MaiaAlcolumbre

Een week voor de aangekondigde manifestaties tegen het parlement en het STF, verhoogt Kamervoorzitter Rodrigo Maia (foto boven links) de toon van kritiek op president Bolsonaro. Maia nam afgelopen vrijdag deel aan een debat in São Paulo en zei dat de regering over de nodige structuur beschikt om “haat te zaaien” door het verspreiden van fake news, en dat Bolsonaro hierdoor investeerders afschrikt door onzekerheden te creëren over zijn toewijding aan de democratie en zijn bezorgdheid over het milieu.

“Wij hebben de middelen noch de structuur om zoveel fake news te verspreiden zoals de regering dat deed in de afgelopen weken”, aldus Maia. De Kamervoorzitter vormt een van de belangrijkste doelwitten in de berichten die verspreid worden over het parlement, voornamelijk via de sociale netwerken van de aanhangers van de overheid. Daarom is hij nu op zoek naar andere autoriteiten en ondernemers om een gezamenlijk antwoord te geven op datgene wat hij omschrijft als een “autoritaire escalatie”.

Hij opende zijn redevoering met de opmerking dat “we een wedstrijd van liberale democratieën beleven, en dat de technologie een slagveld werd waar mensen elkaar aanvallen”: “De gebruikte techniek is goedkoop. Een robot om dergelijke berichten te verspreiden kost slechts US$ 12 per maand”, zo zei hij.

In december van vorig jaar verklaarde federaal volksvertegenwoordiger Joyce Hasselmann (PSL) – voorheen een trouwe aanhangster van Bolsonaro – voor de parlementaire onderzoekscommissie die de verspreiding van fake news berichten onder de loep legt, dat een van de meest actieve groepen in verband hiermee, bestaat uit het zogenaamde “kabinet van de haat”, samengesteld uit een groep speciale raadgevers van de president. Parlementairen die deel uitmaken van de onderzoekscommissie, schatten dat het ongeveer R$ 1,5 miljoen per maand kost om een dergelijke structuur in stand te houden.

HateMemes
Enkele voorbeelden van illustraties die de ronde doen op de sociale media tegen het parlement. Links een (slecht) ‘gephotoshopte’ afbeelding van de kunstmatig opgeblazen leiders van de wetgevende machten (links Davi Alcolumbre – Senaat en rechts Rodrigo Maia – Kamer) met de tekst “Genoeg met het vetmesten van deze v*rk*ns. Op 15/03 zullen we de kracht van het volk laten zien”. Rechts een foto van het parlementsgebouw met de woorden van generaal Augusto Heleno aan het adres van de parlementairen, vertaald “F*ck you”. Die foto wordt rondgestuurd, met daaronder de tekst (vertaald) “Zet er een omheining rond en het wordt een zoo – Zet er een muur rond en het wordt een gevangenis – Span er een zeil over en het wordt een circus – Zet er een rood verkeerslicht voor, dan wordt het de redactie van de Folha de São Paulo”.

Twee dagen nadat de resultaten van het bruto binnenlands product van vorig jaar bekend werden (die de economisten frustreerden), zei de Kamervoorzitter dat de nalatigheid van de regering zou kunnen leiden naar een stagnatie in de hervormingen, broodnodig om het land weer op gang te brengen: “De overheid beloofde veel, maar leverde niet veel af. Er was een groei voorzien van 2,5%, maar het werd slechts 1,1%”. Maia gaf ook kritiek op de vertragingen bij het indienen van voorstellen van de uitvoerende macht, voor fiscale en administratieve hervormingen.

Hij vindt ook dat de regering de pensioenhervorming in de steek liet: “Het was in het parlement dat de agenda opgesteld werd en de hervorming doorvoerde”. Voor Maia moet het parlement niet alleen hervormingen doorvoeren in bij de overheid, maar ook in de verschillende sectoren, dit om buitenlands kapitaal aan te trekken. Ook hier moet de regering voorstellen indienen.

Terwijl hij het had over de economie, herinnerde hij aan een ontmoeting die hij had met Europese zakenlui, en zei dat investeerders uit andere landen geen geld meer willen steken in Brazilië omwille van president Bolsonaro.

Ex-president Fernando Henrique Cardoso, gezeten naast Rodrigo Maia, deed ook een duit in het zakje: “Wanneer de president geen macht uitoefent, dan doen anderen dat wel. Wanneer het leiderschap tekortschiet, dan blijven de dingen stilstaan”, aldus Cardoso die vindt dat er ernstige tekortkomingen zijn bij de regering Bolsonaro: “Godzijdank is er wel leiderschap in het parlement, de belangrijkste zit hier naast me”, verwijzend naar Maia.

Deze zei dan weer dat het parlement geen millimeter van de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht nastreeft: “Er worden conflicten geschapen waar er geen zijn, en dat in een land met 11 miljoen werklozen. Wij kunnen geen debat voeren over onderwerpen die uitgevonden worden om haat te zaaien, zoals het ‘Parlamentarismo Branco” ((een regering waar de rol van de president en zijn regering ondergeschikt wordt aan de macht van het parlement)”, aldus Maia.

Het was generaal Augusto Heleno die met deze term uitpakte toen via de sociale media uitlekte dat hij zei dat “het onaanvaardbaar was dat die kerels (hij bedoelde het parlement) de regering voortdurend chanteren”. Groepen Bolsonaristas pikten hier op in om een oproep te doen om te manifesteren tegen het parlement, op 15 maart.

Maia reageerde ook hier op in zijn toespraak en zei dat Augusto Heleno minister werd van “het gebrek aan evenwicht”.

Foto boven: Kamervoorzitter Rodrigo Maia (links) en Senaatsvoorzitter Davi Alcolumbre (rechts)

Bron

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil
Illustraties: Facebook