AmazonBRasil

Het grootste probleem van Amazon in Brazilië bestaat in het vinden van bekwame werkkrachten, zo zegt CEO Alex Szapiro: “We hebben meer dan 200 mensen tekort”. De bevestiging van de leider van het grote bedrijf is bepaald relevant op een ogenblik dat er bijna 12 miljoen werklozen zijn in het land. Amazon stelt op dit moment meer dan tweeduizend mensen tewerk.

De meerderheid van de vacatures bestaat uit routinefuncties, zoals verkoop, adverteren, aankopen en accountbeheer. Szapiro legt uit dat het erg moeilijk is om werkkrachten te vinden die voldoen aan het vooropgestelde profiel waar Amazon nood aan heeft: Engels spreken, in São Paulo wonen en voor 100% gericht zijn op de klanten, de belangrijkste obsessie van de online retailer.

De manager geeft geen cijfers vrij, maar zegt wel dat die de verwachtingen overtreffen. Volgens hem is Brazilië het land waar Amazon het snelst groeide voor wat betreft het aantal gebruikers van de Prime service (abonnement dat een gratis en snelle leveringstermijn garandeert, muziek & video streaming en andere voordelen) . De trage herneming van de Braziliaanse economie baart hem geen zorgen: “Wij nemen geen beslissingen op basis van macro-economische kwesties, op korte termijn. Brazilië is cyclisch. Over een langere termijn gespreid, is de lijn meestal positief, en dat is het scenario waar wij mee werken. Wij besteden ook geen tijd naar het afkijken van concurrenten, want dan stoppen we met nadenken over andere opties voor onszelf. Prime is hier een voorbeeld van. Vijftien jaar geleden verklaarden ze ons gek, vandaag vormt de Prime service een belangrijke pijler van onze groei”.

Engels

De contradictie tussen de hoge werkloosheidscijfers en de moeilijkheden om de vacatures in te vullen, wijt hij aan de hoge eisen die Amazon vooropstelt: “Om te werken voor Amazon moet men het Engels beheersen, naast voldoen aan het profiel van ons bedrijf. Het allerbelangrijkste principe is de “obsessie” voor de klant. Aanwervingen bij Amazon gebeuren niet via de afdeling Human Resources, maar wel door de chef van de betrokken afdeling, samen met vier tot zes collega’s uit andere afdelingen. Zij voeren individuele interviews uit met de kandidaten op dezelfde manier als de afdelingschef, en op het einde maken zij hun mening bekend die de aanwerving rechtvaardigt of niet”.

Detailhandel

“We werven niet noodzakelijk mensen aan met ervaring in de detailhandel. We zoeken naar goede professionals die kunnen aantonen dat ze de principes van leidinggeven bij Amazon kunnen naleven. Een van de veertien principes is leren en nieuwsgierig zijn”.

De Braziliaanse infrastructuur (of het gebrek daaraan)

“Amazon is actief in 19 landen. We verkopen in Indië waar geen postcode bestaat. In de Verenigde Arabische Emiraten zijn er problemen met die postcodes. We verkopen in landen waar het product in cash geld betaald wordt bij de aflevering aan huis. We verkopen ook in Australië, eveneens een land met continentale afmetingen en met infrastructuurproblemen”.

Is Brazilië dan niet slechter?

“Het is geen kwestie van vergelijken tussen slechte of goede landen. De uitdaging van Brazilië zijn de (ingewikkelde) fiscale regels, verschillend van staat tot staat. Logistiek is er volgens mij geen probleem. Er zijn zeker gebieden zijn waar het leveren van producten binnen een termijn van twee dagen een uitdaging vormt. Daarom moeten we een netwerk van distributiecentra opbouwen zodat we deze doelstelling kunnen realiseren”.

Bestaat er dan een doel om aankopen binnen twee dagen af te leveren in het ganse land?

“Dat doel werd nog niet vooropgesteld, maar het gaat zeker om een agressieve doelstelling. Toen we een jaar geleden begonnen met de verkoop van onze eigen producten, hadden we één distributiecentrum. Vandaag hebben we er vier. In een jaar tijd hebben we drie distributiecentra geopend, waaronder de eerste buiten São Paulo, met name in Recife (Pernambuco)”.

Bron

Foto: Julio Vilela - Amazon