Bolso-Sobradinho

President Bolsonaro stond gisteren een gesprek toe aan de krant Estadão, tijdens zijn bezoek aan Sobradinho (Bahia) waar hij aanwezig was bij de inhuldiging van een drijvende zonne-installatie voor het opwekken van energie. Hij zei o.m. “dat de gouverneurs van het noordoosten het land willen verdelen”.

Het is de tweede keer dat Bolsonaro naar Bahia reist in minder dan 1 maand, na een controverse met politici uit die regio. In een audio, opgepikt door TV Brasil, zei de president toen dat de federale regering niets zou moeten geven aan Flávio Dino (PCdoB), de gouverneur van Maranhão. Hij ontkende dat hij bij die gelegenheid de naam “Paraíba” op een negatieve wijze zou gebruikt hebben (“Paraíba” is een term die als erg pejoratief beschouwd wordt omdat hij op een neerbuigende manier verwijst naar mensen, afkomstig van die regio en levend in andere deelstaten, vooral in Rio de Janeiro van waar de president afkomstig is).

U gaf een vlammende toespraak, zeggende dat Brazilië niet verdeeld mag worden. Kan u dat beter uitleggen?

A. De PT verdeelde het land. Wij moeten ons verenigen. Alles wijst erop dat de meerderheid van de negen noordoostelijke gouverneurs, zo niet allemaal, het noordoosten willen afscheiden van de rest van Brazilië.

Betekent uw komst naar het noordoosten dat u de bevolking ergens wil op wijzen?

A. Dat is niet het doel. Ik heb altijd zo gehandeld. Ik wil het land verenigen, niet opsplitsen.

Een groot deel van uw kiezers houdt van de term “De roots van Bolsonaro”. Keert u terug naar uw “roots” na de verkiezingen van oktober vorig jaar?

A. Er is geen enkel verschil tussen wat ik toen dacht, en nu. Ik wil gewoon alles wat ik beloofde in die campagne, uitvoeren, inplanten. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Brazilië dat een president zijn beloftes, gemaakt tijdens de verkiezingscampagne, wil nakomen. Echter, af en toe ontsnapt er een vloek, dat is toch normaal verdorie. Er zijn mensen dat dit geen taal is voor een president. Geduld. Het was bekend dat ik zo in elkaar zit. We proberen wat meer gepolijst voor te komen, maar dergelijke dingen gebeuren. Ik laat me hierdoor niet uit het veld slaan, door de commentaren die volgen op uitspraken die soms meer uit het hart komen dan uit het gezond verstand.

Usina-Fotovoltaica-Flutuant

U nam deel aan de inhuldiging van een drijvende eenheid voor het opwekken van zonne-energie (foto) in Sobradinho. Dat was uw tweede reis naar het noordoosten sinds de aanvang van uw mandaat.

A. Dit werk kwam eindelijk van de grond tijdens de regering van Michel Temer. Het is dus niet mijn werk, om alle misverstanden uit te sluiten, of om te zeggen dat ik het werk van iemand anders inpalmde. Anderzijds, het project werd uitgevoerd met overheidsgeld. Dit kind heeft geen vader. Het ganse Braziliaanse volk is de vader van dit kind. Ik reis overal rond in Brazilië, om aan te tonen, beschikbaar te zijn, samen met de pers en om te zeggen dat we samen kunnen zorgen voor een beter Brazilië.

Hoe reageert u op de kritiek op uw zoon, volksvertegenwoordiger Eduardo Bolsonaro, om benoemd te worden als ambassadeur in de Verenigde Staten?

A. In eerste instantie wordt hij gebombardeerd omdat hij mijn zoon is. Donald Trump zei dat hij mijn werk volgt, noemde mij de “Trump van de tropen”. Tegelijkertijd citeerde hij mijn zoon als iemand die hij goed kent. Bestaat er nog een betere referentie? Onmogelijk. Uiteraard moet zijn benoeming eerst door de commissie in de Senaat goedgekeurd worden.

Met betrekking tot het Amazone gebied, denkt u buitenlandse belangen meespelen in de gegevens die zeggen dat de ontbossing in die regio met 40% omhoog ging?

A. Er bestond al belangstelling voor die regio vooraleer Brazilië ontdekt werd. En dan ben ik gek? 1492. Amerika wordt ontdekt. En wat gebeurde er in 1494, twee jaar later? Het Verdrag van Tordesillas. 1500, Brazilië wordt ontdekt. Toeval of niet, dat gebied zou niet van ons worden. Dankzij de avontuurlijke geest van de Braziliaan, de Portugees, werd dat verdrag niet gerespecteerd en omgekeerd. En zo kwam dat gebied in onze handen. Vandaag gaat het om het rijkste gebied van de wereld. Naast u (verwijzend naar generaal Augusto Heleno Ribeiro) zit iemand die aan de leiding stond van het militair commando in Amazonas, iemand die dat gebied veel beter kent dan ik. Het gaat om de rijkste regio ter wereld, zonder verdere commentaar. De minerale rijkdom, de biodiversiteit, het is allemaal zo goed als onberekenbaar.

Bolso-Heleno-SobradinhoAugusto Heleno (minister van institutionele veiligheid) en president Bolsonaro.

