BrazzCulEsp

De Spaanse journalist Juan Arias, correspondent voor de krant El País, zegt dat het imago van Brazilië in de rest van de wereld de zwaarste deuk opliep sinds de tijden van de militaire dictatuur. Hij schrijft dat Brazilië in het verleden een ernstige en vredevolle diplomatie voerde, een vrolijke, feestelijke en multiculturele uitstraling vertonend. Dat imago is vandaag beschadigd en kan enkel gerecupereerd worden door terug te grijpen naar de diplomatie uit het verleden, zo vindt hij.

Brazilië wordt via de ogen van de wereld gezien als een land dat een oorlog voert tegen zichzelf, met een politiek en een cultuur die lijden onder obscure ideeën, met politici en intellectuelen die het land willen verlaten. Brazilië heeft nood aan een diplomatie die in staat is om zijn reputatie terug te geven, nu verslechterd door een beleid van uitsluiting en het gebrek aan een ernstig sociaal beleid. Zelfs de Kamervoorzitter Rodrigo Maia, lid van de centrumpartij DEM, geeft kritiek op president Bolsonaro, zeggende “dat hij niet bezorgd is voor-, of iets zegt over de arme Brazilianen”. Volgens hem heeft Bolsonaro “enkel aandacht voor bedrijven en ondernemers die geen honger lijden en niet werkloos zijn”.

In een dergelijk Brazilië bestaat het gevaar dat de taal van de diplomatie harder wordt, meer ideologisch, conflicten genereert i.p.v. een klimaat van vrede. Van oudsher heeft de diplomatie in gans de wereld altijd gebruik gemaakt van de witte vlag, van dialoog, zonder confrontaties, zonder verdeeldheid. Een voorbeeld van vandaag is Noord en Zuid Korea. Beide landen konden een gewapend conflict afwenden dankzij een diplomatie waarbij de voorrang ging naar vrede, het vermijden van een oorlog.

De bepaling van diplomatie is bekend: “Diplomatisch handelen bestaat erin om de andere te respecteren, en om op een vredevolle manier om te gaan met verschillende situaties en gedrag”. Diplomatie is altijd gelinkt aan een vredesmissie, niet aan oorlog.

Het lijkt erop dat de diplomatie die men vandaag in Brazilië wil toepassen, er eentje is die niet naar vrede streeft, maar wel naar een confrontatie, geleid door diplomaten die willen dat het land terugkeert naar theocratieën uit het verleden, meer belang hechtend aan de Bijbel dan aan de grondwet. Het nieuwste voorbeeld van deze verandering is de wens van de president om zijn 35-jarige zoon, een federale afgevaardigde zonder enige voorbereiding in de diplomatieke wereld, als ambassadeur te benoemen van Brazilië in Washington. De man staat bekend om zijn ultrarechtse ideeën en een bravoure die zelfs zijn eigen vader in verlegenheid wist te brengen zodat hij zich uiteindelijk voor hem verontschuldigde. Dat gebeurde aan het einde van de verkiezingscampagne vorig jaar toen Eduardo zei dat er niet meer nodig was dan twee soldaten en een korporaal om het opperste gerechtshof (STF) te sluiten. Rechter en decaan Celso de Mello had het in dit verband over een ‘staatsgreep’.

Eveneens tijdens die campagne richtte de kandidaat-ambassadeur zich tot de vrouwen van zijn partij (PSL) en zei letterlijk: “De vrouwen van rechts zijn mooier dan die van links”, eraan toevoegend “De rechtsen zijn meer hygiënischer, laten hun borsten niet zien en ontlasten zich niet op straat”.

Brazilië bevindt zich op een kruispunt voor wat betreft het zoeken naar ambassadeurs die in het buitenland druk kunnen uitoefenen op de extreemrechtse regering opdat de grenzen van de democratie niet overschreden worden. Regeringen komen en gaan, en het land op zich is altijd beter dan de karikaturen die de politici voorstellen. Het zullen de diplomaten zijn die middels een krachtige democratische inslag en dialoog, rechts of links, die de restanten van de beste en rijkste essenties van het Braziliaanse leven in stand zullen houden.

Bron

Foto's: Fotos Públicas - FIVB / Ricardo Amanajás / Ag. Pará
Paula Fróes / GOVBA / Gabriel Monteiro