LulHadVidFB

Ex-president Lula zei gisteren tijdens een live via de sociale netwerken, in gesprek met Fernando Haddad, dat president Bolsonaro niet over de nodige “psychologische persoonlijkheid” beschikt om het land te regeren, en dat hij daarom moet opstappen, ofwel “dat ze hem moeten afzetten”.

Lula: “Haddad, ik denk dat we in een erg ingewikkelde situatie zitten, omdat Bolsonaro niet over de nodige psychologische persoonlijkheid beschikt om het land verder te regeren. Ofwel stapt deze burger op, ofwel moet hij afgezet worden, maar er moet iets gebeuren. Het is toch niet mogelijk dat iemand zodanig onverantwoordelijk is om met het leven te spelen van miljoenen mensen, zoals hij dat doet!” , aldus Lula.

Lula bekritiseerde uitvoerig de toespraak van president Bolsonaro op de televisie, waarin hij een versoepeling verdedigde van de maatregelen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen, en de ziekte opnieuw te vergelijken met een “griepje”.

De ex-president herinnerde ook aan zijn eigen mandaat van 8 jaren om zijn uitspraken te illustreren, zeggende dat de rol van een president op het moment van een crisis erin bestaat om het land te verenigen, en om te luisteren naar de beste specialisten om beslissingen te nemen, gebaseerd op wetenschappelijke feiten.

Door te praten over het mogelijke opstappen van de president, of een impeachment procedure, wijzigt Lula de positie die hij tot nog toe innam, en waarin hij altijd inging tegen de mening van partijgenoten (PT) die van oordeel waren dat de regering moest omver geworpen worden. Het is nog maar twee weken geleden dat de Lula aanhangers binnen de arbeiderspartij een poging blokkeerden van hun eigen minderheden om de slogan “Weg met Bolsonaro” toe te passen. De leiding van de partij oordeelde dat de eis voor een impeachment van Bolsonaro geïnterpreteerd zou worden als politiek opportunisme.

“Bolsonaro is totaal onvoorbereid om het land te leiden. Een president hoeft niet alles te weten, maar als je iets niet weet, dan raadpleeg je de maatschappij, de specialisten, de gouverneurs. Hij deed niets van dit alles”, aldus Lula.

Kerken terug open

De president volhardt inmiddels in zijn tegengestelde houding en vaardigde een decreet uit waarin staat dat de kerken beschouwd worden als “essentiële diensten” en terug open moeten tijdens de opgelegde quarantaine. Het decreet is niet afhankelijk van de goedkeuring van het parlement. Door de maatregel doorbreekt Bolsonaro de regels zoals ze opgelegd werden in diverse deelstaten.

Ook de “Casas Lotéricas” moeten weer open. Het gaat om lokale diensten van de staatsbank Caixa Económica waar de bevolking terechtkan voor kleine financiële verrichtingen (zoals het betalen van nutsvoorzieningen e.d.). Volgens de president gaat het om 2.463 agentschappen van een totaal van 12.956 in het ganse land die hun deuren moesten sluiten omwille van beslissingen van de deelstaat of gemeente. Het is niet ongebruikelijk om lange rijen mensen te zien aanschuiven in deze agentschappen, met alle risico’s van dien.

VideoConferenciaGovernadoreVideoconferentie tussen de gouverneurs van Brazilië over de coronavirus crisis waarbij de overgrote meerderheid het niet eens is met de president.

Wat de kerken betreft, moeten de aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid opgevolgd worden. De tempels hadden hun activiteiten met persoonlijke aanwezigheid al beperkt, om de samenkomst van groepen mensen te vermijden. Cultussen en missen werden reeds beschikbaar via de virtuele technologie, dit om het risico op besmetting te verminderen. Door het besluit van Bolsonaro zijn ze nu vrijgesteld van de quarantaine. In sommige staten, zoals São Paulo en Santa Catarina, stapten sommige kerken naar het gerecht om te bekomen dat ze open mochten blijven.

Bolsonaro, zelf een evangelische gelovige, had veel kritiek op de verplichte sluiting. In een interview met TV-presentator Ratinho (SBT) zei hij hierover: “Wat ik vaststel in Brazilië, niet iedereen, maar zijn er toch velen die absurde beslissingen nemen om hun kiezers tevreden te stellen. Ze sluiten shoppingcenters, er zijn mensen die kerken willen sluiten, het laatste toevluchtsoord van de mensen. Het is toch logisch dat de pastoor zijn cultus wil houden en weet wat hij moet doen als zijn kerk volloopt, beseft dat hij iets moet zeggen als de mensen te dicht bij elkaar komen. Een burgemeester of een gouverneur mag niet zeggen dat er geen cultus of mis meer mag plaatsvinden. Het recht hierop staat in de grondwet”, zo zei hij.

Bron 1Bron 2

Foto's: Fotos Públicas - Govesp / Facebook