Chili-Protestos

Minister van economie Paulo Guedes veroordeelde gisteren, tijdens een persconferentie in Washington, de recente uitspraken van ex-president Lula die hij classificeerde als “onverantwoordelijk”, en als iemand die een oproep doet naar “iedereen om de straat op te gaan voor een gewelddadig protest”, hiermee verwijzend naar de hevige protesten zoals in Chili (foto) of in Hongkong. De journalisten kregen ook deze uitspraak te horen: “Niemand moet ervan schrikken wanneer iemand vraagt om de AI-5* weer in te voeren in een dergelijk scenario”.

Guedes: “Het getuigt van onverantwoordelijkheid om een oproep te doen tot straatgeweld. Wanneer iemand anders de verkiezingen wint, roep je dan de mensen op na 10 maanden tot straatgeweld? Wat is me dat voor een verantwoordelijkheid? Schrik dan ook niet wanneer iemand de AI-5 weer wil invoeren. Dat hebben we al eens gehad, niet? Of was het toen anders?”

Iets minder dan een maand geleden legde volksvertegenwoordiger en zoon van de president Eduardo Bolsonaro, een gelijkaardige verklaring af: “Indien links Brazilië op dit punt (manifestaties, protesten) gaat radicaliseren, dan moeten we een antwoord geven. En dat antwoord kan een nieuwe AI-5 zijn, via een wet die goedgekeurd wordt via een volksraadpleging, zoals in Italië gebeurde. Hoe dan ook moet er dan een antwoord komen”. De president haastte zich toen om de uitspraak van zijn zoon te betreuren en af te keuren. Nu komt hij plots op de proppen met een ander idee, met name het inzetten van de strijdkrachten tegen de leden van de landloze beweging, om ingenomen gronden en eigendommen terug te winnen. Hij wil dit verwezenlijken door een speciale GLO (“Garantia da Lei e da Ordem” een operatie waarbij enkel de president het inzetten van het leger kan toelaten, in gevallen waar de normale veiligheidskrachten de publieke veiligheid niet meer kunnen garanderen) voor de bescherming van rurale gebieden – lees: de gronden van grootgrondbezitters.

Dit is geen grootspraak van de president, maar wel een poging om de bolsonaristas en ‘ruralistas’ in het parlement, voorstanders van wapenbezit, tevreden te stellen, alsmede te voldoen aan de belangen van de grootgrondbezitters. Het project is nog in ontwikkeling en moet goedgekeurd worden door het parlement.

Lula-StedileEx-president Lula en João Pedro Stédile.

Politieke tegenstander Lula heeft het opnieuw over het inzetten van het leger van Stédile (João Pedro Stédile – leider van de MST, de landloze beweging). Die dreiging uitte hij ook ten tijde van de impeachment procedure tegen zijn pupil Dilma Rousseff, toen PT aanhangers en tegenstanders van Dilma met elkaar slaags raakten in Rio de Janeiro. De dreiging werd nooit uitgevoerd. Stédile verdween zelfs uit de actualiteit, aldus afstand nemend van de aanklachten voor corruptie waardoor de arbeiderspartij getroffen werd.

Fora-DilmaProtesten tegen Dilma Rousseff, in 2015.

Gleisi Hoffmann, net opnieuw verkozen als voorzitster van de PT, zei voor de arrestatie van Lula “dat er doden zouden vallen” indien dit werkelijkheid zou worden. Maar ook dat gebeurde niet. Dat belet niet dat Hoffmann nog wat olie op het vuur gooit door te verwijzen naar de gewelddadige acties in Chili, Bolivia, Ecuador en Colombia, tijdens haar toespraak op het partijcongres: “Wanneer die grote protesten een echo krijgen in Brazilië, en dat zal gebeuren, dan moeten wij klaarstaan om ze te leiden”.

Alles wijst erop dat beide kampen een verbaal voorgerecht willen opdienen van een gewelddadig menu. Journaliste Eliane Cantanhêde vraagt zich dan ook terecht af: “Zijn ze allemaal gek geworden?” .

*De wet nr. 5 (AI-5) werd van kracht op 13 december 1968, onder de regering van generaal Costa e Silva, de tweede president in de periode van de militaire dictatuur. De wet bleef van kracht tot december 1978 en gaf uitzonderlijke bevoegdheden aan de uitvoerende machten waardoor vervolgingen, arrestaties, marteling en zelfs de dood van politieke tegenstanders van het regime, mogelijk werden. Op de dag dat AI-5 in voege trad, werden 11 volksvertegenwoordigers afgezet en het parlement tijdelijk gesloten om pas opnieuw open te gaan in oktober van 1969, dit om de benoeming van generaal Emilio Garrastazu Medici als nieuwe president te bevestigen.

Bron 1Bron 2

Foto: Carlos Figueroa - Wikimedia Commons
Fotos Públicas - Paulo Pinto - Lula Marques