Universal

“Bisschop” Edir Macedo van de evangelische kerk IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) krijgt het hard te verduren op de sociale media. De polemiek ontstond na de verschijning van een video, opgenomen in zijn eigen tempel in São Paulo, waarin hij zegt dat hij niet toestond dat zijn eigen dochters, Cristiane en Viviane, de faculteit volgden. Hij verrechtvaardigde zijn uitspraak door te stellen dat beide meisjes aan het hoofd van hun familie zouden staan ingeval zij hogere studies volgden, en dat dit vast zou leiden tot een familiale mislukking. Beide vrouwen stonden, samen met hun echtgenoot, op hetzelfde podium van waar de geestelijke leider zijn verklaring aflegde.

“Toen zij naar school gingen zei ik dat zij slechts het middelbare onderwijs zouden volgen, en geen hogere studies aan de faculteit. Waarom niet? Omdat, indien je gevormd wordt voor een bepaald beroep, dan ga je voor jezelf werken. En dat wilde ik niet, zij zijn hier op de wereld om God te dienen. Ik ben er niet tegen dat jullie willen studeren, een diploma willen bekomen. Maar in hun geval bracht ik hen niet groot om zichzelf te dienen, ik heb hen opgevoed om de Heer te dienen”, zo zei hij tegen de toehoorders.

De bisschop verklaarde verder dat zijn dochters enkel naar de faculteit kunnen na hun huwelijk: “Je volgt het middelbaar onderwijs, en daarna misschien naar de hogeschool, wie weet. Maar tot aan het huwelijk blijf je geschoold tot het middelbaar onderwijs, meer niet. Indien Cristiane (hij riep zijn dochter bij zich) een doctoraat zou halen en een hoge kennis, en daarna een man tegenkomt die lager geschoold is, dan zou hij niet het hoofd kunnen vormen van de familie, dan zou zij dat zijn. In dat geval zou zij de wil van God niet kunnen volbrengen”.

Hij verwees ook naar zijn echtgenote, zeggende dat zij zou gewild hebben dat de meisjes met een Amerikaan huwden, die hij over het algemeen beschouwt als meer opgevoed en vriendelijk: “Ester (zijn vrouw) zei dat ze graag zou willen dat zij Amerikaanse schoonzonen kreeg, welopgevoed en correct, omdat ik een grof karakter heb (algemeen gelach bij de aanwezige gelovigen). Ik wens dat mijn dochters huwen met een macho. Een man moet aan het hoofd staan van de familie, zo niet heeft het huwelijk geen kans op slagen”, zo zei hij, en verder:

“Wat men vandaag ziet is dit: Mijn dochter zal nooit moeten onderdoen voor een man. Welja. Dan is er een grote kans dat zij ongelukkig zal zijn, omdat er geen familie zal zijn, geen huwelijk, omdat er geen geluk mogelijk is wanneer de vrouw aan het hoofd staat van de familie. Dat wordt een mislukking. Dat gaat zo ver, en er moeten hier vrouwen zijn die weten waar ik over praat, superintelligente vrouwen die soms niet weten waar hun hoofd staat. Waar of niet waar?”

Mochten deze uitspraken niet bevestigd worden in een video, men zou er moeite mee hebben om te geloven dat iemand in dit tijdperk in staat is om zoveel onzin uit te kramen.

Dit stukje is een vertaling van een artikel in de krant Estado de Minas waar ook de video kan bekeken worden.

Foto: Facebook