Bolso-Ratinho

President Jair Bolsonaro gaf gisteren toe in een interview door de presentator Ratinho (TV SBT – foto) dat de regering vooralsnog niet kan rekenen op de 308 stemmen die nodig zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers, om het voorstel (PEC – Proposta de Emenda à Constituição) tot hervorming van de sociale zekerheid en pensioenen goed te keuren. Hij zei dat de bal nu in het kamp ligt van het parlement.

“De Kamer voldoet aan de regels van de termijnen, maar wij weten, dankzij de geruchten, dat wij nog niet kunnen rekenen op de 308 nodige stemmen. Ik ben bereid om met hen (de parlementairen) te praten, zelfs ’s avonds laat als het moet, zonder enig probleem. Maar de bal ligt in hun kamp, zij moeten beslissen”.

De president verdedigde het voorstel, zeggende dat Brazilië in elkaar stuikt vanaf 2022 indien de hervorming er niet doorkomt: “Indien deze maatregel afgewezen wordt, dan zal de onverantwoordelijkheid van dit moment erg veel kosten aan iedereen in de toekomst”, zo zei hij.

Het voorstel moet minstens 308 stemmen halen in de Kamer in twee stembeurten, en 49 stemmen in de Senaat, eveneens in twee stembeurten. Op dit ogenblik vormt de inhoud van het voorstel nog steeds het onderwerp van een analyse door een speciale commissie in de Kamer. De regering doet er alles aan om de goedkeuring er door te krijgen voor het einde van het eerste semester van dit jaar, m.a.w. voor 30 juni.

Marcelo Ramos (PL), de voorzitter van die speciale commissie, zegt dat de president geen flauwe notie heeft van zijn prioriteiten, verwijzend naar het inbrengen van een ander voorstel in de Kamer, met name de wijzigingen m.b.t. het rijbewijs en de wegcode, op hetzelfde moment dat er gediscussieerd wordt over de hervorming van de pensioenen.

Paulo Guedes: Geen afdankingen, geen aanwervingen

Minister van economie Paulo Guedes, gisteren opnieuw aanwezig in de Kamer om het voorstel te verdedigen, had het daar ook over het overheidsbeleid, en het aantal ambtenaren. Volgens Guedes moet de overheidsmachine “geledigd worden, en de aanwervingen afgestopt”. De hervorming van de pensioenen opent volgens hem de weg naar andere investeringen.

Guedes-04-06-2019

Guedes vindt dat er een overbevolking bestaat bij de ambtenaren en dat daarin gesnoeid moet worden. In zijn uitleg voor de “Comissão de Finanças e Tributação” liet hij weten dat de regering in de eerste komende jaren geen examens zal uitschrijven voor de aanwerving van nieuwe ambtenaren, en dat het goed zou zijn dat gemeentelijke- en deelstaat overheden dezelfde weg zouden volgen.

Volgens Guedes zal 40% van het aantal ambtenaren bij de overheid in de eerstkomende jaren op pensioen gaan. Daarom zijn ontslagen volgens hem niet nodig: “Er werden overdreven veel ambtenaren aangeworven, en de salarissen gingen angstwekkend omhoog. Die aanwervingen worden vanaf nu verminderd. Wij gaan een informatisering doorvoeren bij de publieke diensten. Het zal niet nodig zijn om mensen af te danken. Het volstaat om nieuwe aanwervingen af te remmen, leidend naar een evenwicht”.

Bron 1Bron 2

Foto's: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil / Alan Santos - PR