Tabata-Felipe

De krant Financial Times brengt vandaag een artikel over RenovaBR (vernieuwing Brazilië), volgens de auteur (Bryan Harris) een “ideologische schok” tussen deze politieke beweging en de traditionele politieke partijen van Brazilië. Volksvertegenwoordigster Tabata Amaral werd hierbij gekozen als rode draad. Deze jonge vrouw (25) kwam al herhaaldelijk in het nieuws door haar gedurfde optreden in de Kamer waarbij zij niet aarzelde om in te gaan tegen de richtlijnen van haar eigen partij (PDT) toen er moest gestemd worden over de hervorming van de pensioenen. Tabata wordt in het artikel omschreven als een “hap frisse lucht” voor vele gematigde Brazilianen die de niet ophoudende controverses rond president Jair Bolsonaro meer dan beu zijn.

De publicatie beschrijft de opkomst van een “politieke ster” als een contrapunt voor Bolsonaro. Er wordt ook uitgelegd dat zij deel uitmaakt van de beweging RenovaBR, een organisatie die zichzelf bestempelt als een politieke school zonder enige link met eender welke politieke partij, met als objectief de vorming van een nieuwe generatie Braziliaanse politici met de nodige ethiek, niet besmet door corruptie en het cynische Braziliaanse politieke partijsysteem.

The Financial Times identificeert de beweging als een van “de belangrijkste politieke krachten van het land” sinds de schandalen van het Lava Jato onderzoek Brazilië onderuit haalden, en in staat om “opvallende resultaten” te halen in de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Voor de krant vond de beweging zijn niche, net zoals Bolsonaro, een groep die de “oude politiek” kotsbeu is. Tegelijk werden klassieke partijen als de PT en de PSDB weggevaagd van de politieke kaart.

Bij de jongste verkiezingen (vorig jaar in oktober) slaagde de beweging erin om 17 kandidaten te laten verkiezen, lid van diverse partijen, kandidaten met een curriculum ver boven het gemiddelde. Volgens RenovaBR waren er 31.000 inschrijvingen voor hun trainingsprogramma.

De groeiende populariteit van de beweging dreigt een botsing te veroorzaken met de klassieke partijen. Volgens het artikel zullen de verkozenen van de beweging trouw blijven aan RenovaBR, en niet aan de partij die zij vertegenwoordigen. Tabata Amaral is hier een perfect voorbeeld van: de leiding van de PDT wilde haar uitsluiten nadat zij stemde voor de hervorming van de pensioenen, tegen de wens in van de partijleiding.

Analisten van The Financial Times menen dat RenovaBR slechts een van de vele groepen is, op zoek naar de “nieuwe politiek” na de desastreuze gevolgen van het Lava Jato onderzoek. Volgens hen doet Bolsonaro net hetzelfde, zij het dan d.m.v. andere technieken: ook hij heeft het herhaaldelijk over het inruilen van de oude politiek voor de nieuwe.

Er komt ook kritiek op RenovaBR, niet in het minst omdat zij gefinancierd worden door rijke ondernemers als Jorge Paulo Lemann. Critici vragen zich af of de parlementairen die hij financieel ondersteunt, autonoom zijn in hun politieke beslissingen, ofwel toebehoren aan de ondernemerswereld. In dat geval zou het niet om vernieuwing gaan, maar wel om ‘business as usual’.

RenovaBR werd in 2017 opgericht door de jonge succesvolle zakenman Eduardo Mufarej. Hij verwerpt het idee dat hij de beweging wil beïnvloeden en dat de focus ligt op de ethiek, in een land dat zich probeert te recupereren van al die corruptie.

Beweerde de PT dertig jaar geleden niet hetzelfde?

The Financial Times: Legacy of corruption fuels renewal movement in Brazil

Foto boven: Tabata Amaral (PDT) en Felipe Rigoni (PSB), twee vertegenwoordigers van RenovaBR in de Kamer.

Foto: Jailson Sam - Câmara dos Deputados