Celso-de-Mello

President Jair Bolsonaro zei in een interview met de krant Estadão, dat hij overstuur was na de verklaringen van minister Celso de Mello (foto) van het hoogste gerechtshof STF. Deze minister, decaan van het hof, zei ter gelegenheid van het besluit van het STF dat de afbakening van de gronden van de inheemse bevolking gehandhaafd worden, dat de president “het belang van de grondwet minimaliseert en de autoriteit van het Braziliaanse parlement in vraag stelt”, dit door een MP (voorlopige maatregel) te wijzigen die eerder dit jaar afgewezen werd door de wetgevende macht.

Bolsonaro: “Ik maakte een fout met die MP. Het was een raadgever die dat opstelde, maar het is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben wel overstuur omdat hij (de Mello) mij hiervoor persoonlijk aanvalt”.

De president maakte gebruik van de gelegenheid om de houding van Celso de Mello te bekritiseren in de zaak waarbij het opperste gerechtshof bepaalde dat homofobie een misdaad is: “Volgens mij moet een dergelijk besluit door het parlement genomen worden. Maar ik moet mij stilhouden. Ik mag geen kritiek geven op besluiten van de ene of de andere macht, ik moet hen respecteren”, zo zei hij.

Later, tijdens een eredienst t.g.v. het 25 jarig bestaan van de kerk “Apostólica Fonte da Vida”, zei hij dat de geschillen tussen de drie machten slechts één verliezer opleveren, met name de bevolking, en voegde eraan toe dat hij voor het ganse land werkt, samen met de leiders van de Kamer (Rodrigo Maio), Senaat (Davi Alcolumbre) en het STF (Dias Toffoli): “Allemaal hebben we wel iemand om te beschuldigen, maar het is wel onze verantwoordelijkheid om het land vooruit te helpen. Ik wil geen kritiek geven op de wetgevende en gerechtelijke machten, maar zou willen dat zij mij ook niet bekritiseren. Ik denk helemaal niet aan 2022. Dat kan enkel het vervolg zijn indien wij goed werk leveren”, zo sprak hij.

De president kwam ook terug op de eventuele benoeming van zijn zoon Eduardo, als ambassadeur van Brazilië, in de Verenigde Staten. Op de beschuldiging van nepotisme reageerde hij door te zeggen dat dit hypocrisie is, maar gaf wel toe dat de Senaat deze benoeming kan tegenhouden: “Jawel, de Senaat kan dit blokkeren. Maar stel jullie voor dat ik de dag nadien Ernesto Araújo (minister van BZ), de laan uitstuur, en mijn zoon in zijn plaats aanduid. Dan is hij geen ambassadeur, maar zal hij 200 ambassadeurs en aanverwanten in het buitenland onder zijn bevel krijgen. Is er iemand die mijn zoon zou ontzetten uit dat ambt? Pure hypocrisie van jullie”, zo verklaarde hij tegenover een groepje journalisten bij het verlaten van het presidentiële paleis Palácio do Alvorado (Brasília). Gevraagd indien hij dat echt van plan was, antwoordde Bolsonaro: “Neen, dat zal ik niet doen”.

Bolsonaro gaat ervan uit dat het benoemen van een zoon, een verkozene van het volk, geen nepotisme is: “Er zijn heel zeker ministers die een familielid hebben die tewerkgesteld is als een DAS (Direção e Assessoramento Superior – vertrouwensfunctie, betaald via een commissie, dus niet in dienst), so what? Wat voor een rage is dit, dat alles wat met een politicus te maken heeft, niet deugt? Ik heb een zoon die klaar is om naar de USA te vertrekken en geloofd werd door president Donald Trump. En jullie willen hem op de slachtbank als ‘bakker van hamburgers’!”

De president herinnerde ook aan een reportage, gepubliceerd door O Globo, zeggende dat er 102 familieleden ingehuurd werden als raadgevers in zijn kabinetten, en in die van zijn zonen, sinds 1989: “Ik heb geen 102 familieleden. Ik heb er wel enkele tewerkgesteld in mijn kabinet, in het verleden, vooraleer dat nepotisme als een misdaad beschouwd werd”, eraan herinnerend dat hij zijn echtgenote Michelle Bolsonaro, leerde kennen in zijn eigen kabinet, vooraleer zij een relatie begonnen.

Bron

Foto: Antonio Cruz - Agência Brasil