Vindt u dat het vrijgeven van deze cijfers (ontbossing) te maken heeft met belangstelling in die rijkdom?

A. Links gebruikt de minderheden om zijn objectief te bereiken. Ze zoeken naar een Afro-Braziliaan met gezond verstand. Waarom werd hij begunstigd met de politiek van quota’s in het verleden? Helemaal geen begunstiging. De kwestie van de indianen gemeenschappen, hetzelfde verhaal. Ze gebruiken de indiaan, de kleurling, de LGBT gemeenschap voor hun doeleinden. De bevolking in het noordoosten wordt voortdurend gebruikt.

U geeft regelmatig kritiek op de pers, anderzijds staat u hen voortdurend te woord. Hoe zit deze relatie eigenlijk in elkaar?

A. Je moet een onderscheid maken. De ene staat aan dit uiteinde, houdt een microfoon vast, of een camera. De andere zit daarboven aan een bureel, is de hoofdredacteur, of de uitgever van de krant. Ik zou willen dat het volgende niet waar was; het zijn mijn woorden niet maar ik ga er wel mee akkoord: “Wie geen kranten leest, is niet geïnformeerd. Wie kranten leest wordt fout geïnformeerd”. Ik zou wensen dat deze waarheid niet klopt.

En de relatie met de andere machten?

A. Toffoli (Dias Toffoli, voorzitter van het STF) wordt voortdurend aangevallen. De pers wil zeggen dat ik een soort Toffoli ben van de uitvoerende macht. Wat ik over hem denk: hij is de chef van de gerechtelijke macht. Hij moet gerespecteerd worden door de uitvoerende macht, in aanmerking genomen worden. En dat zal ik doen, om het even over wat er gediscussieerd wordt in het STF. Als dat resulteert in iets wat ik niet leuk vind, dan moet ik dat toch aanvaarden, op een democratische manier. Punt aan de lijn.

Over de opvolging van de procureur-generaal van de republiek (Raquel Dodge): wordt u daar vaak over geraadpleegd?

A. Er zijn ministers en autoriteiten van de drie machten, maar de beslissing komt er door mijn Bic verdorie. Een dergelijke functie behoort tot mijn verantwoordelijkheden. Wat verwacht ik van de toekomstige procureur-generaal? Dat hij Brazilië vooruit helpt met zijn acties. Niet een of andere kerel die zich op een sjiitische manier bezighoudt met milieukwesties, of een of andere minderheidkwestie. Ik wil iemand die naar het Parlement gaat, die met mij praat, die ook met jullie praat, en die Brazilië uit deze situatie haalt.

En hoe is uw verhouding met het parlement?

A. Die gaat verder op dezelfde weg, met veel liefde en wederzijdse strelingen (lacht).

Hoe blijft u op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen? Wordt u vaak ingelicht door de ministers?

A. Kijk, ik zit in een Whatsapp groep (toont zijn telefoon). Op dit moment moet ik 64 mensen een antwoord geven. Uiteraard kan ik niet iedereen antwoorden. Maar, naargelang de graad van vertrouwen, vriendschap en verantwoordelijkheid, is het mogelijk om voorrang te geven aan hen waar ik moet naar luisteren, en die boodschappen voor mij hebben. Het is bijvoorbeeld niet nodig dat ik de website “O Estado de São Paulo” bezoek om te zien of er goed of slecht nieuws is. Iemand zal mij daar van inlichten.

Maar bezoekt u zelf wel eens een website?

A. Toch wel. De site van Estado de São Paulo behoort zelfs tot een van mijn favorieten.

In de affaire van de hackers en het uitlekken van de gesprekken tussen de procureurs in het Lava Jato onderzoek, verdedigde u minister Sérgio Moro. Waarom?

A. Dat is recht doen, geen bescherming. Als je wat wil zien, dan is het hacken van een smartphone van iemand anders een misdaad, net zoals het een misdaad is om een auto te stelen. Echter, indien iemand een auto steelt en die verkoopt, dan is de koper schuldig aan heling van gestolen waar. Zo zie ik ook het doorspelen van gehackte informatie. Wie die informatie aanneemt, zoals de gegevens van een telefoon, is eveneens een heler.

Over het handelsakkoord tussen Mercosul en de Europese Unie: denkt u dat dit de grootste overwinning is van uw regering tot op vandaag?

A. Kijk, dat akkoord staat al twintig jaar op papier, nietwaar? De regering Temer zette een belangrijke stap in die richting. Wij hebben het gewoon afgerond. Er waren enkele kleine aanpassingen nodig, zoals m.b.t. wijn, de kwestie melk. Wij hebben gepraat met de wijnproducenten, met de melkproducenten. We geraakten tot een akkoord, zoals een vermindering van de belastingen, opdat zij competitief zouden blijven. En dat akkoord opende enorm veel ruimte voor de handel met Europa. De Mercosul en Europese landen beschikken over een markt van 800 miljoen consumenten, een enorme markt. We staan hier voor 25% van het BNP, zoveel dat zelfs Japan en Zuid Korea een akkoord met ons gaan versnellen. Donald Trump wil praten, en praat zelfs al met ons in deze zin. Brazilië kan er enkel maar bij winnen.

Bron

Foto's: Alan Santos - PR