Bolsowie

Op het moment dat de Verenigde Staten en Iran pogingen doen om te voorkomen dat de crisis in het Midden-Oosten uitdraait op een open oorlog, besluiten president Bolsonaro en ex-president Lula om een prozaïsch conflict op te starten in Brazilië. Beide strijdlustigen komen tamelijk belachelijk over. Columnist Josias de Souza legt uit waarom.

In een publicatie via de sociale media loste Lula een schot in de richting van de kapitein en zijn regering die aansluiting zoekt met de oorlogszuchtige politiek van de huidige Amerikaanse president: “In een internationale relatie bestaan er altijd twee belangen: dat van jou en dat van de anderen. Je moet altijd streven naar een evenwicht tussen beiden. Bolsonaro maakt er helemaal geen punt van om de laarzen te likken van Trump”.

Bolsonaro lanceerde een tegenaanval via Facebook en herinnerde aan de toenmalige toenadering tussen Lula en de Iraanse ex-president Mahmoud Ahmadinejad door te insinueren dat zijn PT-rivaal het project steunde van Iran om nucleaire wapens te ontwikkelen: “Mijnheer Luiz Inácio Lula da Silva was in Iran toen hij nog president was. Ter plaatse verdedigde hij dat de Iraanse regering zou toegelaten worden om uranium te verrijken met méér dan 20%, waarbij 20% volstaat voor vredelievende doeleinden”.

BolsoIran

Bolsonaro liet zich filmen voor een televisieapparaat, kijkend naar de Amerikaanse president Donald Trump die de afwezigheid van dodelijke slachtoffers bij de aanval van Iran op twee Amerikaanse basissen in Irak, als een overwinning beschouwde. Hierbij toonde hij een uittreksel uit de Braziliaanse grondwet, verwees opnieuw naar Lula en zei: “De federale republiek Brazilië laat zich bij internationale relaties leiden door twee principes: het verdedigen van de vrede en het afwijzen van terrorisme”.

Bolsonaro refereert naar het jaar 2010 toen Lula zichzelf transformeerde tot een grap door een pose aan te nemen als onderhandelaar voor een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Anders dan de kapitein wilde laten uitschijnen, kon dit niet volstaan om de productie van een nucleair wapen te verhinderen.

Iran stuurde wel 1.200 kg van zijn verrijkte uranium tot 3,5% naar Turkije, en kreeg 120 kg terug van de verrijkte brandstof tot 20% – slechts voldoende om nucleaire energie te produceren, voor vredevolle doeleinden.

Helaas werd Lula over het hoofd gezien door Barack Obama, de bewoner van het Witte Huis in die tijd. Obama gaf geen zier om Lula’s inspanningen en legde economische sancties op aan Iran. Lula reageerde door te stellen dat hij (Obama) “verraad pleegde tegen het gezond verstand”.

Ironisch genoeg zorgde Obama wel voor een nucleair akkoord met Iran, in 2015, een akkoord dat door Trump verbroken werd in 2018. Het is dezelfde Trump die nu een aanval lanceerde met een drone die van de Iraanse generaal Qassem Soleimani een pak houtskool maakte.

De regering Bolsonaro applaudisseerde en gaf een nota uit die de moord omschreef als “deel uitmakend van de strijd om de plaag van terrorisme uit te roeien”. De kapitein plaatste zichzelf hiermee tegenover het Perzische regime van de ayatollah’s, en keerde zijn schouders naar de neutraliteit van de Braziliaanse diplomatie. Tegelijk verwaarloosde hij de Braziliaanse belangen: Iran koopt jaarlijks voor meer dan 2 miljard dollar landbouwproducten in Brazilië.

Ondertussen schenkt Trump evenveel aandacht aan Bolsonaro dan Obama destijds aan Lula: geen enkele.

In de context van de Midden-Oosten problematiek betekenen Lula en Bolsonaro evenveel als twee flikkerende sterretjes op lichtjaren afstand. Door hun onbelangrijkheid om te toveren in munitie, beklemtoont het duo de tragedie van een land waar twee politieke polen tegenover elkaar staan, polen die de grenzen van het belachelijke uit het oog verloren.

Bron

Foto: Fotos Públicas - PRE Iran / Facebook