Cidades-Comunidades-Sustent

Wordt 2020 voor Brazilië het jaar van duurzame steden en gemeenschappen zoals hierboven geprojecteerd werd op het Cristo beeld tijdens de jaarovergang? Dat zal voornamelijk afhangen van de plannen van de regering en de kans op welslagen van die plannen. Het voorbije jaar was er een van conflicten, van allesbehalve een goede relatie tussen de uitvoerende en wetgevende machten. President Bolsonaro is echter van plan om zijn regering te laten scoren op sociaal vlak in 2020. Dit zal vooralsnog neerkomen op hervormingen in de sociale programma’s uit de tijd van de PT-regeringen, zoals de uitkering Bolsa Família en Minha Casa Minha Vida (sociale woningen). Naast de zoektocht naar een sociale vlag zal het tweede jaar van de regering Bolsonaro ook wijzigingen brengen in ministeries van strategisch belang die tot nog toe niet de gewenste resultaten haalden.

De politieke kern van de regering kwam tot de vaststelling dat het gebrek van een sociale agenda het grootste probleem vormt van de regering Bolsonaro, iets wat zich vertaalde in de populariteitscijfers. De jongste Ibope peiling liet hierover geen twijfel bestaan: het percentage van de Brazilianen die de regering Bolsonaro goedkeuren duikelde van 35% in april naar 29%. Het deel dat de regering als slecht of zeer slecht beoordeelde, steeg van 27% naar 38% in dezelfde periode. Een andere peiling (Datafolha) toonde aan dat de goedkeuring vooral komt van mensen met een inkomen van minstens 5 minimumlonen; de regering werd vooral afgekeurd bij de lagere inkomensklasse met minder dan 2 minimumlonen/maand. De politiek moet dus gewijzigd worden, met meer aandacht voor sociale doelstellingen, gericht op de armsten in de maatschappij, vooral in het noordoosten waar de PT en ex-president Lula nog altijd heel sterk staan.

Indien alles verloopt zoals verwacht, dan zou er ten laatste in de maand mei een geturbineerde versie komen van de Bolsa Família. De naam zal eveneens gewijzigd worden: een van de mogelijkheden is “Renda Brasil”. Volgens gegevens van de regering zijn er momenteel 13,5 miljoen families die deze uitkering ontvangen, met een gemiddeld inkomen van minder dan R$ 178. Stafchef Lorenzoni: “Wij wensen dit uit te breiden, maar ook uitwegen aanbieden (mogelijkheden creëren opdat de begunstigde het programma zou kunnen verlaten). We gaan ook zoeken naar een kwalificatie van de ‘nem-nem’, miljoenen jongeren die nu niet werken noch studeren. We werken tenslotte ook aan een betere steun voor het programma Criança Feliz (een sociaal programma met huisbezoeken, gericht op kinderen)”.

Minha Casa Minha Vida

De lagere inkomensklasse vormt ook de doelgroep van een sociaal woonprogramma dat in de plaats zou komen van ‘Minha Casa Minha Vida’, met een ‘voucher’ systeem. Die voucher zal recht geven op een goedkoop krediet voor het kopen, bouwen of restaureren van een eigen woning. Het bedrag zou bepaald worden naargelang de regio van het land. Het idee bestaat erin om families te steunen met een inkomen tot R$ 1.200/maand en momenteel een precaire huisvesting hebben in gemeentes met (max.) 50.000 inwoners. Minha Casa Minha Vida ontstond in 2009; sinds november van vorig jaar liggen de werken stil van 44.426 woningen, aldus het ministerie voor regionale ontwikkeling.

Werkgelegenheid

Bolsonaro vroeg ook aan zijn ministers om dit jaar meer aandacht te schenken aan de tewerkstelling, iets wat ook veel invloed heeft op sociaal vlak. De regering doet pogingen om de voorlopige maatregel ‘Medida Provisória do Emprego Verde e Amarelo’ te laten goedkeuren door het parlement, maar het ligt in de verwachtingen dat er daar nog wijzigingen worden aangebracht.

De fiscale hervorming zou een aanvulling moeten vormen op de reeds goedgekeurde hervorming van sociale zekerheid en pensioenen. Dit project, samen met administratieve hervormingen en een federaal pact, zou mogelijk kunnen aanslepen tot in 2021.

Veel tijd heeft de regering niet, zeker niet voor de beslissingen die afhangen van het parlement. Het wordt een ‘kort’ jaar, gezien de gemeenteraadsverkiezingen waardoor vele parlementairen ‘lokale prioriteiten’ vooropstellen.

Botsingen

Ondanks de ‘aanvaringen’ in het eerste jaar van de regering Bolsonaro, liet Bolsonaro alvast weten dat dat hij zijn ideologische uitspraken zal verhogen, inclusief de confrontatie met links. Met een herverkiezing in het achterhoofd in 2022, maakte hij al duidelijk tegen geallieerden dat hij niet dezelfde ‘fouten’ wil begaan als de ex-president van Argentinië, Mauricio Macri, die volgens hem de verkiezingen verloor omdat hij te gematigd was. Bolsonaro denkt hetzelfde over de Chileense president Sebastián Piñera die het doelwit vormt van protesten.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Fernando Maia - Riotur