Carlos-Tweet

Gemeenteraadslid (Rio de Janeiro) Carlos Bolsonaro, zoon van de president, gebruikte Twitter om te zeggen dat “de verandering die Brazilië wil, niet in de gewenste snelheid zal verlopen via democratische visies”. Bij de uitspraak klaagt hij ook over politieke tegenstrevers, zonder iemand te noemen.

“Democratisch gezien zal de transformatie die Brazilië wil, niet plaatsvinden met de snelheid die wij nastreven, áls dat al gebeurt. Ik zie het wiel elke dag rond zijn eigen as draaien, en diegenen die ons altijd al domineerden, blijven dat doen op verschillende manieren”, zo schreef hij.

In dezelfde sequentie van zijn tweet schreef hij ook dat de regering zich “ontdoet van absurditeiten en het land opnieuw op de sporen probeert te zetten”. Tegelijk klaagt hij “dat dat de vooruitgang genegeerd wordt en de boosdoeners vergeten”. Daaropvolgend zegt hij dat hij gerust is wat zijn vader betreft en “dat de macht hem nooit verleidde”.

Enkele medewerkers in het presidentiële paleis zegden, onder de voorwaarde van anonimiteit, dat wat Carlos zegt, beter niet neergeschreven wordt. Een niet nader genoemde minister omschreef de tweet van Carlos als “krankzinnig”.

Velen in de regering maken zich zorgen over de interpretaties die dergelijke boodschappen kunnen uitlokken, midden in het moment dat president Bolsonaro pogingen doet om zijn populariteit wat op te krikken. Zelfs gesprekspartners van de president geven toe dat de verklaringen van Carlos een autoritaire inslag hebben.

Volksvertegenwoordiger Paulo Pimenta (PT) vergeleek de uitspraak van Carlos met een fragment uit een interview, toegestaan door Jair Bolsonaro aan het TV-programma Câmara Aberta in 1999, waarin hij zei dat hij het parlement zou sluiten mocht hij president worden, en zware kritiek uitte tegenover de toenmalige president Fernando Henrique Cardoso (PSDB) die net het jaar daarvoor opnieuw verkozen werd. Bolsonaro liet toen duidelijk blijken dat hij niet geloofde in oplossingen op een democratische manier: “Je kan het land niet veranderen via een stem. Mocht ik president zijn, ik zou meteen een staatsgreep plegen. Dit werkt niet! Het parlement dient nergens voor vandaag, keurt alleen goed wat de president wil. Als hij de man is die het voor het zeggen heeft, die het parlement controleert, grijp dan meteen de macht en stap over naar een dictatuur”, zo sprak hij toen.

Zie hieronder (vanaf 1:00)

Volksvertegenwoordigster Tabata Amaral (PDT) gaf, eveneens via Twitter, commentaar op de uitspraak van Carlos Bolsonaro en stelde de alternatieven die de commentaar van het gemeenteraadslid kunnen opwekken, in vraag: “Voor Carlos Bolsonaro kunnen de nodige veranderingen in het land niet verwezenlijkt worden via democratische weg. Wat is dan zijn suggestie? Tirannie? Democratie is de enige weg om te volgen voor een rechtvaardige maatschappij, vrij en insluitend”, zo schreef zij.

Carlos staat dicht bij de extreemrechtse schrijver Olavo de Carvalho en probeert sinds het begin invloed uit te oefenen op de communicatie van de regering. Het was hij die de meest heftige kritiek uitte op generaal Carlos Alberto dos Santos Cruz, destijds minister van het secretariaat van de regering, en op advocaat Gustavo Bebianno, eveneens minister. Beiden werden inmiddels opzij geschoven.

Vrienden van de president zeggen altijd dat Carlos niets publiceert op de sociale netwerken zonder dat zijn vader daar vooraf van op de hoogte is. Carlos verblijft de jongste dagen vrijwel constant aan de zijde van de president die een 4de chirurgische ingreep onderging als gevolg van de aanslag van een jaar geleden. De twee andere zonen, Eduardo en Flávio kwamen op bezoek maar bleven niet in het hospitaal.

Na de vele reacties op zijn tweet in de pers, keerde het gemeenteraadslid terug naar Twitter en schreef “Ben ik nu een dictator?”, gevolgd door enkele smiley’s, type “ik-lach-me-een-bult”.

Bron

Foto: Marcos Corrêa - PR