Social-Media

Een wetsvoorstel, ingediend door volksvertegenwoordiger Fábio Faria (PSD – Rio Grande do Sul) wil de verplichting invoeren dat “iedere internetdienst die toelaat dat de inhoud publiekelijk gemaakt wordt”, hun gebruikers kan identificeren via hun CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) of CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), te linken aan hun account. Het project met het nummer 3389/2019 zal, indien goedgekeurd, wijzigingen aanbrengen aan het zogenaamde “Marco Civil da Internet”, goedgekeurd in 2014. Het ligt in de bedoeling van dit nieuwe wetsvoorstel om gebruikers te identificeren die beledigingen posten op het internet, criminelen en verspreiders van fake news berichten. Ook wil men valse profielen hiermee bestrijden.

Het voorstel houdt twee paragrafen in die toegevoegd zouden worden aan Artikel 10 van het “Marco Civil” waarin de registratie van de verbinding met het internet en de toegang tot apps geregeld wordt, alsmede persoonlijke gegevens: “Het initiatief voor de eis tot het linken van een geldige CPF of CNPJ aan een account op het internet garandeert niet het einde van alle problemen, maar vereenvoudigt de verantwoordlijkheidsstelling. Het identificeren van ongewenste gebruikers van het internet is de eerste stap opdat de zogenaamde vrijheid van het netwerk de fundamentele individuele rechten respecteert”, zo klinkt het.

Bij de vraag of het voorstel enig type van censuur kan inhouden, en over het risico dat bepaalde gegevens door criminelen toegankelijk worden en vervolgens misbruikt, zoals de zaak waarin Facebook en consultantbedrijf Cambridge Analytica (zie ook de documentaire ‘The Great Hack’ bij Netflix) betrokken waren, waarbij privé gegevens verkocht werden in het voordeel van de campagne van Donald Trump, relativeert Fábio Faria:

“Uiteraard moeten we voorzichtig zijn, maar Facebook stelde die gegevens bewust beschikbaar. De operators van kredietkaarten beschikken over de gegevens van iedereen. Facebook betaalde een gigantische boete en de negatieve repercussie was enorm. Instagram en Twitter gaan, in principe, veel accounts verliezen, maar hierbij worden wel de fake-accounts opgekuist, diegene die niet echt zijn”, zo zegt hij.

De tekst van het voorstel zegt dat er geen technologische moeilijkheden zijn om deze regel in te voeren, omdat het enkel om een vervollediging gaat van de gegevens bij de registratie van een account. Wat de bestaande accounts betreft, zegt het voorstel dat een termijn van 90 dagen na de invoering van de nieuwe norm in voege treedt, volstaat.

“In de echte wereld worden er steevast bewijzen en persoonlijke documenten opgevraagd voor de meest uiteenlopende doeleinden. De eis tot het tonen van dergelijke gegevens van iemand die een publieke dienst raadpleegt, een voetbalstadion betreedt of zelfs een publiek transportsysteem, vindt iedereen heel normaal. Wij geloven dat deze controle de veiligheid garandeert en het algemeen belang, m.a.w. we leveren een stukje van onze individuele vrijheid in ten voordele van het publieke welzijn”, zo zegt de tekst.

Volgens Faria werd het voorstel reeds ondertekend door de leiders van alle partijen in de Kamer en bevindt het project zich nu in een versneld regime, hierdoor mogelijk makend dat de stemming door de voltallige Kamer weldra zal plaatsvinden.

Bron