Bolso-Live

Alles wat je zegt (of niet zegt), kan tegen je gebruikt worden: een gouden regel die elke president voortdurend voor ogen moet houden, ook als je Jair Bolsonaro heet (misschien nog wat meer in dat geval). De krant Estadão ontleedde de ‘lives’ van de president en maakte een lijstje op van de 50 onderwerpen die het meest aanbod kwamen in de 20 live-uitzendingen die tot nog toe gerealiseerd werden, via de sociale media.

Deze nieuwe versie van het klassieke (en verplichte) programma Voz do Brasil begon op 7 maart l.l. Stipt om 19u gaat Bolsonaro zitten voor een videocamera en begint uit te zenden gedurende 50 minuten (of wat minder). Hij is de eerste Braziliaanse president die er de voorkeur aan geeft om met zijn kiezers te praten via de sociale media. Hij vertelt er grapjes en heeft het over zijn geliefkoosde onderwerpen zoals vissen, internet en wapens.

Bolso-PeixeDe krant berekende dat deze drie onderwerpen gezamenlijk 22% vulden van de uitzendingen, en de drie eerste plaatsen bekleden in de ranking van de 50 onderwerpen waar de president het over had. Tot vorige week stond het internet nog op de eerste plaats, maar sinds deze week kan rustig gesteld worden dat Bolsonaro het meeste praat over vissen. Andere geliefkoosde onderwerpen: de wijzigingen in het verkeersreglement en in de regels van het rijbewijs (vijfde plaats), aanvallen op de pers (negende plaats), de publieke veiligheid en het anti-misdaadpakket (elfde plaats), en kritieken op de arbeiderspartij PT en links in het algemeen (twaalfde plaats). Minder aandacht was er voor de hervorming van de sociale zekerheid en pensioenen, of andere economische hervormingen zoals de fiscale hervorming die al bijna even weinig aan bod kwam als de afschaffing van het zomeruur. Het is bepaald verrassend om vast te stellen dat er meer gepraat werd over vissen dan over het enorme probleem van werkloosheid.

Politieke wetenschapper José Álvaro Moisés: “Het mag niet gezegd worden dat die uitzendingen een privé karakter hebben. Een persoonlijkheid met verantwoordelijkheden als chef van de staat en van de regering kan het niet hebben over thema’s die hem als privé persoon aanbelangen. De onderwerpen moeten gerelationeerd zijn aan de publieke verantwoordelijkheden. Cruciale onderwerpen voor het land worden gevormd door de groei, het scheppen van werkgelegenheid en het verhogen van het inkomen van de bevolking. Hij mag dan al niet alle oplossingen hebben, maar zou op zijn minst zijn bezorgdheid moeten tonen omtrent deze thema’s.

Het sociale leven komt eveneens weinig aan bod. De belangrijkste ministers op dat vlak Damares Alves (vrouwen, familie en mensenrechten), Osmar Terra (burgerschap) en Gustavo Canuto (regionale ontwikkeling) waren nooit te gast in zijn uitzendingen. Het programma Minha Casa Minha Vida (sociale woningbouw) staat op de 38ste plaats van de ranking, de Bolsa Família (sociale uitkering) op de 40ste. Meer aandacht ging er naar de kritiek op een teveel aan rechten, voornamelijk m.b.t. de arbeidswetgeving: dit thema staat op de 27ste plaats van de ranking.

Een analyse van de video’s wijst uit wie het vaakst aanwezig was. Ministers als Sérgio Moro en Paulo Guedes deden elk slechts één keer mee. Generaal Augusto Heleno zat zeven maal naast de president, Jorge Seif Junior, secretaris voor de visvangst (aangesproken door Bolsonaro als ‘Netuno’) was er vier keer.

Vorige week donderdag werd het verslag van de hervorming van de pensioenen goedgekeurd door de speciale kamercommissie. Op die avond zat de president 37 minuten voor de camera, sprak opnieuw over vissen en over het rijbewijs, maar met geen woord over de hervorming.

Bron

Foto's: Agência Brasil / Facebook