BolsoRetroescavadeiraCongre

De institutionele crisis, veroorzaakt door de krankzinnige aanval van senator Cid Gomes (PDT) tegen muitende agenten van de militaire politie in Sobral (Ceará) met een bulldozer, is het symptoom van een latent gevaar, met name de moeilijkheid om om te gaan met militaire corporaties, zoals de militaire politie. Die voelen zich gesteund door de extreem rechtse president en het is duidelijk dat momenteel de grenzen afgetast worden.

De methode, gebruikt door de senator, was totaal fout, maar zijn verontwaardiging terecht. Een aantal militairen ruilden de bescherming van de burgers in voor het gedrag van schuimbekkende vakbondsmilitanten. Mannen met een kap over het hoofd lopen rond in Sobral en bedreigen de lokale handelaars met vuurwapens, hen verplichtend om hun handel te sluiten. Diverse anderen werden op heterdaad betrapt met het doorboren of aflaten van banden van dienstvoertuigen. Meer dan 261 agenten van de MP worden onderzocht voor deelname aan dergelijke acties. Het is daartegen dat de senator wou optreden, ook al deed hij dat op een erg domme manier.

Het probleem beperkt zich niet tot Ceará. In minstens tien andere deelstaten worden loonsverhogingen geëist door de politie: Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro en Santa Catarina. In de veelgeplaagde staat Minas Gerais (de dambreuk in Brumadinho, de hevige regens in Belo Horizonte e.a. steden) stond gouverneur Romeu Zema (Novo) een loonsverhoging toe van 41,7% voor politiemannen en brandweerlui, zelfs met een noodlijdende begroting. Het is duidelijk dat hij overstag ging uit angst voor mogelijke gevolgen, ondanks dat hij altijd heftige kritiek gaf op zijn voorganger, Fernando Pimentel (PT) die de deelstaat in een erbarmelijke financiële staat achterliet. De PT proeft nu van zijn eigen vergif in Ceará waar zij regeren (Camilo Santana – PT) en een alliantie vormden met… ex-gouverneur Cid Gomes. De opstand proberen in te tomen nadat er niet goed gezorgd werd voor de schatkist, is een operatie die enkel verliezers oplevert. De bevolking betaalt uiteindelijk de rekening.

Op donderdagavond (20), na een algemene vergadering, kondigden de leden van de Guarda Municipal (gemeentewacht) in Rio de Janeiro aan dat ze hun armen zouden kruisen gedurende het carnaval, van vandaag tot en met dinsdag. Het gaat om 7.500 agenten. De stad verwacht 2 miljoen toeristen en de blokken in de straten zullen naar schatting 7 miljoen carnavalvierders bij elkaar brengen, aldus Riotur.

De eis voor loonsverhogingen bij militaire korpsen is een druk die sterk verhoogde door de pro-politie agenda van president Bolsonaro waardoor de politiek alsmaar meer veld wint binnen de kazernes.

De manifestaties kennen anderzijds een lange geschiedenis, ook al zijn stakingen door de grondwet (artikel 142 en 42) verboden voor alle militaire corporaties. De agenten verschuilen zich achter associaties omdat er geen specifieke vakbond bestaat voor de manschappen. Tussen 1997 en 2017 werden er 715 “stakingen” geregistreerd van de militaire politie. De nadien opgelegde straffen wegens het niet naleven van de grondwet, werden telkens weer kwijtgescholden en het parlement keurde altijd een amnestie goed waarbij Jair Bolsonaro, als toenmalige volksvertegenwoordiger, altijd in het voordeel van de politie stemde.

Gedeputeerd afgevaardigde Sargento Rodrigues, verkozen na de staking van 1997, vindt niet dat Bolsonaro de belangen van de politie vertegenwoordigd omdat hij het korps insloot bij de hervorming van de pensioenen, maar geeft wel toe dat er raakpunten zijn “via de opleiding, verdediging van wapendracht, de familie, de strijd tegen de corruptie door zijn minister Sérgio Moro”, dit terwijl links nu “in botsing komt met de ideeën die verdedigd worden door agenten van de publieke veiligheid, bijvoorbeeld met betrekking op de invallen van de MST”.

Ondertussen in Fortaleza

Tientallen dienstvoertuigen staan stil in de Rua Anário Braga waardoor er nu slechts 1 auto tegelijk door kan rijden. De kazerne van het 18de bataljon van de militaire politie bevindt zich op nr. 100. Binnenin bevinden zich niet alleen de muitende agenten, velen met een kap over het hoofd, maar ook echtgenotes en kinderen die de mannen steunen in hun acties. Hun doel: loonsverhoging en amnestie. Zij maken zich zorgen door de aankomst van de Força Nacional, de speciale eenheid van de strijdkrachten die enkel ingezet wordt met toelating van de president. De families zeggen dat het lage loon hen verplicht om in wijken te wonen die gedomineerd worden door de drugshandel. Onder hen zijn ook enkele politieke leiders zoals Cabo Sabino, ex-volksvertegenwoordiger, en soldaat Noélio, een gedeputeerd afgevaardigde van de staat Ceará. Een familie getuigt dat ze hun woning, aangekocht via een financiering, moesten verlaten omwille van bedreigingen van een drugsdealer, en dat ze nu een woning huren in een andere wijk.

Camilo-Santana-Fo-NacGouverneur Camilo Santana begroet de pas aangekomen manschappen van de Força Nacional.

Veel Brazilianen gaan ermee akkoord dat de politie slecht betaald is, maar vinden dat zij desondanks niet mogen staken, nog minder vernielingen aanrichten en de bevolking in de steek laten. Het gemiddelde aantal moorden in Ceará bedraagt zes per dag. In een tijdspanne van 48 uren werden er nu 51 moorden geregistreerd, meer dan 1 per uur. Het valt te vrezen dat een federale troepenmacht van 300 manschappen van de Força Nacional te weinig is om de bevolking te beschermen. Het wordt niet echt een leuk carnaval dit jaar in Fortaleza, bovendien geplaagd door regenweer.

Bronnen: G1 – Istoé – Huffpost – Jornal do Brasil – UOL Notícias

Foto: Agência Brasil - Fotos Públicas - Ascom