Cadetes

De Braziliaanse strijdkrachten kijken aan tegen een ernstige verlaging van hun budget en zullen mogelijk verplicht zijn om 25.000 rekruten van de voorziene 80.000 te schrappen in oktober. De verlaging was reeds voorzien voor december van dit jaar, maar gezien de inkrimping van de financiën zal dat mogelijk eerder moeten gebeuren. Zelfs indien de verlaging van de begroting niet zou plaatsvinden, dan nog voorziet de legerleiding een inkrimping van militaire operaties en het inzetten van de manschappen die momenteel beschikbaar zijn.

Dit alles heeft veel te maken met de hoge werkloosheidsgraad in Brazilië. De situatie is nog erger in de steden in het binnenland, waar veel jongeren afhankelijk zijn van tewerkstelling in een kazerne. Het hoogste commando, meer bepaald zestien generaals van het Braziliaanse leger, kwam vorige week samen in de hoofdstad Brasília om de toestand te bespreken. Zij informeerden president Bolsonaro over de nijpende toestand van het Braziliaanse leger.

De president gaf vandaag commentaar over de financiële tekorten, ter gelegenheid van een militaire ceremonie in Resende (Rio de Janeiro): “Wij zijn hier in een poging om het lopende jaar te overleven. Ik wist dat al en heb zelfs geprobeerd om mirakels te verrichten door te onderhandelen met mijn economische ploeg, om te bekijken wat mogelijk is. De strijdkrachten zullen helaas voor 50% op non-actief geplaatst worden, er is niet genoeg om eten te kopen voor de rekruten, meestal afkomstig uit arme families”.

Hij voegde eraan toe dat “de huidige situatie ernstig is, maar dat er geen enkele kwade bedoeling van zijn kant in het spel is: er is gewoon geen geld”. De aanwezige generaals van de militaire school (waar hij zelf ooit studeerde) deden een poging om met hem te praten, maar zonder succes.

De situatie van het Braziliaanse leger kwam eerder dit jaar in het gedrang door het schrappen van een bijlage van R$ 180 miljoen, bedoeld om de uitgaves te dekken. Het beschikbare budget blijft hangen op hetzelfde peil van de jongste jaren, met name R$ 620 miljoen (evenveel als in 2009). Het tekort kan zorgen voor ernstige problemen in de dagelijkse uitgaves: elektriciteitsrekeningen, gas, telefoon, brandstoffen en zelfs munitie.

Het verminderen van de activiteiten, bedoeld om te bezuinigen op de uitgaves, wordt bovendien niet beschouwd als erg effectief. Eén enkele dag zonder activiteiten levert een besparing op van R$ 2 miljoen, erg weinig tegenover de het bedrag dat het leger nodig heeft om al zijn rekeningen te betalen. De strijdkrachten beschikken over een totaal van 653 militaire eenheden. Zelfs indien een meerderheid van die eenheden op non-actief gaan, is het ondenkbaar dat grensbataljons, scholen en hospitalen zouden stopgezet worden.

Efficiënter is de vermindering van het aantal rekruten. De vermindering treedt in voege in oktober maar zal ook toegepast worden in de daaropvolgende maanden indien nodig.

Een ander gevolg van dit financiële tekort is de onmogelijkheid voor het leger om in te gaan op verzoeken om hulp in het kader van de wet GLO (Garantia da Lei e da Ordem), zoals recente operaties in Rio de Janeiro (o.m. tijdens de Olympische Spelen van 2016).

Bron

Foto: Marcos Corrêa - PR