een creatie is van het O Globo netwerk, hetzelfde argument dat gebruikt wordt door bolsonaristas om Moro aan te vallen.”

Bron 1Bron 2

Foto: Fotos Públicas - Marcelo Casal - Agência Brasil