Aviao-Presidencial

Volgens blogger Ricardo Noblat is het nog steeds niet zeker dat president Bolsonaro volgende week naar New York zal kunnen vliegen. Vooraleer hij voor de vierde keer geopereerd werd, een gevolg van de aanslag die een jaar geleden op hem gepleegd werd, kondigde hij aan dat hij “desnoods in een rolstoel zou reizen” om er in naam van Brazilië een openingstoespraak te houden bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op dinsdag 24 september.

Vicepresident Hamilton Mourão bezocht Bolsonaro in zijn tijdelijke functie als plaatsvervangende president en verzekerde bij het buitenkomen dat de kapitein in perfectie conditie is om te reizen. Maar klopt dat wel?

Volgens de artsen die hem verzorgen, zal hij pas op het allerlaatste moment hun goedkeuring krijgen om te reizen, ook al recupereert hij blijkbaar goed. De dokters willen echter geen enkel risico lopen. De reis van de president is immers geen kwestie van leven of dood.

De president weet dat hij er een gespannen klimaat zal aantreffen nadat hij de Franse president en diens echtgenote aanviel, en na de meningsverschillen die hij had met andere Europese leiders omwille van het Amazonegebied. Het valt te vrezen dat een aantal diplomaten zich gaan terugtrekken tijdens zijn toespraak. Verder zal het in New York niet ontbreken aan milieuactivisten om hem te vergasten op borden met slogans, en veel herrie. En dat is waar hij tegenaan kijkt met een enigszins wankelende gezondheid.

Toespraak

Toch wordt er door Itamaraty (Ministerie van Buitenlandse Zaken) druk gewerkt aan zijn toespraak. Die zal voornamelijk draaien rond Amazônia. De verdediging van de Braziliaanse soevereiniteit in dat gebied vormt de kern van die toespraak. Het valt te verwachten dat er in de toespraak, tussen de regels, verwijzingen staan naar de uitspraak van de Franse president (Emmanuel Macron) die het had over een internationalisering van het gebied. In presidentiële kringen wordt gezegd dat het in de bedoeling ligt om diplomatiek ongemak te voorkomen, m.a.w. geen nominale kritiek te uiten op wie dan ook, ook niet op de hoge commissaris van de Raad van Mensenrechten, Michelle Bachelet.

De focus zal meer liggen op datgene wat Brazilië deed om de branden in het gebied onder controle te krijgen, en om te zeggen dat het allemaal minder erg is dan verwacht. Daarnaast zal er ook gesproken worden over de controle en de strijd tegen illegale houtkap. Als reactie op de uitspraken van Michelle Bachelet zal er verwezen worden naar een daling van 20% in de moordcijfers in het eerste semester van dit jaar.

Naast dit alles zal de president ook een zekere toenadering voorstellen tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), en de Nato. Het is ook voorzien dat de president het zal hebben over de democratie en het verdedigen van de instituten, een thema waarmee hij een prik zal geven in de richting van Venezuela en dictator Nicolas Maduro. Verder zal hij de samenwerking benadrukken tussen de drie machten, en de hervorming van de sociale zekerheid en de pensioenen. Dit moet dan weer de inspanningen aantonen die Brazilië levert om de economie weer op de rails te zetten, en om investeerders aan te trekken.

Er wordt gegokt bij politieke wetenschappers over wat de gevolgen kunnen zijn van Bolsonaro’s toespraak, eventuele boycotmaatregelen, protesten, de terugtrekking van landen als Frankrijk en Ierland, maar in het algemeen zou de schade beperkt blijven, zo wordt gezegd.

Indien de clan Bolsonaro zichzelf het zwijgen kan opleggen in de komende dagen, dan kan dat misschien kloppen.

Bron

Foto: Isac Nóbrega - PR