Certificado-Digital

De nieuwe politieke partij “Aliança Pelo Brasil” die president Bolsonaro uit de grond wil stampen, stelt zichzelf voor als een instrument “om het land te verlossen van dieven, slimmeriken, demagogen en verraders”. Het manifest werd vrijgegeven nadat de president officieel bekend maakte dat hij uit de PSL stapt, en dat hij een nieuwe partij gaat oprichten.

“Alliantie betekent kracht en eenheid. De alliantie voor Brazilië is de weg die wij kozen en wensen te volgen voor de toekomst, om het land te redden dat opgeofferd werd door corruptie en morele degradatie, tegen een goed gedrag en moraal”, zo staat er te lezen.

De tekst, die eindigt met de gekende slogan van Bolsonaro (Brazilië boven alles, God boven iedereen!), zegt ook dat de nieuwe partij bedoeld is “voor de grote meerderheid van de Brazilianen die een nieuwe orde willen, gericht op morele en ethische referenties”, en, “Onze alliantie is er voor families, voor mensen met goede bedoelingen, de arbeiders, de ondernemers, de militairen, de gelovigen en voor iedereen die een groot Brazilië wil, sterk en met een krachtige soevereiniteit”.

Het ligt in de verwachting van de groep rondom Bolsonaro om de nieuwe partij officieel klaar te hebben tegen maart van volgend jaar, wanneer de kandidaten voor de gemeentelijke verkiezingen gelanceerd worden. Maar dat zou wel eens erg moeilijk kunnen worden. Niets is immers eenvoudig in Brazilië.

Digitale handtekeningen

Het is de bedoeling van de APB (Aliança Pelo Brasil) om de nodige handtekeningen te verzamelen via een app, maar dat kan op technische moeilijkheden stuiten. Het kiestribunaal vermelde deze mogelijkheid in april van dit jaar, maar bepaalde dat de authenticiteit van de handtekeningen moet gestaafd worden via een digitaal certificaat, een instrument dat juridisch erkend wordt, maar nog erg weinig gebruikt door de Braziliaanse burgers (wel door bedrijven). De beweging rond Bolsonaro, die erg actief is op de sociale media, vroeg aan het TSE (Tribunal Superior Eleitoral) of de collectie van de handtekeningen op digitale manier mag gebeuren, in plaats van de klassieke weg te bewandelen, t.t.z. via een formulier dat ingevuld en ondertekend wordt.

De wet vereist – voor de oprichting van een partij – dat er 0,5% handtekeningen verzameld worden, gebaseerd op het totaal aantal stemmen voor de Kamer bij de meest recente stemming. In dit geval, rekening houdend met de verkiezingen van 2018, gaat het om 491.967 handtekeningen, afkomstig uit minstens negen deelstaten. Bovendien moet het in elke deelstaat om minstens 0,1% gaan van de stemgerechtigden.

Deze handtekeningen moeten, normaal gesproken, gevalideerd worden door een kiesbureau (cartório eleitoral), een proces dat erg traag verloopt en waarbij de vragende partij meestal meer handtekeningen verzamelt dan nodig, om de handtekeningen te compenseren die om een of andere reden afgekeurd worden. Kandidaat-partijen brengen gemiddeld een miljoen handtekeningen binnen. De gemiddelde termijn om dit bureaucratisch proces te doorlopen, bedraagt twee jaar, een termijn waarover Bolsonaro niet beschikt: hij zal het op zes maanden moeten klaren.

De eis van een digitaal certificaat maakt het gebruik van een app om handtekeningen in te winnen, moeilijker. De beweging MBL (Movimento Brasil Livre) kan erover meepraten. Ook zij wilden een politieke partij oprichten, maar zijn niet meer zo enthousiast. Hun advocaat Rubens Nunes zegt: “Het digitale certificaat bemoeilijkt de zaken. Wij denken aan een alternatief, met name het gebruik van biometrie via de ‘Titulo de Eleitor’ (de nieuwe identiteitskaart voor de kiezers, met vingerafdrukken en QR-code)”.

Het gebruik van een digitaal certificaat i.p.v. de klassieke methode, verandert weinig aan de nodige termijn. Momenteel zijn er slechts 3,78 miljoen Braziliaanse, burgers die over zo ’n certificaat beschikken. Dat is 2,58% van het kiezerskorps. Het verkrijgen van een certificaat kost gemiddeld R$ 50 tot R$ 70 per jaar. Een certificaat is geldig voor een termijn van 1 tot 5 jaar, naargelang de modaliteit.

Bron 1Bron 2