Caruaru

Brazilië worstelt met de snelle uitbreiding van de pandemie, niet gehinderd door een bevolking die zich maar gedeeltelijk houdt aan de opgelegde sociale isolatie, niet zelden uit noodzaak. De files van wachtende mensen aan de agentschappen van de staatsbank Caixa Económica zijn enorm en vormen nu al dagenlang een schrijnend beeld van de grote ongelijkheden in het land tussen mensen die niets hebben, en anderen die deze miserie aanschouwen op hun tv-toestel, met een goed gevulde koelkast bij de hand. Het gaat om de zogenaamde “Auxilio Emergencial”, een kleine (R$ 600 ofwel ongeveer 100 euro) en tijdelijke sociale uitkering die de armsten moet helpen om de crisis te overleven.

Uiteraard moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden, en daar zit een addertje onder het gras. Rechthebbenden moeten zich registreren via een app van de bank. Na de analyse en goedkeuring, kan de betrokkene naar de bank met een cijfercode, gegenereerd via dezelfde app om het geld af te halen, tenminste dat is de bedoeling. Maar…

Velen hebben problemen om de werking van de app te begrijpen, anderen beschikken niet over een verbinding met het internet, en tot overmaat van ramp is de nodige cijfercode slechts 2 uur geldig, zinloos als je 4, 5, 6 uur of langer moet aanschuiven op straat vooraleer je eindelijk binnen mag om geholpen te worden, zeker als het niet lukt om een nieuwe code te genereren.

Een andere hinderpaal is het grote aantal registraties, oplopend tot meer dan 170 miljoen, een erg hoog cijfer, in aanmerking genomen dat het totale bevolkingsaantal van Brazilië 210 miljoen bedraagt.

Velen doen een poging om de steun te bekomen, ook mensen die er geen recht op hebben zoals: werknemers met een arbeidsboekje, gepensioneerden of rechthebbenden op een andere uitkering, minderjarigen, werkende vrouwen met zwangerschapsverlof…

Eenmaal binnen wordt het snel duidelijk of het om echte noodlijdenden gaat: werklozen (zonder een alternatief inkomen), straatverkopers, kleine zelfstandigen (MEI – Micro Empresa Individual: loopjongens, kappers enz.)… Alle anderen kunnen terug naar buiten met lege handen.

Caruaru1

De risico’s op besmetting bij dergelijke toestanden zijn niet gering. De overheid legt de banken de verplichting op om alles in goede orde te laten verlopen: onderlinge afstand afdwingen in de rijen wachtenden, slechts een beperkt aantal personen tegelijk binnen het agentschap. In werkelijkheid komt daar weinig van in huis (foto).

Inmiddels

Inmiddels vond de Braziliaanse president het nodig om helemaal naar Porto Alegre te reizen voor deelname aan een militair evenement, in plaats van in te gaan op een uitnodiging van gouverneur João Doria om een veldhospitaal te bezoeken. Enkele aanhangers stonden hem op te wachten, maar er was ook heel wat gerammel te horen van potten & pannen, een zogenaamde ‘panelaço’ als protest tegen zijn aanwezigheid. Voordien had hij al gezorgd voor de reeks dagelijkse controversiële uitspraken die, zoals altijd, uitvoerig uitgesmeerd worden in de media.

Minister/rechter Alexandre de Moraes kreeg het te verduren omwille van zijn besluit dat de benoeming van zijn naamgenoot Alexandre Ramagem als het nieuwe hoofd van de federale politie (FP), niet mocht plaatsvinden. Bolsonaro: “Als hij (Ramagem, een persoonlijke vriend van de familie Bolsonaro) niet aan het hoofd mag staan van de FP, dan mag hij ook niet Abin (geheime dienst) leiden (de huidige functie van Ramagem). Volgens mij gaat het hier om een politieke beslissing. Ik kan deze beslissing niet doorslikken. Zo mag een chef van de uitvoerende macht niet behandeld worden, iemand die alles doet voor het land, zijn familie opoffert, zijn vrienden, iedereen. Hoe geraakte Alexandre de Moraes aan een zetel bij het hof (STF)? Omdat hij een vriendje was van Michel Temer, of niet soms?”

Het is nu al duidelijk dat het gedrag en de reactie van Bolsonaro de aandacht trok van de andere leden van het hof. Luiz Roberto Barroso verdedigde zijn collega Alexandre de Moraes, en Gilmar Mendes bestempelde de aanval van de president als “personalistische censuur”.

Een ander heet hangijzer is de uitslag van de examens van de president die zich tweemaal liet testen op het coronavirus, maar tot nog toe weigerde om de uitslag te tonen en enkel zei dat die negatief was. De krant Estadão stapte naar de rechter die Bolsonaro verplichtte om die uitslagen binnen de 48u voor te leggen. De AGU (Advocacia-Geral da União – de advocaten van de regering) stuurde een medisch verslag naar de rechter, maar bezorgde geen kopie aan de krant. Bolsonaro: “Als ik verplicht wordt om deze examens publiek te maken, dan voelt dat voor mij aan alsof ik verkracht wordt”. De president blijft volhouden dat men hem maar op zijn woord moet geloven.

RenanBolsoOm het helemaal rond te maken: zoon 04 (Renan Bolsonaro – foto, de jongste van de 4 zonen van de president) publiceerde een video bij Twitter waarin hij de draak steekt met de pandemie en tegen iemand zegt: “Wat voor een pandemie man? Dat is een verhaal, verzonnen door de media om ons opgesloten te houden, om te denken dat de wereld vergaat. Dat is gewoon een griepje, ik heb het zelf even gehad en het was zo weer weg”. Hij besloot met een ‘grapje’: “Ik geef er de voorkeur aan om te sterven terwijl ik van bil ga, en niet onder een hoestbui”.

De appel valt niet ver van de boom.

Bronnen: Folha de São Paulo – Estadão – G1 – Veja

Foto's: Fotos Públicas - Prefeitura Caruaru / Facebook