PG-TR-AB

De hervorming van de publieke diensten die door de regering wordt voorbereid, kan inhouden dat een ambtenaar pas benoemd kan worden nadat hij/zij positief beoordeeld wordt door het publiek waar hij voor werkt. Het was minister van economie Paulo Guedes (foto) die gisteren deze intentie bekendmaakte. Het voorstel van deze hervorming, die een vernieuwing zal brengen in de structuur van de carrières, en wijzigingen in de salarissen van de ambtenaren, zal volgend jaar ingediend worden.

De regering liet eerder al weten dat er een nieuw beoordelingssysteem komt bij de ambtenaren, tewerkgesteld in publieke diensten. De regel geldt zowel als voorwaarde voor vaste benoemingen als voor bevorderingen in de carrières. Guedes voegt er echter een nieuw element aan toe. Volgens hem is het nodig dat de ambtenaar de bevolking op correcte wijze onthaalt.

“Zo gauw de burger gebruik maakte van een dienst, hetzij de aflevering van een nieuwe identiteitskaart, een rijbewijs, of de dienst raadpleegde voor het indienen van zijn pensioenaanvraag, kan hij vooraleer hij weggaat, op een van de drie knoppen drukken: een groene knop voor een uitstekend onthaal, een gele voor een gewone dienstverlening, of een rode knop indien hij of zij op een slechte manier onthaald werd”, zo zegt Guedes.

Volgens de minister kan een bevordering of een vaste benoeming pas plaatsvinden nadat de ambtenaar in kwestie positief beoordeeld werd door de burgers, in samenspraak en met het akkoord van zijn directe oversten: “Men moet de ambtenaar filteren, er moet een evaluatie komen om een einde te maken aan het imago dat publieke ambtenaar nergens in geïnteresseerd is omdat hij een stabiele baan heeft, een goed salaris en garantie op een goed pensioen, dat het allemaal niets kan schelen en dat hij de burgers slecht behandelt. Dat zijn de klachten die de ronde doen onder het publiek”, zo sprak Guedes tegenover een groep ambtenaren van de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Tussen de andere punten die voorzien zijn in deze hervorming, is een drastische vermindering van het aantal carrières in publieke diensten. Bij de functies die blijven bestaan, wil de regering fors ingrijpen wat de stabiliteit (vast benoemingen) betreft. Die stabiliteit zal enkel blijven bestaan in carrières die als “gevoelig” beschouwd worden, zoals bij diplomaten en auditeurs. In posities die stabiel blijven, zal het systeem aangepast worden. Momenteel voorziet de grondwet in een proeftijd van drie jaar. In het bestudeerde nieuwe model kan dit oplopen tot 10 jaar, t.t.z. 3 jaar voorwaardelijk en 7 jaar in een regime van voorwaardelijke stage.

Aanvankelijk was de economische ploeg van plan om de hervorming dit jaar nog in te dienen (bij het parlement). Het verzet van de politieke vleugel van de regering en van president Bolsonaro zelf zorgde voor een uitstel tot volgend jaar.

Bron

Foto: Tânia Rêgo - Agência Brasil