Bolso-Aparecida

Het ontbreekt dit weekend niet aan religieuze feesten in Brazilië. Naast de heiligverklaring van Irmã Dulce is er de welbekende processie Círio de Nazaré in de stad Belém (Pará), en het feest van Nossa Senhora Aparecida in het bedevaartsoord Aparecida, São Paulo, eveneens gepaard gaande met een processie. Dom Orlando Brandes, aartsbisschop van het bedevaartsoord, had het in zijn preek in de basiliek over de “draken van het traditionalisme” en zei dat “rechts gewelddadig en onrechtvaardig is”.

De bisschop: “Gezegend is de Synode van Amazônia, denkend aan het leven van de bomen, rivieren, de vogels maar vooral aan de bevolking die daar leeft. We hebben er veel familieleden.”

En daarna ging het over draken: “Uiteraard wordt in de geschriften naar de duivel verwezen als het gaat over draken, het kwaad dat zich verspreidt over de wereld. Verlos ons van dat kwaad en ons leven zal bevrijd worden zodat er in Brazilië geen enkel kind meer om het leven komt door een verloren kogel, dat er niemand nog zelfmoord pleegt en dat onze ouderen op een waardige manier kunnen leven en overleven.”

En verder ging het over traditionalisme en corruptie: “Er bestaat ook de draak van het traditionalisme. Rechts is gewelddadig, onrechtvaardig, schiet op de paus, de Synode, het Tweede Vaticaans Concilie. Het lijkt erop dat leven ongewenst is, het tweede Vaticaans Concilie, het evangelie, omdat niemand van ons eraan twijfelt dat dit de het belangrijkste motief is van de Synode, het Concilie, dit heiligdom, met name het leven. Ondertussen gaat die draak verder, geholpen door de draak van corruptie die het brood uit onze mond haalt en de maatschappelijke ongelijkheid verhoogt, moeders die ongelukkig zijn omdat hun kinderen geen werk vinden, die lijden onder een onrechtvaardig geweld, zonen en dochters die niet weten hoe ze de volgende dag gaan overleven, soms zelfs niet de volgende minuut van hun leven. Het ontbreekt niet aan draken, maar het geloof zal overwinnen.”

Applaus en gejouw

President Bolsonaro, die op aanraden van zijn evangelische echtgenote niet naar Rome ging voor de heiligverklaring van Irmã Dulce, trok wel naar de basiliek van Aparecida waar hij door de bevolking onthaald werd op een applaus, maar ook op gejouw.

Bolso-Aparecida-Chegada

De aartsbisschop die ’s ochtend bovenstaande uitspraken deed, kwam terug op het onderwerp in aanwezigheid van de president en legde uit wat hij bedoelde: “We worden langs alle kanten door draken aangevallen: de kerk, de religies. Met draken bedoel ik ideologieën, of liever, persoonlijke belangen, zowel van rechts als van links. Dat doet geen goed. Wat wel goed doet, broeders en zusters, is zoeken naar de waarheid. De waarheid is bevrijdend. De waarheid zorgt voor vrede. Het is door de waarheid dat we met elkaar kunnen samenleven als broeders en zusters”. De geestelijke verwees één keer op een directe manier naar de president: “Wij bidden altijd dat de paus, de bisschoppen en zij die de autoriteiten vormen, op een rechtvaardige manier regeren. Mijnheer president, laat u omhelzen door onze geliefde moeder. Dat gans Brazilië onze moeder moge omhelzen”, zo zei hij.

Na de misviering schudden beiden de hand op een formele manier (foto boven), en de president nam snel afscheid van de gelovigen na eerst even te hebben stilgestaan bij het beeld van Aparecida dat als miraculeus beschouwd wordt. Er kwam geen interview met de pers.

Bron: G1 – O Globo

Foto's: Marcos Corrêa - PR