BOLFAM

De federale regering sloot in de laatste zeven maanden van 2019 de toegang af tot de sociale uitkering Bolsa Família voor hen die vroegen om opnieuw te worden opgenomen in het programma. Deze situatie zorgde voor een vermindering van 74,5% in het aantal herintreders, in vergelijking met het jaar voordien.

In 2018 bedroeg het aantal herintreders 1,08 miljoen, hetzij omdat hun familie hun normale inkomen verloor, hetzij door een of ander probleem bij de registratie. In 2019 verliep alles normaal, maar slechts tot en met de maand mei waardoor het totaal beperkt bleef tot 276.000.

Het “Ministério da Cidadania”, verantwoordelijk voor het beheer van het programma, gaf tot nog toe geen uitleg over het waarom van de stopzetting die er voor zorgde dat er zich opnieuw een lange rij wachtenden vormde, hopend op een terugkeer van de uitkering die sowieso al niet meer is dan een aalmoes, maar toch een groot verschil uitmaakt voor wie helemaal niets heeft.

Om een idee te krijgen van de omvang van de daling: in mei van vorig jaar genoten 14.339.058 families van de uitkering, een absoluut record sinds de invoering in 2004. In december daalde dat aantal tot 13.170.607. Iets meer dan de helft van de begunstigde families wonen in het armere noordoostelijke gebied van Brazilië. Tussen januari 2017 en mei van vorig jaar kwamen er gemiddeld 250.000 nieuwe families per maand aankloppen voor een uitkering in het ganse land. Na juni van vorig jaar zakte dat aantal tot 5.400. Momenteel staan er ongeveer 1 miljoen families te wachten in de file. De gemiddelde termijn vanaf de aanvraag tot de effectieve start van de maandelijkse betaling bedraagt 10 maanden.

Onderzoeker en professor Cícero Péricles de Carvalho van de universiteit Ufal (Universidade Federal de Alagoas), bevestigt dat de terugkeer van 1,3 miljoen families naar het programma, tussen januari 2018 en mei 2019, te wijten is aan de moeilijkheden op de arbeidsmarkt, met hoge werkloosheidscijfers en het grote aantal mensen die informeel werken: “Dit cijfer verhoogde geleidelijk aan sinds 2014. In dat jaar keerden er 104.000 families terug naar het programma. In 2015 steeg dat aantal tot 423.000, in 2016 tot 519.000 en iets meer dan 1 miljoen in 2018”, aldus de onderzoeker die vindt dat het programma in tijden van een economische crisis en verhoogde werkloosheid moet uitgebreid worden, niet ingeperkt wat het budget betreft en het aantal begunstigden. Carvalho herinnert eraan dat de Bolsa Família internationaal erkend wordt als een “excellent en goedkoop programma om de extreme armoede en ongelijkheid te bestrijden”.

De professor bevestigt dat politici uit de meest getroffen regio’s meer moeten aandringen op een vermindering van de lange files: “Door de kwetsbaarheid van dit deel van de bevolking met het laagste inkomen, reeds getroffen door hun achterstand in de maatschappij, een gebrek aan politieke vertegenwoordiging en niet in staat om eisen te stellen, leidt het programma tot burgers die niet van parlementaire steun genieten, noch van de steun van hun gouverneurs en burgemeesters”.

Bron

Foto: Wikimedia Commons