RodrigoDaviFP

In de voorbije dagen organiseerde Kamervoorzitter Rodrigo Maia (foto boven links) een aantal politieke samenkomsten om te discussiëren over het verdere verloop van de regering en over de aanpak van president Jair Bolsonaro van de pandemie van het nieuwe coronavirus. Er waren gesprekken met diverse partijleiders, ministers van verschillende tribunalen en met de koepel van de Senaat om te debatteren over de houding van de uitvoerende macht, het gebrek aan politieke communicatie en de houdbaarheid van de bolsonaristas in het parlement.

Het weekblad Veja weet hierbij te melden dat, ondanks de inspanningen van de initiatiefnemer, het vooral Senaatsvoorzitter Davi Alcolumbre (foto boven rechts) was die het zwaarste oordeel uitsprak over de regering Bolsonaro. Bij een van die ontmoetingen, de officiële residentie van de Kamervoorzitter, zei Alcolumbre dat het “afgelopen is met de regering”: “Het enige onbekende is of hij (Bolsonaro) het haalt tot in 2022”, zo zou hij gezegd hebben.

Op dit moment bestaat er nog geen enkele concrete beweging om een impeachment proces op te starten tegen de president – zijn populariteit schommelt nog rond 30%, ondanks dat 51% van de Brazilianen vinden dat hij meer in de weg loopt dan te helpen in de strijd tegen het coronavirus, dit volgens een recente Datafolha peiling. Toch oordeelt de top van het parlement en van invloedrijke parlementsleden dat de regering veel puin zal verzamelen in de volgende jaren, zonder concrete vooruitzichten op structurele hervormingen of publieke veiligheidsprojecten, de twee belangrijkste showcases van Jair Bolsonaro. Voor een toekomstige regering wordt er daarom al flink gediscussieerd (uiteraard achter de schermen) over een semipresidentieel systeem,een regeringsvorm waarbij de president en de minister-president of eerste minister van een land beide actief participeren in het dagelijks bestuur van de staat. In Brazilië zou dat betekenen dat de verkozen president het commando behoudt over de strijdkrachten en de internationale politiek bepaalt, en er een eerste minister komt die verantwoordelijk is voor de economie en de communicatie met het parlement, met andere woorden regeert.

Aanhangers van Bolsonaro zeggen dat dit nu al het geval is en wijzen naar Rodrigo Maia die het parlement in handen heeft. Collega’s zien hem als een soort eerste minister. De hervorming van de sociale zekerheid kwam er voornamelijk door zijn toedoen, ook al werd de tekst opgemaakt en ingediend door de regering. Het was ook Maia die het bedrag van de coronavoucher (uitkering aan de bevolking die zonder inkomen zit door de pandemie en de opgelegde isolatie) omhoog trok van R$ 200 tot R$ 600.

Senaatsvoorzitter Davi Alcolumbre van zijn kant, liet duidelijk merken aan de president dat een eventueel ontslag van minister Mandetta (Gezondheidszorg) niet goed zou onthaald worden in het parlement. Ondanks dat het de president toekomt om ministers te benoemen of ontslaan, deed hij dat in dit geval (nog) niet, beseffend dat de politieke gevolgen erg zwaar zouden zijn.

Maia en Alcolumbre zijn beiden lid van de democraten (DEM), een partij die volgens Bolsonaro probeert om zich aan te sluiten met João Doria (PSDB), gouverneur van São Paulo, met het oog op de verkiezingen van 2022. Hij (Bolsonaro) ziet dat als een samenzwering. Dat is echter niet het geval. Het gaat niet over 2022, maar wel over het machtsvacuüm, ontstaan door de gebrekkige manier waarop Bolsonaro regeert. En dat vacuüm wil men invullen, uiteraard.

Ook ministers/rechters als Alexandre de Moraes hebben kritiek op de president: deze minister verbood Bolsonaro om de regels van de quarantaine, opgelegd door gouverneurs en burgemeesters, ongeldig te verklaren. Ook Dias Toffoli, voorzitter van het STF, liet duidelijk merken dat een eventueel decreet in die zin door het hoogste gerechtshof zou gekelderd worden. Gilmar Mendes tenslotte, zei dat Bolsonaro verantwoordelijk kan gesteld worden indien hij ingaat tegen de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie, en aarzelde zelfs niet om het woord “genocide” te gebruiken. Mendes is trouwens ook een voorstander van een semipresidentieel systeem.

Wellicht gaat het hier allemaal om wishful thinking, maar het kan niet ontkend worden dat de president, door de coronavirus crisis, flink wat terrein verloor.

Bron 1Bron 2

Foto: Fotos Públicas - Agência Senado