Descobrimento-Brasil

De grondwettelijke commissie van de Kamer (CCJ – Comissão de Constituição e Justiça) keurde deze week een wetsontwerp goed dat data van feestdagen vastlegt voor drie verschillende etnische groepen in Brazilië. Naast de reeds bestaande feestdagen Dia do Índio (Dag van de Indiaan – 19 april) en Dia da Consciência Negra (Dag van het Zwarte Bewustzijn – 20 november) ligt het in de bedoeling van het project om een feestdag in te voeren die de “officiële aankomst van de Europese blanken in Brazilië” herdenkt, een initiatief dat door advocaten als “absurd” beschouwd wordt, ook al zou dit niet ongrondwettelijk zijn, zo zeggen zij.

De tekst van het wetsvoorstel dateert uit 2005 en werd opgemaakt door de toenmalige senator Roseana Sarney, dochter van ex-president José Sarney. Sinds toen circuleerde de tekst langs diverse Kamercommissies, inclusief de commissie van opvoeding en cultuur en de commissie van mensenrechten en minderheden. In al die jaren kreeg het voorstel de goedkeuring van zowel linkse als rechtse volksvertegenwoordigers, inclusief parlementairen van de PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) en de arbeiderspartij PT. Het voorstel ondersteunt de gedachte dat de “Dia do Descobrimento do Brasil” (22 april – de dag dat Brazilië ontdekt werd) voortaan gevierd wordt als de dag van “de officiële aankomst van de Europese blanken in Brazilië”.

De nieuwe rapporteur van dit wetsvoorstel in de Kamer, volksvertegenwoordiger Gilson Marques (NOVO): “Het voorstel legt datums vast die reeds gevierd worden, maar verbonden worden aan de drie etnische groepen waaruit de Braziliaanse bevolking samengesteld is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze belangrijke herdenkingsdata te maken hebben met bekende historische en culturele gebeurtenissen van het Braziliaanse volk die, zoals de traditie het wil, opgenomen worden in de nationale kalender”.

Enkele advocaten, geraadpleegd door UOL Notícias, omschrijven het voorstel als “absurd”, “belachelijk” en “ongepast”, ook al is het volgens hen niet ongrondwettelijk. André Portugal, een specialist in de grondwet: “Voor mij heeft het geen enkele zin om een dag van de blanke in te voeren, de blanke trots. Dat is gewoon absurd. Rechts Brazilië heeft zo zijn eigen interpretatie van wat rechtmatig is, of illegaal. Echter, niet altijd is iets wat als bizar of verkeerd beschouwd wordt, illegaal. Mocht het bijvoorbeeld gaan om een datum waarop het nazisme gevierd wordt, dan zou dat illegaal zijn. Het vieren van de blanke cultuur, iets wat vanzelfsprekend fout is en waarbij men op een indirecte manier kan spreken van een volledige veronachtzaming van raciale kwesties in Brazilië, lijkt mij niet ongrondwettelijk”.

Volgens Portugal is het project, alhoewel grondwettelijk, totaal fout omdat hierdoor het belang van de zwarte beweging en die van de inheemse bevolking ontkracht wordt: “Pleiten voor herdenkingsdata is een strijd voor erkenning van sectoren in de maatschappij die zich historisch gezien, in de marge bevinden”.

Het volstaat om enkele gegevens op te zoeken bij het IBGE (Braziliaanse instituut voor statistieken) om het institutioneel racisme in Brazilië af te bakenen, en dat maakt van de “Dag van de blanke” een instrument dat de discriminatie verhoogt. De cijfers:

– Blanken verdienen gemiddeld 74% meer dan zwarten en kleurlingen.
– Zwarten hebben 2,7 keer meer kansen om vermoord te worden dan blanken.
– Zwarten vormen samen 75% uit bij de armsten onder de bevolking; blanken daarentegen maken 70% uit van de rijken.
– Zwarten hebben veel meer moeite om een baan te vinden en krijgen 31% minder betaald dan blanken.
– De graad van werkloosheid bij zwarten en kleurlingen ligt veel hoger dan bij de blanke bevolking.
– Zwarten maken slechts 15% uit van de studenten in de Universiteit van São Paulo.

Bron