Witzel-Bolsonaro

Rio de Janeiro werd vanmorgen nog maar eens opgeschrikt door een daad van geweld. Een man gijzelde een bus in Niterói en verplichtte de bestuurder om naar de brug te rijden die Niterói verbindt met Rio de Janeiro, en om het voertuig dwars over het wegdek te plaatsen. De gijzeling begon omstreeks 5h30 en duurde bijna 4 uur. De gijzelnemer gebruikte een speelgoedwapen. Uiteindelijk werd hij doodgeschoten door een scherpschutter van de militaire politie en konden alle gegijzelden (37) bevrijd worden.

Onibus-Galo-Branco

De gijzelnemer werd geïdentificeerd als William Augusto do Nascimento (20), Tijdens de onderhandelingen gaf hij zich uit als een politieman, maar dat werd snel ontkend door de regering van Rio de Janeiro.

Gouverneur Wilson Witzel volgde de gebeurtenissen van nabij en vloog na afloop met een helikopter naar de plaats van het delict, omhelsde de politiemannen en was duidelijk in zijn nopjes met de geslaagde actie: “Eerst en vooral bedank ik God. Het was niet de beste oplossing, het ideaal zou zijn dat iedereen er levend vanaf komt, maar wij gaven voorrang aan het redden van de gegijzelden, een snelle beslissing, vooral technisch maar zeer goed uitgevoerd”. Gelijkgestemde ziel president Bolsonaro gaf eveneens commentaar vanuit de hoofdstad Brasília en zei “dat hij geen medelijden voelde met de gijzelnemer”.

WW-RJ-Onibus

Het enige echte wapen van de gijzelnemer was een petfles gevuld met benzine, waarmee hij de bus dreigde in brand te steken. Later werd bekend dat de jongeman een gevuld strafblad had met misdrijven als verkrachting, illegale wapendracht, poging tot diefstal en geweld op vrouwen.

De gouverneur van Rio de Janeiro kwam vorige week opnieuw in opspraak door een beschuldiging aan het adres van de verdedigers van mensenrechten. Volgens Witzel zijn zij schuldig aan de dood van onschuldigen tijdens confrontaties tussen de politie en misdadigers. Hij zei, op een vrij heftige manier: “Wanneer ik zeg dat bandieten met een wapen in de hand moeten uitgeschakeld worden (lees: gedood), dan staan de mensenrechtenverdedigers recht. Wanneer de bandieten onschuldige mensen doden, dan zeggen zij dat de politie hieraan schuldig is. Wanneer ik zeg dat de bandieten met een geweer in de hand moeten afgeslacht worden, dan zijn ze daar tegen. Maar het zijn wel zij die onschuldige mensen raken. Zij die zeggen dat ze de mensenrechten verdedigen, pseudo-verdedigers van de mensenrechten, dan vragen zij eigenlijk dat de politie niet mikt op bandieten met een wapen in de hand, maar wie om het leven komt zijn wel de onschuldigen”, zo zei hij.

In een tijdspanne van 5 dagen, tussen 9 en 14 augustus, verloren minstens zes jongeren het leven door een verloren kogel in schietpartijen tussen de politie en criminelen, onder hen een jonge atleet van 16 jaar, op weg vanuit zijn woning in Niterói naar Rio de Janeiro, voor een training.

Witzel: “Deze doden kunnen niet op mij afgeschoven worden, maar wel op jullie die niet toelaten dat de politie zijn werk doet, een werk dat nodig is. Zoveel temeer jullie deze ‘narcoterroristen’ verdedigen, zoveel temeer lijken dat jullie op je nek krijgen, pseudo-mensenechtenverdedigers”, zo verklaarde hij op hoge toon.

De gouverneur zei dat hij de strijd tegen de misdaad zal voortzetten en maakte zelfs een vergelijk met de strijd tegen de nazi’s: “Vraag maar eens aan de specialisten hoe er een komaf gemaakt werd met het nazisme in Europa. Hoe dat zij een einde maakten aan de wansmakelijke praktijk van het verbranden van mensen in ovens, of om hen te laten sterven in concentratiekampen. Er bestond geen enkel medeleven met het nazisme. Duitsland werd plat gebombardeerd, velen kwamen om het leven. Wij willen niet dat mensen om het leven komen. Wij willen dat vermijden. En gaan we dus stoppen? Gaan wij de georganiseerde misdaad alles terug in handen laten nemen, de straten laten bezetten en shoppings overvallen met zware geweren?” , zo vroeg hij aan de journalisten.

Terrorisme kan je niet bestrijden met bloemen

Vorige maand presenteerde de gouverneur een balans van de publieke veiligheid in Rio de Janeiro, in de eerste maanden van zijn mandaat. Hij vermeldde toen slechts 1 type van misdaad dat omhoog gegaan was in die periode: het aantal dodelijke slachtoffers door een politiekogel, en stijging van 14% in vergelijk met dezelfde periode van het jaar voordien. Hij zei er wel bij dat dit het gevolg was van het verhogen van de strijd tegen de misdaad:

“Eender waar in de wereld waar mensen ongeoorloofd met een wapen rondlopen, worden zij uitgeschakeld. Terrorisme kan niet bestreden worden met bloemen, maar wel met onderzoek, wapens van hetzelfde kaliber en een rigoureus proces. Wie zich niet overgeeft, kijkt de dood in de ogen. De boodschap werd doorgegeven: denk er niet aan om een confrontatie aan te gaan met de politie”.

Van januari tot juli van dit jaar kwamen 881 mensen om het leven na een interventie van de politie, tegenover 769 in dezelfde periode van vorig jaar.

Uiteraard is niet iedereen het eens met deze harde politiek. De strengere aanpak vormt al het onderwerp van een onderzoek in het hoogste gerechtshof STF. De linkse partij PSOL vroeg dat het hof een bevel uitvaardigde om de politiek van de publieke veiligheid in Rio de Janeiro aan te passen, en om af te stappen van methodes die leidden tot slachtpartijen, of het neutraliseren van mensen. In het verzoek staat een verklaring van de gouverneur die hij aflegde vlak na zijn verkiezing: “Het is correct om bandieten af te schieten als zij op straat komen met een vuurwapen. De politie zal correct handelen: mikken op het koppeke en… vuur! Om vergissingen uit te sluiten”, zo zei hij toen.

Minister Edson Fachin gaf in het begin van deze maand (9) tien dagen tijd aan de gouverneur om zich hierover uit te spreken, “gezien het gewicht van de vermelde feiten” in het verzoek.

Bron

Foto's: Centro de Operações Rio - Wilson Witzel Facebook
Carolina Antunes - PR