Eduardo-B

“Mestre” Josias de Souza stelt de vraag: “Geef snel antwoord: waartoe dient de PSL?” (de partij van president Jair Bolsonaro). Goeie vraag die eigenlijk geldt voor alle 32 politieke partijen in Brazilië (het waren er 35, maar de PRP, PPL en PHS werden respectievelijk opgedoekt, in 2018 en 2019). Het antwoord op de vraag van de journalist is (o.m.) te vinden op de website van het TSE (Tribunal Superior Eleitoral – het kiestribunaal van Brazilië) waar tot achter de komma vastgesteld kan worden hoeveel geld elke politieke partij jaarlijks krijgt uit de staatskoffers, het zogenaamde Fundo Partidário, een dotatie die de werking van de partij in het leven moet houden, inclusief het voeren van kiescampagnes.

De uitgekeerde dotaties, voluit “Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos”, komen uit de begroting, boetes, donaties en andere fondsen die wettelijk toegelaten zijn. Bedrijven mogen niet meer sponsoren, om corruptie te voorkomen. De toelage wordt berekend op het aantal stemmen dat de partij haalde, en wordt maandelijks uitgekeerd. Als tegenprestatie zijn de partijen verplicht om rekenschap af te leggen m.b.t. hun uitgaves. Dat het om een “bolão” kan gaan (grote prijs in de loterij) wordt bewezen door de cijfers die door iedereen kunnen geraadpleegd worden via het internet. Ziehier de netto-bedragen die uitgekeerd werden in januari van dit jaar, aan de vijf grootste partijen:

PT: R$ 8.612.846,13
MDB: R$ 7.205.207,31
PSDB: R$ 7.244.729,54
DEM: R$ 2.787.588,77
PP: R$ 4.331.806,99

Vermenigvuldig dit met twaalf en u begint een idee te krijgen van de omvang van de koek die hier jaarlijks verdeeld wordt. Bovendien werd het fonds recentelijk verhoogd met 85% in relatie met de verkiezingen van 2018 en zullen de Brazilianen 3,7 miljard moeten ophoesten in 2020 om de verkiezingen te financieren, een bedrag dat 12% uitmaakt aan wat nu besteed wordt aan de steuntrekkers van de Bolsa Família.

Terug naar de actualiteit

De zoveelste ommekeer in het dispuut binnen de Partido Social Liberal van president Bolsonaro, is de benoeming van zoontje en volksvertegenwoordiger Eduardo Bolsonaro, als de nieuwe leider van de partij in de Kamer. Zijn voorganger, Delegado Waldir uit de staat Goiás, publiceerde gisteren een video waarin hij zijn nederlaag erkende en zich ter beschikking stelt van de nieuwe leider die plots niet meer zo nadrukkelijk kandidaat is voor het postje van ambassadeur in Washington*, ook al kan hij goed hamburgers bakken.

De PSL beleeft in de jongste weken een interne oorlog tussen de groep van de president en zijn aanhangers, en een andere groep die partijvoorzitter (al 25 jaar) Luciano Bivar ondersteunt. Waar het om gaat? Het slijk der aarde, zoals altijd. Of dacht u dat Braziliaanse politici wakker liggen van de ellende van hun landgenoten, de werkloosheid, het gebrek aan goede scholing, gezondheidszorg? Sommigen willen daar zeker iets aan doen, maar de partijbelangen (lees: partijbonzen) winnen het pleit. De PSL was voorheen een kleine onbeduidende partij. De aansluiting van Bolsonaro die de verkiezingen won, had het effect van een raket waarbij de partij nu het tweede grootste aantal volksvertegenwoordigers heeft in de Kamer, na de PT. En dat had zo zijn gevolgen voor de dotaties die opklommen tot bijna 740 miljoen reais, inderdaad een “bolão”. En dat brengt ons terug naar de vraag van columnist Josias de Souza: “Geef snel antwoord: waartoe dient de PSL?” We laten hem antwoorden op zijn eigen vraag.

Op dit ogenblik dient deze partij enkel maar als voorbeeld in het debat over het failliet van het politieke partijsysteem in Brazilië. Te midden van al het gedrum voor het leiderschap van een partij in de Kamer, zou een voorstel van een volksvertegenwoordiger om de partij in kwestie op te doeken, van harte verwelkomd worden door de bevolking. Een andere volksvertegenwoordiger die zou voorstellen om meteen een komaf te maken met alle politieke partijen zou rondgedragen worden in de straten en pleinen van het land.

In theorie vertegenwoordigen de partijen de verschillende segmenten van de samenleving. In de praktijk vertegenwoordigen zij hun eigen belangen. Kleine partijen ogen naar grote belangen. In het geval van de PSL eindigde het akkoord met Bolsonaro in miljoenen aan dividenden waardoor de partij de zoveelste gigantische structuur werd, bungelend aan de kapstokken van de publieke koffers.

De PSL heeft een groot verleden in het vooruitzicht. Zij volgen het voorbeeld van anderen als de PT, PSDB, MDB en soortgelijke merken die transformeerden van een politieke partij naar een omhulsel zonder inhoud. het geval van de PSL is nog erger omdat de partij al leegloopt zonder dat ze ooit vol was. Op papier gaat het om de Partido Social Liberal. In de praktijk is het niet eens een partij, maar een guerrilla. Sociaal zijn ze ook niet, noch liberaal. Zij volgen enkel de logica van het streven naar een patrimonium.

Wie nu nog tijd verspilt aan het opvolgen van het beleid, vindt alles in het smeltproces van de PSL, behalve het publiek belang. Als gevolg hiervan, vertrekkend vanuit een crisis die zijn oorsprong heeft in de verklaringen van de president, ontstond er een politieke onrust in een periode dat de regering nood heeft aan rust, nodig om aan de voorspoed te werken van het land. Het is niet nodig om uit te leggen wie het slachtoffer is van deze dwaasheid.

*De president, momenteel op bezoek in Japan, liet van daaruit weten dat hij niet zal tussenkomen in de beslissingen van zijn zoon, maar denkt dat het beter is dat hij afziet van zijn ambitie als ambassadeur in de USA om zich te kunnen concentreren op de crisis binnen de partij (PSL).

Bron 1Bron 2

Foto: Marcos Corrêa - PR