STF-Moro

Volgens het tijdschrift Veja zouden een aantal volksvertegenwoordigers en senatoren op gedempte toon praten over een plan om te voorkomen dat minister Sérgio Moro ver van de verkiezingen zou blijven, minstens tot 2028. De voormalige rechter liet zich vorige maandag verleiden tot een uitspraak die hij misschien beter niet had gedaan. Eén week nadat hij in bedekte termen had laten blijken dat hij de regering wel eens zou kunnen verlaten indien president Bolsonaro zou doorzetten met het idee om het departement van publieke veiligheid weg te halen uit het ministerie van justitie, werd hij geïnterviewd door Radio Jovem Pan. Tijdens het interview werd hem gevraagd naar zijn belangstelling voor een mogelijke zetel bij het hooggerechtshof STF. Hij antwoordde op een diplomatische manier dat dit best een “interessant” perspectief was, en zelfs “natuurlijk” voor een rechter met een carrière als de zijne, maar dat die keuze toekomt aan de president van de republiek. Zou hij tevreden zijn als de president hem uitkoos? Het antwoord kwam meteen en zonder twijfelen: “uiteraard”.

Verder herhaalde hij dat hij nergens kandidaat voor was, en dat hij de herverkiezing van de president zou steunen. Uiteraard was dit een poging om mogelijke intriges en verdachtmakingen van het eerste jaar van deze nieuwe regering glad te strijken. De verklaringen van de minister volstonden opdat een aantal parlementsleden een plan uit de lade haalden dat elke mogelijkheid op een kandidatuur van Moro in de volgende jaren onmogelijk maakt.

Peilingen wezen al uit dat de minister, mocht hij besluiten om in de politiek te stappen, de enige zou zijn die in staat is om Bolsonaro te verslaan bij de volgende presidentiële verkiezingen. Het is eveneens duidelijk dat Bolsonaro niet veel geloof hecht aan de uitspraak van Moro “dat hij nergens kandidaat voor is” en ziet hem als een toekomstige rivaal. De populariteit van Moro zorgde ook voor reacties bij een groep politici die het allemaal met lede ogen aanzien, vooral zij die tot in hun nek betrokken zijn in het Lava Jato verhaal en Moro beschouwen als de Braziliaanse “Punisher”. Door verkozen te worden als president zou hij, in hun ogen, een soort sheriff worden van Brazilië.

In november van dit jaar wordt minister Celso de Mello van het STF 75 en zal verplicht met pensioen moeten. De parlementairen stuurden al signalen naar de president dat de aanduiding van Sérgio Moro als vervanger, geen probleem zou zijn, maar wel een begin van de oplossing. In de Senaat, waar de plaatsvervanger van de pensioengerechtigde minister vooraf ondervraagd wordt, zou Moro met gemak goedgekeurd worden, aldus voorzitter Davi Alcolumbre. Er blijft echter nog één twijfel bestaan: wat garandeert dat Moro het STF niet zal gebruiken als een trampoline om in de politiek te gaan?

Kamervoorzitter Rodrigo Maia kwam met de oplossing. In een van de lades van het Parlement steekt een wetsvoorstel dat klaar is om te stemmen, een project dat voorziet dat rechters en leden van het openbaar ministerie die ontslag nemen en in de politiek willen stappen, zes jaren onder quarantaine moeten blijven, vooraleer te kunnen deelnemen aan verkiezingen. Indien het voorstel goedgekeurd wordt, dan zou de quarantaine ervoor zorgen dat Moro niet zou kunnen deelnemen in 2022, noch in 2026. Dat wil zeggen dat de magistraat zou moeten wachten tot 2030 vooraleer hij zich kandidaat zou kunnen stellen als president. Rodrigo Maia liet al weten dat hij het voorstel de status van “dringend” wil laten toekennen, zo gauw de parlementaire activiteiten hernomen worden (in februari). Voor het overige zal het volstaan om de president ervan te overtuigen om Moro aan te duiden als plaatsvervanger van Celso de Mello in november.

Bron

Foto's: Rosinei Coutinho - SCO - STF