Bolso-Culto-Camara-IURD

“In Brazilië bestaat er een scheiding van kerk en staat (de kerk mag niet regeren en de overheid mag geen geloof dicteren), maar wij zijn christelijk. Ik zal twee nieuwe ministers mogen aanduiden tijdens mijn ambt, voor een zetel in het hoogste gerechtshof STF (Supremo Tribunal Federal). Een van beiden zal ‘verschrikkelijk’ evangelisch’ zijn, zo zei president Bolsonaro vanmorgen tijdens een religieus evenement (foto boven) in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, georganiseerd door leden van de bekende IURD (Igreja Universal do Reino de Deus, de evangelische kerk van ‘bisschop’ Edir Macedo).

Bolsonaro: “De staat is neutraal, maar wij zijn christelijk. Om mijn geliefde minister Damares (Alves, minister van vrouwen, familie en mensenrechten) te citeren: wij zijn verschrikkelijk christelijk. En die geest moet vertegenwoordigd zijn bij alle machten. Vandaar mijn belofte. Ik zal twee ministers mogen aanduiden voor het STF (ministers Celso de Mello en Marco Aurélio Mello gaan met verplicht pensioen, respectievelijk in 2020 en 2021). Een van beiden zal verschrikkelijk evangelisch zijn”. De uitspraak werd op een applaus onthaald van de aanwezige (evangelische) parlementariërs, raadgevers en genodigden die het auditorium Nereu Ramos vulden.

Volgens Bolsonaro waren de evangelische politici fundamenteel in de verdediging van morele kwesties in het parlement, sinds 2010. Hij vindt dat de familie erg veel te lijden kreeg in de vorige regeringen: “De uitspraak van de politici werd toepasselijk voor iedereen: Brazilië boven alles, God boven iedereen”, aldus verwijzend naar een slogan die hij vaak gebruikte tijdens zijn verkiezingscampagne.

In mei liet de president al doorschemeren dat hij wel eens een minister voor het STF zou kunnen zoeken in evangelische kringen, aansluitend op enkele kritieken die hij toen uitte op dat gerechtshof: “Dat de pers mij niet komt vertellen dat ik justitie en godsdienst met elkaar wil mengen. We zijn allemaal gelovig, of niet. We respecteren dat, en moeten dat respecteren. Wordt het niet tijd dat we een evangelische minister aanduiden voor het hoogste gerechtshof?

Bron

Foto: Marcos Corrêa - PR