CPI-BNDES

Ex-minister Antonio Palocci (PT) bevestigde gisteren voor de parlementaire onderzoekscommissie van de BNDES* (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) dat het risico niveau van Angola werd verlaagd om toe te laten dat de bank het volume van de leningen aan het Afrikaanse land kon verhogen, dit om de werken van het bedrijf Odebrecht aldaar te kunnen financieren.

Palocci zei tegen de parlementaire leden van de commissie dat hij de onderwerpen m.b.t. de BNDES rechtstreeks besprak met de toenmalige directeur Luciano Coutinho (boven op de foto als 2de van links aan de tafel, bij zijn getuigenis voor dezelfde commissie, in april van dit jaar). De getuigenis van Palocci vond plaats achter gesloten deuren en zonder aanwezigheid van de pers. Filmen of fotograferen was niet mogelijk. De verklaringen van de ex-minister werden bevestigd aan de krant Estadão door twee aanwezige volksvertegenwoordigers.

Het is de eerste maal dat Palocci komt getuigen voor de commissie die opgericht werd om deze investeringsbank te onderzoeken op onregelmatigheden tijdens het PT-bewind. De ex-minister stond aan de leiding van het ministerie van financiën tijdens de regering van ex-president Luiz Inácio Lula da Silva, en was stafchef onder de afgezette presidente Dilma Rousseff

Palocci sprak 5 uur lang en concentreerde zich hierbij uitsluitend op de zaken die met Angola te maken hebben. Deze restrictie was vooraf afgesproken met de leden van de onderzoekscommissie wegens de akkoorden tot gerechtelijke medewerking met de openbare aanklagers van de republiek (Procuradoria-Geral da República – PGR). Procureur-generaal Raquel Dodge, wees erop dat het enige aanhangsel van het akkoord dat verwijst naar het thema, geklasseerd werd onder de term getuigenis 21, met als titel “Negócios em Angola”.

Volgens de volksvertegenwoordigers zei Palocci dat de verlaging van de taks van het risico-level voor Angola een “politieke beslissing” was die uitging van de “President van de Republiek”, destijds Lula. De parlementairen relateren dat het manoeuvre, volgens Palocci, toeliet dat het totaal van de reeks financieringen opliep van R$ 600 miljoen naar R$ 1 miljard. Dit zou meer dan R$ 60 miljoen aan steekpenningen hebben opgebracht voor de PT.

De krant Estadão bracht vorige week al aan het licht dat de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer, opgericht om leningen aan het buitenland, toegestaan door de BNDES, op drie maanden tijd informatie verzamelde die op onregelmatigheden wijzen bij de financieringen van werken in Venezuela, Cuba, Angola en andere landen, onder de PT-regeringen.

Documenten, in het bezit van de krant, wijzen erop dat de meeste onregelmatigheden bestaan uit de afwezigheid van voldoende criteria om het risico te bepalen vooraleer een lening toe te staan, en het gebrek aan voldoende auditing in het buitenland om de toepassing van het geleende geld te controleren.

De BNDES heeft altijd volgehouden dat er geen fouten werden gemaakt bij het toestaan van de financieringen, een strategie van ex-presidenten Lula en Dilma Rousseff om de internationale operaties van Braziliaanse bedrijven te stimuleren. Politieke tegenstanders wijzen er echter op dat dat deze operaties politiek gemotiveerd werden, en bedrijven bevoordeelden die het doelwit vormen van het Lava Jato onderzoek.

Kamervoorzitter Rodrigo Maia (DEM) stond gisteren toe dat de werking van de onderzoekscommissie voor 60 dagen verlengd wordt, normaal eindigend op 7 augustus, maar nu pas in oktober.

*De BNDES werd in 1952 in het leven geroepen tijdens de tweede regering van president Getúlio Vargas om de economie te stimuleren door financieringen toe te kennen aan belangrijke projecten, aan lage intresten. In het Portugees heet dat “fomentar a economia” (de economie voeden). Er werden in de loop der jaren ook leningen toegekend in het buitenland (o.m. voor, destijds bevriende regimes als Cuba, Angola en Venezuela), voor projecten die door Braziliaanse bedrijven gerealiseerd werden, bedrijven als Odebrecht, tot aan hun nek betrokken in het Lava Jato schandaal. Het zijn dergelijke financieringen die de huidige regering beschouwt als mogelijke elementen die in een zwarte doos thuishoren, en die de nieuwe president aan het licht wil brengen.

Bron

Foto: Wilson Dias - Agência Brasil