Banco-do-Brasil

Het is niet onbekend dat er in Brazilië nogal wat burgers zijn die niet goed om kunnen met geld, in het wilde weg aankopen doen met kredietkaarten op afbetaling, en later vaststellen dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen, met alle nare gevolgen van dien. Dit gebeurt ook via het gebruik van de zogenaamde “cheque especial”, een limiet die door de banken toegekend wordt waardoor men “even” in het rood kan gaan. Dat “even” loopt niet zelden uit op “te lang” waardoor de burger in kwestie, net als bij zijn kredietkaart, gestraft wordt door torenhoge intresten die het ganse verhaal nog wat ingewikkelder maken. Dergelijke mensen komen terecht op de lijst van wanbetalers, een lijst die, uiteraard, geraadpleegd wordt door banken en kredietinstellingen wanneer er iemand aanklopt voor een financiering van eender welke aard. Maar nu bestaat er ook een andere lijst, met name die van goede betalers.

Vanaf vandaag kunnen banken, handelaren en bedrijven die geld lenen, die lijst vooraf raadplegen. Deze goede betalers beschikken nu over een “cadastro positivo”. Enkele gespecialiseerde bedrijven kregen een toelating van de Centrale Bank om hun gegevens te verzamelen, dit sinds november van vorig jaar. Een van die bedrijven, met name Serasa, stelt deze gegevens vanaf vandaag ter beschikking. SPC (Serviço de Proteção ao Crédito – een soortgelijk bedrijf) kan vanaf volgende woensdag (15) geraadpleegd worden.

Die raadplegingen kunnen enkel uitgevoerd worden door instellingen die financieringen aanbieden. De instellingen mogen dat niet indien de consument nog niet bij hen aanklopte.

Vijf types van informatie zijn beschikbaar: een kredietnota (score), aanduidend of de consument in kwestie de capaciteit bezit om de lening terug te betalen; een index van stiptheid (aantal betaalde rekeningen, overschreden vervaltermijnen, annuleringen); index onkostenverplichtingen (het type van de uitgaves zoals leningen, verbruiksgoederen, gebruik kredietkaarten); het aantal raadplegingen van de CPF (rijksregisternummer) van de cliënt door bedrijven en tenslotte de geschiedenis van de voorbije financiële verplichtingen (bedragen en data van betalingen).

De instellingen krijgen geen toegang tot de aard van de goederen die de consument aankocht, ook niet de namen van de instellingen waar hij eerder een lening aanging, of van banken die kredietkaarten en/of lopende rekeningen beheren. De Centrale Bank zegt dat de gegevensbank niet gevoed wordt met dergelijke informatie.

De eerste etappe van het “cadastro positivo” omvat de informatie over het krediet aan de consumenten met een bankrekening, of operaties bij meer dan 100 financiële instellingen die kredieten verlenen. De gebruikers werden reeds ingelicht over hun opname in de lijst van goede betalers via e-mail, SMS of een brief.

Consumenten die hiervan op de hoogte gesteld werden, kunnen hun kredietnota en financiële geschiedenis raadplegen. Hiervoor volstaat het om de website te bezoeken van een van de 4 operators die het “cadastro positivo” beheren (Boa Vista, Quod, Serasa en SPC), een e-mail adres te registreren met een paswoord, en de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

In de komende maanden zal de lijst van goede betalers uitgebreid worden en gegevens ontvangen van de detailhandel, telefoon-, water- en elektriciteitsmaatschappijen. Op die manier krijgen ook mensen die niet over een bankrekening beschikken, de kans om te worden opgenomen.

Het “cadastro positivo” bestaat al sinds 2013, maar met een omgekeerde logica. Gebruikers die op de lijst wilden van goede betalers, moesten dat laten weten aan de bank. De gewijzigde wetgeving (sinds april van vorig jaar) maakte de opname in de lijst en verwerking van de gegevens automatisch.

Wie niet wenst opgenomen te worden in het “cadastro positivo”, moet zijn financiële instelling hiervan op de hoogte stellen. De identificatie van de goede betalers door de banken verloopt op basis van een puntensysteem, zonder directe toegang tot de financiële verrichtingen. Iedere gebruiker krijgt van 0 tot 1.000 punten. Zoveel te hoger de score, zoveel temeer kwaliteit van de gebruiker die vervolgens kan genieten van lagere intresten dan de gebruikelijke.

Bron

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil